Pensioen 1-2-3.

Pensioen 1-2-3.

Pensioen 1-2-3 geeft eenvoudige en gelaagde informatie over de pensioenregeling. Een deelnemer kan zelf bepalen hoe gedetailleerd hij de informatie wil hebben. Hierdoor heeft de deelnemer snel inzicht in de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. In MijnZwitserleven kan de deelnemer na inloggen Pensioen 1-2-3 bekijken.

De deelnemer krijgt antwoord op de volgende belangrijke vragen:

 • Wat biedt mijn pensioenregeling?
 • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
 • Hoe bouw ik pensioen op?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Hoe zeker is mijn pensioen?
 • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
 • Wanneer moet ik in actie komen?

De pensioenregeling in drie lagen

Laag 1: De pensioenregeling “in 5 minuten”. In laag 1 staat in hoofdlijnen wat er in de regeling zit. Na het lezen van laag 1 kent de deelnemer de belangrijkste elementen van zijn pensioenregeling.

Laag 2: Toelichting op de hoofdlijnen. De tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.

Laag 3: De pensioenregeling “in detail”. De derde laag bevat documenten zoals het volledige pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. Ook vindt hij hier informatie over de kosten. Pensioen 1-2-3 geeft geen persoonlijke informatie of pensioenbedragen. De deelnemer vindt deze op mijnpensioenoverzicht.nl, het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en in MijnZwitserleven.

Voordelen van Pensioen 1-2-3:

 • Pensioen 1-2-3 maakt pensioeninformatie duidelijker
 • Heldere taal: begrijpelijk, kort en bondig
 • Gebruik van iconen: herkenbaar en overzichtelijk

Hierdoor:

 • Begrijpen deelnemers hun pensioen beter
 • Gaan deelnemers actiever aan de slag met hun pensioen
 • Kunnen werknemers die van baan wisselen, eenvoudig verschillende pensioenregelingen met elkaar vergelijken.