Middelloonregeling.

Middelloon­regeling.

Middelloon is de benaming voor een pensioenregeling voor werknemers. De premie en de hoogte van het pensioeninkomen in de middelloon­regeling hangen af van de hoogte van het loon, de periode dat een werknemer bij u in dienst is en het jaarlijkse opbouwpercentage..

Pensioen in een middelloonregeling

Het woord middelloon spreekt bijna voor zich. De werknemer ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde loon dat hij of zij verdient door de jaren heen. Het middelloon pensioen heeft voordelen voor zowel de werknemers als de werkgever.

Hoe werkt een middelloonregeling?

1. Pensioen opbouwen

Uw werknemers zijn verzekerd van een gegarandeerde pensioenuitkering, deze staat vast. Uw werknemers weten wat hun pensioeninkomen op de pensioendatum is.

De hoogte van de premie die u als werkgever betaalt, is gebaseerd op het pensioen van uw werknemers. De premie ligt dus niet vast.

2. Pensioen uitkeren

Uw werknemers ontvangen vanaf de pensioendatum een maandelijkse pensioenuitkering tot hun overlijden.

Waarom kiezen werkgevers voor middelloon?

Werkgevers die kiezen voor een middelloonregeling, kiezen voor beheersbare pensioenlasten. Omdat het gemiddeld verdiende loon de basis is van het middelloon, heeft de werkgever geen last van grote schommelingen in zijn uitgaven voor pensioen wanneer de werknemer loonsverhoging krijgt. Een stijging in het loon werkt voor het pensioen alleen door in toekomstige dienstjaren.

Voordelen van middelloon voor werknemers

Het belangrijkste voordeel voor werknemers is dat het middelloon pensioen een gegarandeerd pensioen is. Zwitserleven is een pensioenverzekeraar. In tegenstelling tot een pensioenfonds mag een pensioenverzekeraar een gegarandeerde uitkering of premie niet aanpassen bij tegenvallende beleggingsresultaten of lage rekenrente. Dat betekent dat wij de garanties die we geven simpelweg moeten en zullen waarmaken.

Het pensioenproduct met middelloonregeling

Bent u benieuwd hoe u als werkgever een middelloonregeling voor uw werknemers kunt invullen? Zwitserleven biedt u het i-Pensioen Middelloon. Deze middelloonregeling is volledig online, waardoor de kosten laag zijn. U kunt uw salarisadministratie koppelen aan Zwitserleven, online mutaties doorgeven en uw actuele financiële gegevens inzien. Uw werknemers hebben via MijnZwitserleven, hun persoonlijke online omgeving, direct inzage in hun pensioen.

Pensioen op maat met middelloonregeling

Middelloon is een van de mogelijke regelingen in een maatwerkoplossing voor de grotere werkgever. Middelloon is bovendien uit te breiden met een oplossing bij individuele waardeoverdrachten. Zwitserleven denkt graag met u mee over de invulling van uw pensioenregeling.