Alles over pensioen.

Alles over pensioen.

PPI

Een Premie Pensioen Instelling of een PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder die met een vergunning pensioenpremies belegt. 

Nabestaanden­pensioen

Wat betekent het voor uw partner en kinderen als ze niet van de wettelijke voorzieningen voor nabestaanden gebruik kunnen maken? 

Arbeids­ongeschiktheid

Arbeidsongeschikt en pensioen, het zijn onderwerpen waar veel mensen niet over na willen denken als ze middenin het werkende leven staan.

Beschikbare premie­regeling

Beschikbare premieregeling is de benaming voor een pensioenregeling voor werknemers. 

Collectief pensioen

Collectief pensioen is een gezamenlijke pensioenregeling voor een groep werknemers. 

Middelloon­regeling

Middelloon is de benaming voor een pensioenregeling voor werknemers. 

Nieuwe werknemer en pensioen

Het is goed om uw nieuwe werknemer tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek iets te vertellen over uw pensioenregeling. 

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 geeft eenvoudige en gelaagde informatie over de pensioenregeling. 

Pensioen in drie pijlers

Om een bewuste keuze te kunnen maken over pensioen, leest u hier meer over hoe het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar steekt.

Pensioen­opbouw

In Nederland bouwt bijna iedereen die in loondienst is een ouderdomspensioen op via de werkgever. Als aanvulling op het pensioen van de overheid, de AOW.

Pensioenpremie

Pensioenpremie afdragen is een manier om voor uw werknemers te zorgen, zodat zij ook na het werkzame leven over financiĆ«le zekerheid beschikken.

Pensioen­regeling kiezen

Er zijn verschillende redenen om als werkgever voor een pensioenregeling van Zwitserleven te kiezen.