Collectief pensioen.

Collectief pensioen.

Collectief pensioen is een gezamenlijke pensioenregeling voor een groep werknemers. Hoe vult u als werkgever zo’n collectief pensioen het beste in? Zwitserleven, de specialist op collectieve pensioenregelingen, denkt graag met u mee.

Is pensioen voor uw werknemers verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om uw werknemers een pensioen te bieden, behalve als dit in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staat. In Nederland is het pensioen van de werkgever wel een belangrijke en veel voorkomende arbeidsvoorwaarde.

Pensioen van de werkgever: fiscaal aantrekkelijk, lage kosten

De overheid stimuleert het opbouwen van pensioen door de werkgever. Dit doet zij door de pensioenpremies fiscaal aftrekbaar te maken. U hoeft als werkgever niet alle kosten zelf te betalen. U kunt de kosten delen met uw werknemers. De werkgever en de werknemer betalen dan elk een deel van de pensioenpremie. Het deel van de werknemer houdt u in op het bruto salaris.

Kortom: een pensioenregeling via de werkgever is een gunstige manier om uw werknemers ook na hun pensionering van inkomen te voorzien.

Drie pensioenelementen

Voor inwoners van Nederland kan het pensioen bestaan uit drie elementen. Allereerst is er de AOW, de wettelijke regeling die iedereen van een basispensioen voorziet. Wanneer de gepensioneerde heeft gewerkt voor een bedrijf met een collectief pensioen, ontvangt hij of zij een pensioen van de werkgever. Daarnaast kunnen mensen zorgen voor een aanvulling uit een privé-pensioenregeling of ander zelf opgebouwd vermogen.

Welke soorten pensioenregelingen zijn er?

De twee belangrijkste pensioenregelingen zijn:

  • Salaris/diensttijdregelingen (bijvoorbeeld middelloon) 
    Bij een middelloonregeling ontvangt de werknemer een pensioen op basis van het gemiddelde salaris dat hij of zij verdient door de jaren heen. De pensioenopbouw is een soort “gewogen gemiddelde” van het salaris. Doordat salarissen in de loop van de tijd stijgen, stijgt de pensioenpremie mee. Bij de middelloonregeling staat vast hoeveel pensioen de werknemer krijgt op de pensioendatum.
  • Beschikbare premieregeling 
    Bij een beschikbare premieregeling is de pensioenpremie het uitgangspunt. De werkgever bepaalt hoeveel pensioenpremie de werknemer betaalt. Deze premie staat vast. Hoeveel pensioen de werknemer krijgt op de pensioendatum staat niet vast. De hoogte van het pensioen hangt af van de opbrengst van de premies. De premie kan bestemd zijn voor een verzekering voor gegarandeerd kapitaal of beleggen met hoger risico en kans op meer rendement.

Wat kost een pensioen voor de werkgever?

Voor de werkgever zijn vooral de kosten van de pensioenregeling belangrijk. Deze zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. Zo stijgen de kosten als u kiest voor meer garanties voor uw werknemers. Met behulp van de rekenhulp i- Pensioen kunt u een inschatting maken van de kosten van een pensioen van de werkgever, op basis van het aantal medewerkers, gemiddelde leeftijd en inkomen.

Alle producten voor een collectief pensioen op een rij

  • Het Nu Pensioen is duidelijk, verantwoord en compleet. Een nieuwe en duidelijke manier om pensioen op te bouwen op basis van beleggingen. Deze pensioenregeling is een product van Zwitserleven PPI en Zwitserleven.
  • Het Exclusief Pensioen geeft prioriteit aan transparantie. De kosten zijn overzichtelijk van elkaar gescheiden, zodat werkgever en werknemer precies weten hoe de pensioenregeling wordt opgebouwd.
  • Het i-Pensioen is volledig online, waardoor de kosten voor de collectieve pensioenregeling lager zijn. Uw werknemers hebben via de werknemersdesk direct inzage in hun pensioenzaken.
  • De Collectieve Overlijdensrisicoverzekering is een werknemersverzekering en geen pensioen. Als de werkgever geen collectief pensioen biedt, is dit een geschikt product om voor werknemers iets extra’s te regelen.