Als pensioenfonds kiest u met de Pensioen buy-out van Zwitserleven voor zekerheid. Wij nemen uw zorgen uit handen. En samen met u vinden we een maatwerkoplossing die rekening houdt met iedereen: uw deelnemers, uw pensioenfonds en de planeet. Zodat iedereen straks onbezorgd kan genieten van een mooie toekomst.

Maatwerk voor iedereen

Zwitserleven biedt maatwerk. En dat betekent ook echt maatwerk voor iedereen.

Zwitserleven ontzorgt

Onze jarenlange kennis en ervaring dragen bij aan een vlekkeloze overdracht.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het begint met maatwerk. Kiest u voor een volledige buy-out? Of wilt u een buy-out voor een groep deelnemers? Veel is mogelijk binnen de wettelijke kaders. Daarnaast bieden wij u veiligheid en zekerheid. Alle gelden zijn in goede handen, nu en in de toekomst. Wij werken met vertrouwde vermogensbeheerders, en beperken zoveel mogelijk het risico.

Ontzorgen voor een zorgeloze overgang

Een belangrijk speerpunt voor ons is het helpen bij het ontzorgen van uw organisatie. En het bieden van een zorgeloze overgang voor de deelnemers.
Een deelnemer wil uiteraard een zeker pensioen met een zo hoog mogelijke gegarandeerde indexatie. Daar zal Zwitserleven dan ook altijd naar streven.

Wat maakt Zwitserleven uniek?

Focus op pensioen


Zwitserleven is de enige verzekeraar in Nederland die zich focust op pensioenen. Geen auto-, inboedel- en ziektekostenverzekeringen.

Dealzekerheid en garanties


Onze kapitaalpositie en winstgevendheid zorgen voor een zeer stevige financiële robuustheid. Ook hebben we indien nodig eenvoudig toegang tot extra kapitaal. Dat bij elkaar levert uw pensioenfonds 100% dealzekerheid op en uw deelnemers ontvangen tot in lengte van dagen een gegarandeerd en toekomstbestendig pensioen.

Overdracht in stukken


Met onze beleggingsexpertise en toegang tot gespecialiseerde markten zijn we heel goed in staat u te ontzorgen bij het overnemen van allerlei illiquide beleggingen. En dat levert als het even kan ook nog weer een hoger pensioen op voor uw deelnemers.

Pensioeninzicht en (keuze)begeleiding


Toegankelijk inzicht en overzicht voor uw deelnemers van al hun opgebouwde pensioenen in Nederland, inclusief dat van de partner. Zo ontvangen uw deelnemers hun pensioen op het juiste moment en precies volgens hun wensen. Met persoonlijke communicatie richting alle deelnemers, om hen zo goed mogelijk op weg te helpen tijdens het werkzame leven en vlak voor pensionering.

Financiële zekerheid


Onze basis is een grote mate van hoge rating staats- en bedrijfsobligaties. Door daar illiquide investeringen en hypotheken aan toe te voegen ontstaat er een gezonde balans tussen veiligheid én verhoogde kans op een beter rendement. Een aantrekkelijke en zeer schaalbare propositie voor alle pensioenfondsen van klein tot groot. Wij maken langdurige, goede rendementen zonder dat we daar extra risico aan toevoegen. En hebben toegang tot gespecialiseerde markten

“Er was meer mogelijk dan we dachten.”

“Er was meer mogelijk dan we dachten.”

Susanne Mulders-de Rooij, Pensioenfonds Heijmans

Welke oplossingen heeft Zwitserleven?

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Binnen die wet zijn er meer mogelijkheden om als pensioenfonds over te stappen naar een pensioenverzekeraar. Zwitserleven wil pensioenfondsen ontzorgen, met flexibel maatwerk. Bijvoorbeeld met de volgende oplossingen.

Buy-out


Een buy-out is een overname van de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds door Zwitserleven. Afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds zijn daarbij verschillende soorten indexatie mogelijk. Voor de overname is een koopsom verschuldigd. Deze wordt gefinancierd uit (een deel van) het vermogen van het pensioenfonds.

Pensioenfondsen die kiezen voor een buy-out, doen dit omdat zij het pensioenfonds willen liquideren. Het bestuur ziet vaak geen financieel gezonde toekomst meer in het aanhouden van het pensioenfonds op de middellange termijn. Dit komt onder andere door toenemende governance-eisen. Omdat pensioenfondsen meestal een dekkingsgraad van boven de 100% hebben, kan een pensioenfonds met het surplus aanvullende indexaties inkopen in een buy-out.

Zwitserleven kent drie verschillende smaken:

  • Een eenmalige indexatie – deze variant wordt gekozen als het surplus beperkt is
  • Een jaarlijkse vaste indexatie – deze variant wordt gekozen als het pensioenfonds duidelijkheid wil geven over de toekomstige te verwachten verhogingen
  • Een jaarlijkse variabele indexatie – deze variant is gekoppeld aan de ontwikkelingen van de inflatie in de Eurozone en wordt vaak gekozen als het pensioenfonds graag een inflatietoezegging wil doen, wat lijkt op een verhoging die gebaseerd is op de CPI-ontwikkeling.

Pensioenfonds AC Nielsen heeft in 2022 een buy-out met Zwitserleven gesloten.

Buy-in (verzekeren)


Een buy-in is een verzekering die een pensioenfonds kan afsluiten. Dat is het verzekeren van (een deel van) de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds, waarbij het pensioenfonds de verantwoording houdt voor de opgebouwde pensioenen van de verzekerde deelnemers. Zwitserleven garandeert, tegen betaling van een koopsom, de verzekerde pensioenen tegenover het pensioenfonds. Het voordeel is dat een pensioenfonds op die manier de opgebouwde pensioenen veilig kan stellen. Financieel lijkt deze variant sterk op een buy-out, maar juridisch verschilt deze variant, omdat het pensioenfonds de pensioenuitvoerder van de pensioenen blijft en de uitkeringen van Zwitserleven ontvangt.

Meestal kiest een pensioenfonds hiervoor als er ook redenen bestaan om het pensioenfonds (nog) niet op te heffen, maar wel de pensioenen wil verzekeren. Uiteraard kan een pensioenfonds ook in deze vorm met het surplus van het pensioenfonds aanvullend indexaties inkopen, net als de drie smaken die de buy-out kent.

Een buy-in kan bij Zwitserleven altijd kosteloos omgezet worden in een Collectieve Waardeoverdracht, waarna het pensioenfonds alsnog kan liquideren, waardoor het feitelijk een buy-out wordt. Het liquidatiesaldo van het pensioenfonds kan dan uiteraard ingezet worden om nog iets extra’s aan indexatie in te kopen voor de pensioendeelnemers.

Pensioenfonds Heijmans heeft bij Zwitserleven een buy-in afgesloten in 2018 en deze anderhalf jaar later omgezet in een buy-out.

Carve-out


Het is wettelijk nog niet mogelijk om een carve-out te doen. De overheid is op dit moment aan het onderzoek naar de haalbaarheid van deze oplossing.

Een carve-out is een collectieve waardeoverdracht van een groep deelnemers van een pensioenfonds. De opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten van hen worden dan overgedragen aan Zwitserleven.

Het voordeel van een carve-out is dat een pensioenfonds op die manier recht kan doen aan verschillende risicovoorkeuren binnen het hele fonds. Waarbij de risicovoorkeur ook duidelijk gekoppeld is aan de verschillende groepen binnen het pensioenfonds. De achterblijvende groep van het pensioenfonds is dan vrij om een andere invulling te geven aan de risicovoorkeur die bij dat deel van de groep hoort.

Opt-out


Een opt-out geeft een pensioenfonds de deelnemers de keuze om de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten over te dragen naar een verzekeraar. De deelnemers krijgen hiermee een garantie op hun aanspraken, terwijl deze bij het pensioenfonds niet gegarandeerd zijn. In een opt-out verzekering kan ook aanvullende indexatie ingekocht worden, zoals opgenomen bij een buy-out. Dit is wel afhankelijk van de financiële middelen aanwezig binnen het pensioenfonds.

Het voordeel van een opt-out aanbieding is dat een pensioenfonds daarmee zijn deelnemers een mogelijkheid kan bieden om hun opgebouwde pensioenen te verzekeren. Met name voor deelnemers die minder risico willen lopen, kan dit een uitkomst zijn.

Pensioenfonds Aon heeft aan zijn deelnemers een opt-out aangeboden ten tijde van de collectieve waardeoverdracht naar een Algemeen Pensioenfonds.

Waarom Zwitserleven

Veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel zorgen ervoor dat pensioenfondsen keuzes moeten maken. Dit zijn vaak ingewikkelde vraagstukken die vragen om maatwerkoplossingen. Oplossingen die aansluiten bij de wensen van pensioenfonds en deelnemers. Oplossingen die Zwitserleven u kan bieden.

Vragen en contact

Lennaert van Anken, Director Buy-out, staat u graag te woord.

lennaert.vananken@athora.nl

06 - 57 88 15 59