Als pensioenfonds kiest u met de Pensioen buy-out van Zwitserleven voor zekerheid. Wij nemen uw zorgen uit handen. En samen met u vinden we een maatwerkoplossing die rekening houdt met iedereen: uw deelnemers, uw pensioenfonds en de planeet. Zodat iedereen straks onbezorgd kan genieten van een mooie toekomst.

Maatwerk voor iedereen

Zwitserleven biedt maatwerk. En dat betekent ook echt maatwerk voor iedereen.

Zwitserleven ontzorgt

Onze jarenlange kennis en ervaring dragen bij aan een vlekkeloze overdracht.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het begint met maatwerk. Kiest u voor een volledige buy-out? Of wilt u een buy-out voor een groep deelnemers? Veel is mogelijk binnen de wettelijke kaders. Daarnaast bieden wij u veiligheid en zekerheid. Alle gelden zijn in goede handen, nu en in de toekomst. Wij werken met vertrouwde vermogensbeheerders, en beperken zoveel mogelijk het risico.

Bekijk onze mogelijkheden

Ontzorgen voor een zorgeloze overgang

Een belangrijk speerpunt voor ons is het helpen bij het ontzorgen van uw organisatie. En het bieden van een zorgeloze overgang voor de deelnemers.
Een deelnemer wil uiteraard een zeker pensioen met een zo hoog mogelijke gegarandeerde indexatie. Daar zal Zwitserleven dan ook altijd naar streven.

Wat maakt Zwitserleven uniek?

Focus op pensioen


Zwitserleven is de enige verzekeraar in Nederland die zich focust op pensioenen. Geen auto-, inboedel- en ziektekostenverzekeringen.

Dealzekerheid en garanties


Onze kapitaalpositie en winstgevendheid zorgen voor een zeer stevige financiële robuustheid. Ook hebben we indien nodig eenvoudig toegang tot extra kapitaal. Dat bij elkaar levert uw pensioenfonds 100% dealzekerheid op en uw deelnemers ontvangen tot in lengte van dagen een gegarandeerd en toekomstbestendig pensioen.

Overdracht in stukken


Met onze beleggingsexpertise en toegang tot gespecialiseerde markten zijn we heel goed in staat u te ontzorgen bij het overnemen van allerlei illiquide beleggingen. En dat levert als het even kan ook nog weer een hoger pensioen op voor uw deelnemers.

Pensioeninzicht en (keuze)begeleiding


Toegankelijk inzicht en overzicht voor uw deelnemers van al hun opgebouwde pensioenen in Nederland, inclusief dat van de partner. Zo ontvangen uw deelnemers hun pensioen op het juiste moment en precies volgens hun wensen. Met persoonlijke communicatie richting alle deelnemers, om hen zo goed mogelijk op weg te helpen tijdens het werkzame leven en vlak voor pensionering.

Financiële zekerheid


Onze basis is een grote mate van hoge rating staats- en bedrijfsobligaties. Door daar illiquide investeringen en hypotheken aan toe te voegen ontstaat er een gezonde balans tussen veiligheid én verhoogde kans op een beter rendement. Een aantrekkelijke en zeer schaalbare propositie voor alle pensioenfondsen van klein tot groot. Wij maken langdurige, goede rendementen zonder dat we daar extra risico aan toevoegen. En hebben toegang tot gespecialiseerde markten

“So much more than we had hoped for.”

“So much more than we had hoped for.”

Susanne Mulders-de Rooij, Heijmans Pension Fund

Welke oplossingen heeft Zwitserleven?

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Binnen die wet zijn er meer mogelijkheden om als pensioenfonds over te stappen naar een pensioenverzekeraar. Zwitserleven wil pensioenfondsen ontzorgen, met flexibel maatwerk. Bijvoorbeeld met de volgende oplossingen.

Buy-out


Een buy-out is een overname van de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds door Zwitserleven. Afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds zijn daarbij verschillende soorten indexatie mogelijk. Voor de overname is een koopsom verschuldigd. Deze wordt gefinancierd uit (een deel van) het vermogen van het pensioenfonds.

Buy-in (verzekeren)


Een buy-in is een verzekering die een pensioenfonds kan afsluiten. Dat is het verzekeren van (een deel van) de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds, waarbij het pensioenfonds de verantwoording houdt voor de opgebouwde pensioenen van de verzekerde deelnemers. Zwitserleven garandeert, tegen betaling van een koopsom, de verzekerde pensioenen tegenover het pensioenfonds.

Carve-out


Het is wettelijk nog niet mogelijk om een carve-out te doen. De overheid is op dit moment aan het onderzoek naar de haalbaarheid van deze oplossing.

Een carve-out is een collectieve waardeoverdracht van een groep deelnemers van een pensioenfonds. De opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten van hen worden dan overgedragen aan Zwitserleven.

Opt-out


Een opt-out geeft een pensioenfonds de deelnemers de keuze om de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten over te dragen naar een verzekeraar. De deelnemers krijgen hiermee een garantie op hun aanspraken, terwijl deze bij het pensioenfonds niet gegarandeerd zijn.

Waarom Zwitserleven

Veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel zorgen ervoor dat pensioenfondsen keuzes moeten maken. Dit zijn vaak ingewikkelde vraagstukken die vragen om maatwerkoplossingen. Oplossingen die aansluiten bij de wensen van pensioenfonds en deelnemers. Oplossingen die Zwitserleven u kan bieden.

Vragen en contact

Lennaert van Anken, Director Buy-out, staat u graag te woord.

lennaert.vananken@athora.nl

06 - 57 88 15 59