Director/majority shareholder service catalogue.

Director/majority shareholder service catalogue.

On these pages you will find Zwitserleven's additional services. Services can be ordered directly online. 

All the nominal compensations or rates stated in this service catalogue apply per policy and are valid for calendar year 2020. These amounts are indexed annually.

An hourly rate of €125.50 (2020) will be charged for services for which a cost statement is provided. This rate also applies to additional services not included in the service catalogue. A cost statement will always be provided in advance.

No VAT will be charged on the rates in the service catalogue.  

Tarieven

Alle in deze dienstencatalogus vermelde nominale vergoedingen of tarieven gelden per polis en zijn geldig voor het kalenderjaar 2023. Jaarlijks worden deze bedragen geïndexeerd.

Voor werkzaamheden waarvoor een kostenopgave wordt verstrekt geldt een uurtarief van € 146,57 (2024) per uur. Dit tarief geldt ook voor aanvullende diensten die niet zijn opgenomen in de dienstencatalogus. U ontvangt altijd vooraf een opgave van de kosten.

Over de tarieven in de dienstencatalogus wordt geen BTW in rekening gebracht.