Dienstencatalogus DGA.

Dienstencatalogus DGA.

Op deze pagina's staan de aanvullende werkzaamheden van Zwitserleven. U kunt de diensten direct online bestellen.

Alle in deze dienstencatalogus vermelde nominale vergoedingen of tarieven gelden per polis en zijn geldig voor het kalenderjaar 2020. Jaarlijks worden deze bedragen geïndexeerd.

Voor werkzaamheden waarvoor een kostenopgave wordt verstrekt geldt een uurtarief van € 125,50 (2020) per uur. Dit tarief geldt ook voor aanvullende diensten die niet zijn opgenomen in de dienstencatalogus. U ontvangt altijd vooraf een opgave van de kosten.

Over de tarieven in de dienstencatalogus wordt geen BTW in rekening gebracht.