Dienstencatalogus DGA.

Dienstencatalogus DGA.

Wij bieden u diverse aanvullende diensten aan voor uw pensioen. Bijvoorbeeld: het wijzigen van de pensioentoezegging of beschikbaar stellen van (financiële) informatie voor uzelf, uw adviseur of uw accountant. 

Bekijk de dienstencatalogus en bestel via de button hieronder één of meerdere diensten. 

Tarieven

Alle in deze dienstencatalogus vermelde nominale vergoedingen of tarieven gelden per polis en zijn geldig voor het kalenderjaar 2023. Jaarlijks worden deze bedragen geïndexeerd.

Voor werkzaamheden waarvoor een kostenopgave wordt verstrekt geldt een uurtarief van € 139,19 (2023) per uur. Dit tarief geldt ook voor aanvullende diensten die niet zijn opgenomen in de dienstencatalogus. U ontvangt altijd vooraf een opgave van de kosten.

Over de tarieven in de dienstencatalogus wordt geen BTW in rekening gebracht.