Onze diensten.

Diensten bestellen?

Bestel hier direct online de diensten waar u gebruik van wilt maken.

U ontvangt uiterlijk binnen 5 werkdagen een addendum waarin de wijziging is opgenomen. Als we aanvullende vragen hebben naar aanleiding van het wijzigingsverzoek, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.  

Dienstencatalogus

We geven graag duidelijk inzicht in wat we doen voor u. Dit hebben we gebundeld in onze dienstencatalogus. De dienstencatalogus bestaat uit twee onderdelen:

1. Beheer van uw pensioenregeling

Basisdienstenpakket

Het basisdienstenpakket bestaat uit werkzaamheden voor het inregelen van het pensioencontract en werkzaamheden tijdens de contractsperiode. 
Deze kosten zijn opgenomen in de administratiekosten en worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.

Aanvullende dienstverlening 

Naast het basisdienstenpakket biedt Zwitserleven samen met uw adviseur een groot aantal aanvullende diensten aan. Bijvoorbeeld:

  • tussentijds wijzigen van uw pensioenreglement
  • extra (financiĆ«le) informatie voor uzelf of uw accountant.
  • waardeoverdracht

De kosten van deze aanvullende communicatiediensten vindt u overzichtelijk in de dienstencatalogus.

2. Communicatie naar medewerkers

Basiscommunicatie 

De basiscommunicatie bestaat uit communicatie bij aanvang van het pensioencontract en tijdens de contractsperiode. 
Deze kosten zijn meegenomen in de administratiekosten en worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.

Aanvullende communicatiediensten 

Naast de basiscommunicatie bieden wij samen met uw adviseur maatwerk communicatie oplossingen aan voor uw werknemers. 
Deze persoonlijke ondersteuning is erop gericht:

  • het pensioenbewustzijn van uw medewerkers te verhogen
  • uw medewerkers inzicht te geven in (de hoogte van) hun pensioen.
  • uw medewerkers beter in staat om weloverwogen keuzes te maken over hun pensioen

De kosten van deze aanvullende communicatiediensten vindt u overzichtelijk in de dienstencatalogus.

Als advies nodig is, verwijzen wij naar uw onafhankelijke pensioenadviseur.

Juridische wijzigingen

Wijzigingen van de uitvoeringsovereenkomst of het pensioenreglement kunt u  online doorgeven.