Alles over het nieuwe pensioenakkoord.

Pensioenakkoord

Samen op weg naar een nieuw pensioenstelsel

We zijn op weg naar een persoonlijk en transparant pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Zwitserleven helpt u graag met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Zwitserleven en het pensioenakkoord

Zwitserleven pensioenregelingen

Zwitserleven pensioen­regelingen

Een werkgever die bij ons een nieuwe pensioenregeling wil afsluiten of de bestaande pensioenregeling wil verlengen, kan vanaf 1 januari 2028 alleen nog kiezen voor een beschikbare premieregeling. Bij Zwitserleven hebben we het Zwitserleven Exclusief Pensioen en bij Zwitserleven PPI het Zwitserleven Nu Pensioen. Onze producten ZEP en ZNP zijn aangepast aan de eisen van de nieuwe wet. 

Samen met u zorgen we voor een soepele overgang

Samen met u zorgen we voor een soepele overgang

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent voor u dat u veel keuzes moet maken.

Communicatie

De Wet toekomst pensioenen is een feit: per 1 juli 2023 moeten onze beschikbare-premieregelingen voldoen aan de regels en afspraken van de nieuwe wet. U heeft vanaf dat moment tot 1 januari 2028 de tijd om over te stappen. Belangrijke mijlpalen waarover we op verschillende momenten met u, uw adviseur én deelnemers communiceren.

Transitieperiode

Vanaf de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen hebben pensioenuitvoerders tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de eisen van de nieuwe wet. De ingangsdatum staat gepland op 1 januari 2024. Dit betekent dat pensioenuitvoerders en sociale partners uiterlijk 31 december 2027 klaar moeten zijn met het aanpassen van de pensioenregelingen.

Het nieuwe pensioenakkoord

Een afspraak uit het pensioenakkoord die al is ingegaan, is het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd. De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is op 10 december 2020 in werking getreden.

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. De pensioenrichtleeftijd volgt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd.

De veranderingen binnen de Wet toekomst pensioenen en de Wet bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen zetten we nog even voor u op een rij.

Wet toekomst pensioenen

1. Nieuwe contractvormen

De middelloon- en eindloonregelingen en kapitaalovereenkomst  komen niet meer voor in de nieuwe wet. U kunt uw werknemers straks alleen een beschikbare premieregeling aanbieden.

2. Leeftijdsonafhankelijke premie

De hoogte van de premie voor de beschikbare premieregeling wordt leeftijdsonafhankelijk. U betaalt straks voor elke deelnemer dezelfde premie, ongeacht de leeftijd (vlakke premie).

3. Doorbeleggen na pensioendatum

We krijgen straks twee soorten beschikbare-premieregelingen, de solidaire en de flexibele regeling. Bij de solidaire premieregeling wordt doorbeleggen na de pensioendatum de enige keuze. Hierbij kan een deelnemer niet kiezen voor een vast pensioeninkomen. Zwitserleven biedt de flexibele premieregeling aan. Bij deze regeling mag een deelnemer kiezen voor een levenslang, vast pensioeninkomen of na de pensioendatum doorbeleggen met (een deel van) het opgebouwde pensioenkapitaal.

4. Nabestaandenpensioen wordt overzichtelijker

De hoogte van het partner- en wezenpensioen is niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren. Het partner- en wezenpensioen wordt berekend over een percentage van het loon.Wet bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen

5. Bedrag ineens

Een deelnemer mag op de pensioendatum een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal in een keer opnemen en vrij besteden. Dit vrij besteedbare bedrag is maximaal 10% van het pensioenkapitaal dat beschikbaar is voor het ouderdomspensioen op de pensioendatum en moet als één bedrag worden opgenomen. Een van de voorwaarden is dat het resterende pensioenkapitaal niet onder de afkoopgrens klein pensioen mag komen.

6. Regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen

Voor deze regelingen bieden we geen producten aan. Informatie over deze regelingen vindt u op rijksoverheid.nl.

Meer over het pensioenakkoord

Transitiecommunicatie Wet toekomst pensioenen komt op gang

Transitiecommunicatie rondom Wet toekomst pensioenen komt opgang. Deelnemers krijgen binnenkort informatie.

Leestijd 2 minuten

Individueel waarde overhevelen

Berry van Sonsbeek vertelt wat de mogelijkheden zijn om het oude opgebouwde pensioen over te hevelen naar de nieuwe regeling.

Leestijd 4 minuten

Instemmen bij invaren?

Berry van Sonsbeek neemt je mee in de uitdagingen rondom de nieuwe pensioenwet bij pensioen­fondsen.

Leestijd 2 minuten

Zo nemen wij deelnemers mee in de komende transitie

De nieuwe Pensioenwet brengt nogal wat veranderingen met zich mee, zo nemen wij deelnemers mee in de komende transitie.

Leestijd 1 minuten