Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Alles over het nieuwe pensioenakkoord.

pensioenakkoord.svg

Samen op weg naar een nieuw pensioenstelsel

We zijn op weg naar een persoonlijk en transparant pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Zwitserleven helpt u graag met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Zwitserleven en het pensioenakkoord

Zwitserleven pensioenregelingen

Zwitserleven pensioen­regelingen

Als u bij ons een nieuwe pensioenregeling wilt afsluiten, dan kunt u vanaf 1 januari 2023 alleen nog kiezen voor een beschikbare-premieregeling. Heeft u al een pensioenregeling, dan geldt dit vanaf 1 januari 2027. Bij Zwitserleven hebben we het Zwitserleven Exclusief Pensioen en bij Zwitserleven PPI het Zwitserleven Nu Pensioen. Met enkele aanpassingen voldoen deze pensioenregelingen op tijd aan de Wet toekomst pensioenen.
Samen met u zorgen we voor een soepele overgang

Samen met u zorgen we voor een soepele overgang

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent voor u dat u veel keuzes moet maken.

Communicatie

De eerste mijlpaal in de uitvoering van het pensioenakkoord is 1 januari 2023. Dan moeten onze beschikbare-premieregelingen voldoen aan de regels en afspraken van de nieuwe wet. U heeft vanaf dat moment tot 1 januari 2027 de tijd om over te stappen. Belangrijke mijlpalen waarover we op verschillende momenten met u, uw adviseur én deelnemers communiceren.

Het nieuwe pensioenakkoord

Een afspraak uit het pensioenakkoord die al is ingegaan, is het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd. De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is op 10 december 2020 in werking getreden. 

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. De pensioenrichtleeftijd volgt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd.

De veranderingen binnen de Wet toekomst pensioenen en de Wet bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen zetten we nog even voor u op een rij.

Wet toekomst pensioenen

1. Nieuwe contractvormen

De middelloon- en eindloonregelingen en kapitaalovereenkomst  komen niet meer voor in de nieuwe wet. U kunt uw werknemers straks alleen een beschikbare premieregeling aanbieden.

2. Leeftijdsonafhankelijke premie

De hoogte van de premie voor de beschikbare premieregeling wordt leeftijdsonafhankelijk. U betaalt straks voor elke deelnemer dezelfde premie, ongeacht de leeftijd (vlakke premie).

3. Doorbeleggen na pensioendatum

We krijgen straks twee soorten beschikbare-premieregelingen, de solidaire en de flexibele regeling. Bij de solidaire premieregeling wordt doorbeleggen na de pensioendatum de enige keuze. Hierbij kan een deelnemer niet kiezen voor een vast pensioeninkomen. Zwitserleven biedt de flexibele premieregeling aan. Bij deze regeling mag een deelnemer kiezen voor een levenslang, vast pensioeninkomen of na de pensioendatum doorbeleggen met (een deel van) het opgebouwde pensioenkapitaal.

4. Nabestaandenpensioen wordt overzichtelijker

De hoogte van het partner- en wezenpensioen is niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren. Het partner- en wezenpensioen wordt berekend over een percentage van het loon.Wet bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen

5. Bedrag ineens

Een deelnemer mag op de pensioendatum een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal in een keer opnemen en vrij besteden. Dit vrij besteedbare bedrag is maximaal 10% van het pensioenkapitaal dat beschikbaar is voor het ouderdomspensioen op de pensioendatum en moet als één bedrag worden opgenomen. Een van de voorwaarden is dat het resterende pensioenkapitaal niet onder de afkoopgrens klein pensioen mag komen.

6. Regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen

Voor deze regelingen bieden we geen producten aan. Informatie over deze regelingen vindt u op rijksoverheid.nl.

Meer over het pensioenakkoord

Optimaal beleggingsbeleid op deelnemersniveau

Optimaal beleggingsbeleid op deelnemersniveau

In het huidige systeem van individuele beschikbare premie­regelingen maken we bij het inrichten van de beleggingen op deelnemersniveau gebruik van het lifecycle systeem. Straks onder het nieuwe pensioenstelsel gaan we in de flexibele beschikbare premie­regeling opnieuw werken met lifecycles.

Leestijd 5 minuten

Dilemma bij doorzetten van lopend traject naar uw nieuwe pensioenregeling

Dilemma bij doorzetten van lopend traject naar uw nieuwe pensioen­regeling

Nu de invoering van het nieuwe pensioenstelsel een jaar doorschuift, kan er zomaar een dilemma ontstaan als u in een lopende adviestraject rond de overgang naar een nieuwe regeling zit. Gaat u door met het verandertraject, legt u het adviesproces een tijd stil, of gaat u voor een tweetrapsconstructie?

Leestijd 2 minuten

Pensioen...wat verandert er nu écht voor de partner?

Pensioen...wat verandert er nu écht voor de partner?

Twee belangrijke gebeurtenissen voor deelnemers om nu alvast over na te denken zijn overlijden en scheiden. Wat valt Zwitserleven op in de nieuwe plannen voor het nabestaanden­pensioen en de Wet pensioenverdeling bij scheiden.

Leestijd 2 minuten

Kan transparantie leiden tot vertrouwen of tot polarisatie?

Kan transparantie leiden tot vertrouwen of tot polarisatie?

Kennelijk leeft er een gevoel dat transparantie niet altijd goed is voor het vergroten van het vertrouwen in de pensioensector. Maar is dat ook wel te­recht? Een opinieartikel van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 2 minuten