Alles over het nieuwe pensioenakkoord.

Pensioenakkoord

Samen op weg naar een nieuw pensioenstelsel

We zijn op weg naar een persoonlijk en transparant pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Zwitserleven helpt u graag met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Zwitserleven en het pensioenakkoord

Zwitserleven pensioenregelingen

Zwitserleven pensioen­regelingen

Een werkgever die bij ons een nieuwe pensioenregeling wil afsluiten of de bestaande pensioenregeling wil verlengen, kan vanaf 1 januari 2027 alleen nog kiezen voor een beschikbare premieregeling. Bij Zwitserleven hebben we het Zwitserleven Exclusief Pensioen en bij Zwitserleven PPI het Zwitserleven Nu Pensioen. Met enkele aanpassingen voldoen deze pensioenregelingen op tijd aan de Wet toekomst pensioenen.
Samen met u zorgen we voor een soepele overgang

Samen met u zorgen we voor een soepele overgang

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent voor u dat u veel keuzes moet maken.

Communicatie

De eerste mijlpaal in de uitvoering van het pensioenakkoord was 1 januari 2023, maar is uitgesteld naar 1 juli 2023. Dan moeten onze beschikbare-premieregelingen voldoen aan de regels en afspraken van de nieuwe wet. U heeft vanaf dat moment tot 1 januari 2027 de tijd om over te stappen. Belangrijke mijlpalen waarover we op verschillende momenten met u, uw adviseur én deelnemers communiceren.

Transitieperiode

Vanaf de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen hebben pensioenuitvoerders tot 1 januari 2027 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de eisen van de nieuwe wet. De ingangsdatum staat gepland op 1 juli 2023. Dit betekent dat pensioenuitvoerders en sociale partners uiterlijk 31 december 2026 klaar moeten zijn met het aanpassen van de pensioenregelingen.

Het nieuwe pensioenakkoord

Een afspraak uit het pensioenakkoord die al is ingegaan, is het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd. De Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is op 10 december 2020 in werking getreden. 

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. De pensioenrichtleeftijd volgt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd.

De veranderingen binnen de Wet toekomst pensioenen en de Wet bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen zetten we nog even voor u op een rij.

Wet toekomst pensioenen

1. Nieuwe contractvormen

De middelloon- en eindloonregelingen en kapitaalovereenkomst  komen niet meer voor in de nieuwe wet. U kunt uw werknemers straks alleen een beschikbare premieregeling aanbieden.

2. Leeftijdsonafhankelijke premie

De hoogte van de premie voor de beschikbare premieregeling wordt leeftijdsonafhankelijk. U betaalt straks voor elke deelnemer dezelfde premie, ongeacht de leeftijd (vlakke premie).

3. Doorbeleggen na pensioendatum

We krijgen straks twee soorten beschikbare-premieregelingen, de solidaire en de flexibele regeling. Bij de solidaire premieregeling wordt doorbeleggen na de pensioendatum de enige keuze. Hierbij kan een deelnemer niet kiezen voor een vast pensioeninkomen. Zwitserleven biedt de flexibele premieregeling aan. Bij deze regeling mag een deelnemer kiezen voor een levenslang, vast pensioeninkomen of na de pensioendatum doorbeleggen met (een deel van) het opgebouwde pensioenkapitaal.

4. Nabestaandenpensioen wordt overzichtelijker

De hoogte van het partner- en wezenpensioen is niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren. Het partner- en wezenpensioen wordt berekend over een percentage van het loon.Wet bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen

5. Bedrag ineens

Een deelnemer mag op de pensioendatum een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal in een keer opnemen en vrij besteden. Dit vrij besteedbare bedrag is maximaal 10% van het pensioenkapitaal dat beschikbaar is voor het ouderdomspensioen op de pensioendatum en moet als één bedrag worden opgenomen. Een van de voorwaarden is dat het resterende pensioenkapitaal niet onder de afkoopgrens klein pensioen mag komen.

6. Regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen

Voor deze regelingen bieden we geen producten aan. Informatie over deze regelingen vindt u op rijksoverheid.nl.

Meer over het pensioenakkoord

Krijgt de nieuwe pensioenwet groen licht?

We praten u graag bij over de laatste ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel.

Leestijd 3 minuten

En nu aan de slag met de Wet toekomst pensioenen!

De Wet toekomst pensioenen is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook goedkeurt (naar verwachting in januari of februari), zal die ingaan op 1 juli 2023. Alle pensioen­regelingen moeten per 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe Pensioenwet.

Leestijd 4 minuten

Slip of the pen in beantwoording van vragen door de minister.

Berry van Sonsbeek is in zijn laatste opiniestuk ingegaan op de compensatie­regeling die in alle gevallen ook van toepassing moet zijn voor nieuwe werknemers. Uit de stukken van de tweede ronde vragen en antwoorden tussen de minister en Tweede Kamer (gepubliceerd op 30 juni jl.) is een aantal dingen naar voren gekomen.

Leestijd 4 minuten

Compensatie­regelingen leiden tot gebruik van de eerbiedigende werking.

Het recent verschenen document met vragen van de Tweede Kamer over het nieuwe stelsel en de antwoorden daarop van minister Schouten, geeft wat reden voor het fronzen van wenkbrauwen. Een column van Berry van Sonsbeek.

Leestijd 8 minuten