Transitieperiode nieuw pensioenstelsel.

Transitieperiode nieuw pensioenstelsel.

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen een feit. Pensioenuitvoerders hebben tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen. 

Transitieplan

Transitieplan

Werkgevers zijn verplicht om een transitieplan op te (laten) stellen als zij op 30 juni 2023 een pensioenovereenkomst met hun deelnemers hebben en er géén gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht. Bij het overgangsrecht kan nog een leeftijdsafhankelijke staffel gehanteerd worden voor bestaande deelnemers.

Het transitieplan is de basis voor de overgang. Hierin staat onder meer voor welke pensioenregeling is gekozen, waarom hiervoor is gekozen en wat de gevolgen zijn voor het pensioen van de deelnemers. Het plan wordt meegestuurd met het verzoek om instemming met wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging.

Na overeenstemming over de pensioenovereenkomst ontvangt ook Zwitserleven graag het transitieplan voor verdere verwerking van de regeling. 

Implementatieplan

Implementatieplan

In het implementatieplan zet een pensioenuitvoerder uiteen welke voorbereidingen en tijd nodig zijn voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling. Ook staat in dit plan hoe de nieuwe pensioenregeling wordt uitgevoerd. De pensioenuitvoerder gaat onder meer in op de technische uitvoerbaarheid, de kosten en de risico’s van de uitvoering van de pensioenregeling en de risicobeheersmaatregelen die getroffen worden.

De verplichting om een implementatieplan op stellen geldt niet als er sprake is van eerbiedigende werking van een premieregeling met leeftijdsafhankelijke staffels.

Communicatieplan

Een communicatieplan is onderdeel van het implementatieplan. In het communicatieplan legt een pensioenuitvoerder vast hoe (ex-)deelnemers, (ex-)partners en pensioengerechtigden worden geïnformeerd over de wijziging van de pensioenovereenkomst en wat de gevolgen voor hen zijn. En hoe wordt omgegaan met het opgebouwde pensioen en hun pensioenrechten.

Hoe helpen wij u tijdens de transitieperiode?

Het is belangrijk dat adviseurs, werkgevers én deelnemers op tijd weten wat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor hen kan betekenen. Er is immers voldoende tijd nodig om akkoord te krijgen van de individuele deelnemers. Waarbij richtinggevende gesprekken gevoerd kunnen worden met de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging. Zo is bijvoorbeeld de overgang van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling een hele verandering. Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen? En welke keuzemogelijkheden heeft een deelnemer straks voor zijn inkomen voor later.

We helpen graag om de gevolgen duidelijk te maken voor werkgevers én deelnemers. Het belang van de deelnemers staat voorop bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling.  We laten de verschillen tussen de oude en nieuwe regeling zien. En deelnemers krijgen goede informatie om juiste keuzes in de nieuwe regeling te maken. Voor adviseurs is er de Zwitserleven Beheertool waarmee zelf berekeningen gemaakt kunnen worden om klanten op weg te helpen naar een passende pensioenregeling.

Compensatie

Ons gezamenlijke doel bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling is natuurlijk dat een deelnemer er niet op achteruit gaat. Komt uit de berekening dat een deelnemer bij de overgang op een lager (verwacht) pensioenkapitaal uitkomt? Dan mag dit tot uiterlijk 31 december 2036 worden gecompenseerd. Dus maximaal 13,5 jaar vanaf 1 juli 2023 en maximaal 9 jaar vanaf  1 januari 2028.
Zwitserleven heeft de mogelijkheid om de compensatie in de vorm van pensioen te regelen.

De werkgever kan ook compensatie toezeggen via het loon. Biedt de werkgever PensioenAanvullen en heeft de deelnemer voldoende fiscale ruimte? Dan kan de deelnemer dit bijvoorbeeld gebruiken voor extra pensioenopbouw via PensioenAanvullen.

Ingangsdatum voor nieuwe en bestaande pensioen­regelingen

  • Sluit een werkgever voor de eerste keer een pensioenregeling af per of na 1 juli 2023? Dan moet deze regeling voldoen aan de nieuwe wet.
  • Voor bestaande pensioenregelingen geldt dat een werkgever uiterlijk op 1 januari 2028 moet zijn overgestapt naar een pensioenregeling die voldoet aan de wet.

Pensioenregelingen bij Zwitserleven (PPI)

Ook in 2023 biedt Zwitserleven nog DB-regelingen aan. Dit geldt voor verlengingen en voor nieuwe contracten. Het contract eindigt uiterlijk op 31 december 2027.
Onze producten Exclusief Pensioen en Nu Pensioen zijn aangepast aan de eisen van de nieuwe wet.
Over het Netto Pensioen volgt binnenkort meer informatie over de aanpassingen en tijdslijnen.