Veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen.

Communicatie.

 • Welke communicatie kan ik als werkgever van Zwitserleven verwachten?

  Na een bevestigingsbrief ontvangt u de volgende informatie:

  Uitvoeringsovereenkomst: 
  Juridische weergave van de relatie tussen u en Zwitserleven.

  Pensioenreglement: 
  Dit reglement beschrijft de pensioenregeling en de pensioenaanspraken.

  Pensioenovereenkomst: 
  Overeenkomst over het pensioen tussen u en uw werknemer. Dit vormt een onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden.

 • Hoe informeert Zwitserleven mijn werknemers?

  Het is prettig als u weet welke communicatie uw werknemers kunnen verwachten. Daarom geven wij u daar graag inzicht in: 

  Pensioenovereenkomst: 
   Overeenkomst over het pensioen tussen u en de werknemer. Dit vormt een onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. 

  Startbrief: 
  Dit is een samenvatting van het pensioenreglement en vormt een juridische weergave van de relatie tussen u en Zwitserleven. 

  Aanmeldingsbrief MijnZwitserleven:
   Persoonlijke brief met een code waarmee uw medewerkers zich kunnen aanmelden op hun persoonlijke internetpagina. 

  Risicoprofiel: 
  Beleggen uw medewerkers zelf? Dan verzoeken wij hen via deze brief een beleggingsprofiel vast te leggen. 

  Risicometingsbrief: 
  Heeft een werknemer gekozen ProfielBeleggen of VrijBeleggen? Dan ontvangt hij jaarlijks een risicometingsbrief. Met de risicometing kijken we naar de manier waarop de werknemer belegt en of dit nog past bij zijn beleggerprofiel. 

  Uniform Pensioenoverzicht: 
  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het persoonlijke pensioen. 

  Waardeoverzicht: 
  Overzicht van de beleggingswaarde. 

Pensioen voor mijn werknemers.

Nieuwe factoren voor uitruil en afkoop van pensioen.

PPI.

 • Hoe is de juridische positionering van Zwitserleven PPI N.V. (Zwitserleven PPI) ten opzichte van Zwitserleven /SRLEV N.V./ Athora Netherlands N.V.?

  Athora Netherlands N.V. is enig aandeelhouder van SRLEV N.V., een levensverzekeraar die onder de handelsnaam Zwitserleven het pensioenbedrijf uitoefent. Zwitserleven PPI wordt als “zuster” van SRLEV N.V. gepositioneerd met als enig aandeelhouder REAAL.

  Naast waardeopbouw voor pensioen hechten veel werkgevers en werknemers aan het verzekeren van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Een premiepensioeninstelling mag dergelijke risico’s niet verzekeren. Daarom Zwitserleven PPI een samenwerking aan met Zwitserleven. Zwitserleven PPI verzorgt de waardeopbouwcomponent voor pensioen en Zwitserleven verzekert de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

 • Wat is het verschil met een gewoon pensioen bij de verzekeraar Zwitserleven?

  Als deelnemer in de Zwitserleven Nu PensioenRekening of het Zwitserleven NuPensioen is formeel sprake van twee pensioenuitvoerders. Er wordt door de werkgever een uitvoeringsovereenkomst aangegaan met Zwitserleven PPI voor de uitvoering van de beleggingsrekening en met Zwitserleven voor de verzekering en uitvoering van de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Zwitserleven PPI heeft de uitvoering en het beheer van de beleggingsrekening uitbesteed aan Zwitserleven, ACTIAM N.V.. In de praktijk zal u hier als deelnemer weinig van merken.

 • Wat zijn de verschillen voor de deelnemer bij een faillissement van Zwitserleven ten opzichte van Zwitserleven PPI?

  Voor Zwitserleven (een verzekeraar) gelden strenge solvabiliteitseisen. Zwitserleven moet buffers aanhouden. Als de buffers van Zwitserleven aanzienlijk minder worden, dan grijpt DNB in. Dat doet DNB op basis van de Wft (en Insolventiewet). Een faillissement is ondenkbaar en zal alleen aan de orde zijn als alle andere grote verzekeraars ook failliet gaan, dan werkt namelijk de opvangregeling niet. Na een faillissement hebben polishouders voorrang op andere schuldeisers. Alleen de belastingdienst en curatoren hebben een betere rang. Dus zelfs dan is niet al het pensioengeld weg. 

  Het eigendom van alle pensioengelden van Zwitserleven ligt bij SRLEV N.V. Bij een belegpensioen wordt de inleg belegd in beleggingsfondsen. De door de deelnemer opgebouwde waarde binnen de pensioenpolis komt echter bij een faillissement toe aan de verzekeraar. De verzekeraar is namelijk de juridisch eigenaar van de beleggingen. 

  Voor de PPI gelden veel minder strenge solvabiliteitseisen. Het idee hierachter is dat een PPI minder risico’s loopt. Een PPI mag het risico op lang leven dan wel overlijden niet verzekeren. Dit betekent niet dat de PPI helemaal geen risico’s loopt. Een faillissement kan eerder aan de orde zijn omdat de buffers lager zijn dan die van de verzekeraar. De bescherming van de pensioengelden is anders geregeld dan bij een verzekeraar. De inrichting van de PPI is erop gericht het vermogen van de deelnemers aan verschillende pensioenregelingen beter te beschermen.

 • Hoe is de bescherming op het pensioen bij de PPI geregeld bij faillissement?

  De bescherming bestaat uit twee onderdelen:

  1. Door de instelling van een rangregeling. Het idee achter de rangregeling is dat deelnemers voorrang krijgen boven andere schuldeisers. De opbouw is als volgt:
   • eerst de vorderingen van de PPI worden verhaald voor het beheer en de bewaring van het pensioen;
   • dan komen de vorderingen van de deelnemers;
   • ten slotte de andere schuldeisers.
  2. De verplichting om het pensioenvermogen onder te brengen onafhankelijke rechtspersoon,(pensioenbewaarder) als er een 'reëel risico' is dat het pensioenvermogen en het eigen vermogen van de PPI ontoereikend zullen zijn voor voldoening van eventuele vorderingen. Het statutaire doel van een pensioenbewaarder is het zijn van schuldenaar van het pensioenvermogen.
 • Is de communicatie ook afkomstig van de PPI?

  Ja. Zwitserleven PPI is afzender.

 • Hoe is de dienstverlening voor de PPI ingericht?

  De uitvoering van de administratie is door de PPI uitbesteed aan Zwitserleven. Dit betekent dat de klanten van de PPI worden geholpen door de medewerkers van Zwitserleven. Een PPI team wordt het aanspreekpunt voor werkgevers. De Werknemersdesk is het aanspreekpunt voor de werknemer. De Financiële administratie werkt hetzelfde als voor de Zwitserleven-producten.

  De websites van de PPI zijn niet dezelfde als die van de verzekeraar. Er zijn voor werkgever en werknemer andere websites. De PPI biedt geen aanvullende diensten. Deze diensten worden door Zwitserleven aangeboden. Er komt ook geen aparte dienstencatalogus voor de PPI.

 • Wanneer kan ik de pensioenregeling omzetten naar een PPI?

  Aan het einde van de contractsperiode kunt u kiezen voor een PPI. Maar dat hoeft niet. Er zitten niet meer kosten aan het kiezen voor de PPI dan aan een verlenging bij de verzekeraar. U kunt de Nu PensioenRekening dan niet meer online regelen.

 • Wie is verantwoordelijk voor de administratie?

  Juridisch gezien blijft de PPI directie verantwoordelijk voor de administratie. In de uitbesteding tussen PPI en Zwitserleven zijn hier afspraken hierover gemaakt. Denk aan doorlooptijden, beslissingsbevoegdheden en financiële afwikkeling.

 • Waar is de PPI gevestigd?

  De PPI is statutair gevestigd in Utrecht. In de praktijk is dit Amsterdam. Er zijn twee directieleden in dienst van de PPI: Ed van Santen (COO) en Arjen van Zanten (CEO). 

Veelgestelde vragen Nu PensioenRekening - zelf rechtstreeks afsluiten

 • De pensioenregeling van mijn bedrijf valt onder een BPF. Kan Zwitserleven het pensioen voor mijn bedrijf regelen?

  Dit kan alleen een adviseur voor u uitzoeken. Zo moet het BPF bijvoorbeeld eerst toestemming geven als u het pensioen door Zwitserleven wilt laten regelen. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.

 • Voor mijn bedrijf geldt een cao. Kan ik dan online een Nu PensioenRekening voor mijn werknemers sluiten?

  Een adviseur kan voor u uitzoeken of de Nu PensioenRekening binnen uw cao past. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies af te sluiten.

 • Waarom moeten alle werknemers meedoen als ik de Nu PensioenRekening voor mijn werknemers regel?

  Als u een pensioentoezegging doet, dan geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor al uw werknemers. Het is niet mogelijk om voor één of meer van uw werknemers een uitzondering te maken. Ook als u met één van uw werknemers iets anders wilt afspreken, houden zij toch gelijke rechten op pensioen. En brengt het voor u extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. Een adviseur kan voor u uitzoeken of er werknemers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarde vallen. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling.

 • Wat zijn de productkenmerken?
  • Beschikbare premie. Met de Nu PensioenRekening spreekt u met uw werknemers af hoe hoog de premie is voor hun pensioen. We noemen dit een beschikbare premieregeling. Voor de beschikbare premie gaan we uit van de fiscaal toegestane maximale staffel (staffel 2 met 3% rekenrente). De premies stijgen voor een hogere leeftijdsgroep. Het is verstandig om te bekijken of u onderstaande pensioenpremies de komende vijf tot tien jaar nog steeds kunt betalen voor uw werknemers. Ook als uw werknemersbestand groeit, of de salarissen stijgen.

  Pensioenpremie als percentage van salaris min € 14.167 (franchise 2020)

  Leeftijd van uw werknemer Totale pensioenpremie
  Vanaf 18 t/m 19 jaar 7,00%
  Vanaf 20 t/m 24 jaar 7,70%
  Vanaf 25 t/m 29 jaar 9,00%
  Vanaf 30 t/m 34 jaar 10,40%
  Vanaf 35 t/m 39 jaar 12,10%
  Vanaf 40 t/m 44 jaar 14,00%
  Vanaf 45 t/m 49 jaar 16,30%
  Vanaf 50 t/m 54 jaar 19,10%
  Vanaf 55 t/m 59 jaar 22,40%
  Vanaf 60 t/m 64 jaar 26,50%
  Vanaf 65 jaar 30,70%
  • Hoe werkt de staffel voor de beschikbare premies? Stijgt de gemiddelde leeftijd van uw werknemers de komende jaren? Dan betaalt u hogere premies voor pensioen. Hoeveel precies hangt af van de gemiddelde leeftijd en de hoogte van de salarissen. Het is belangrijk om naar uw financiële situatie te kijken. Kunt u de premies ook in de toekomst blijven betalen?

   De beschikbare premie voor uw werknemer stijgt per leeftijdsgroep. Hiervoor geven we u graag een voorbeeld. We houden in ons voorbeeld geen rekening met de premies die u betaalt voor de aparte verzekering bij overlijden.

   Premies 2022 (leeftijd 24) Pensioengrondslag: € 27.000 (salaris € 41.167 -/- franchise € 14.167) Beschikbare premie: € 2.079 per jaar (7,70% van de pensioengrondslag)

   Premies 2025 (leeftijd 27) Pensioengrondslag: € 27.000 (in dit voorbeeld is het salaris en de franchise hetzelfde gebleven) Beschikbare premie: €  2.430 per jaar (9% van de pensioengrondslag)

   Premies 2028 (leeftijd 30) Pensioengrondslag: € 45.000 (salaris 61.000 min franchise € 16.000) Beschikbare premie: € 4.680 (10,40% van de pensioengrondslag)

  • Franchise: Van het salaris van uw werknemer trekken we eerst € 14.167 (2020) af. Dit bedrag noemen we de franchise. Wij trekken dit bedrag af van het salaris omdat uw werknemers ook een AOW-uitkering ontvangen. De franchise hangt af van de AOW-uitkering. Daarom verandert die ieder jaar. Het bedrag dat overblijft als u de franchise heeft afgetrokken van het salaris noemen we de pensioengrondslag.
  • Eigen bijdrage? Als werkgever hoeft u niet alles zelf te betalen. U kunt samen met uw werknemers afspreken dat zij ook een deel van de pensioenpremie betalen. De hoogte van de eigen bijdrage spreekt u af met uw werknemers en legt u vast in de arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een percentage zijn van de pensioengrondslag. Maar de eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de beschikbare pensioenpremie van uw werknemer die hoort bij de Zwitserleven Nu PensioenRekening. Deze premies liggen vast in het pensioenreglement.
  • Beleggingswaarde: De pensioenpremie wordt belegd. Als de werknemer met pensioen gaat, keert Zwitserleven PPI de waarde van de beleggingen uit. Op de persoonlijke website van de (ex-)werknemer ziet hij hoe hoog de beleggingswaarde is. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit bedrag een vast of variabel ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen.
  • Overlijdt uw werknemer voordat zijn pensioen ingaat? Dan is de beleggingswaarde bestemd voor het pensioen voor de partner en eventueel voor de kinderen van uw (ex-)werknemer. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggingswaarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.
  • Pensioenbedragen. Hoe hoog de beleggingswaarde op de pensioendatum is, weet de werknemer niet exact voordat hij met pensioen gaat. Beleggen brengt risico met zich mee. Uw werknemer heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De werknemer weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij met de beleggingswaarde kan kopen. Bijvoorbeeld omdat de prijs van dit pensioenproduct ieder moment kan veranderen, of omdat een andere verzekeraar hier een andere prijs voor vraagt. Tot hij met pensioen gaat, laat Zwitserleven PPI de werknemer op zijn persoonlijke website alleen voorbeeldbedragen van het pensioen zien. Hiermee heeft hij dus geen zekerheid over de hoogte van zijn pensioenuitkering.
  • HorizonBeleggen. Uw werknemer belegt de premie bij HorizonBeleggen in een mix van beleggingen die past bij zijn leeftijd. We noemen dit Lifecycles. Zo’n lifecycle bestaat voor iedere leeftijd uit verschillende fondsen, aandelen en obligaties. De risico’s en verwachte opbrengsten zijn per lifecycle anders. De risico’s van beleggen bouwen we in stapjes af tot uw werknemer met pensioen gaat.
  • Extra verzekering bij overlijden voor uw werknemers. Voor uw werknemer verzekert u een eenmalig bedrag van vier keer het bruto jaarloon. Dit doet u alleen als uw werknemer een partner heeft en zolang uw werknemer bij u in dienst is. Hiervoor betaalt de werkgever iedere maand risicopremies. Zodra uw werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor het eenmalige bedrag bij overlijden. Overlijdt uw werknemer? Dan keren we vier keer het jaarloon aan u uit als uw werknemer overlijdt. Dit bedrag is voor de partner of de kinderen van uw overleden werknemer.
  • Risicopremies. U betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de werknemer iedere maand apart aan Zwitserleven PPI. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen. Deze risicopremie telt u op bij het loon van uw werknemer. Hierop houdt u dus iedere maand of ieder jaar loonheffing in. Dit doet u niet voor de beschikbare pensioenpremie. Hoeveel u precies moet inhouden, leest u bijvoorbeeld op de fiscale pagina De collectieve risicoverzekering en belasting. Als u geen loonheffing inhoudt over de premies, dan moet u over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner.
  • De Pensioenwet. De premieovereenkomst van de Nu PensioenRekening valt onder de Pensioenwet. In de Pensioenwet staat bijvoorbeeld hoe hoog de beschikbare premie maximaal mag zijn. En dat de pensioentoezegging voor uw werknemers is beschermd. De extra verzekering voor het eenmalige bedrag bij overlijden valt niet onder de Pensioenwet. Daarom hoeft de partner met dit bedrag geen pensioen voor zichzelf te kopen. Maar (een deel van) de uitkering valt wel in de erfenis van uw overleden werknemer. Hoeveel erfbelasting de partner of het kind hierover moet betalen, hangt af van de totale erfenis.
  • Raakt een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan blijft hij tóch pensioen opbouwen en hoeft er (gedeeltelijk) geen premie betaald te worden. Dit doen we voor het deel dat hij arbeidsongeschikt wordt volgens het UWV. We volgen het 6-klassensysteem van de WIA. Voor deze dekking betaalt de werkgever een opslag voor Premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid (PVA) op de premie.
  • Administratiekosten. De administratiekosten bedragen € 60 per deelnemer per jaar (€ 5 per maand). Deze kosten brengen wij in rekening bij de werkgever. U ontvangt hiervoor iedere maand een factuur.
  • Beleggingskosten: Uw werknemers betalen kosten voor het regelen van de beleggingen. Deze kosten verrekenen we met de beleggingswaarde. Bij HorizonBeleggen beleggen wij in deze fondsen:
  1. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds 0,54%
  2. Zwitserleven Credits Fonds 0,54%
  3. Zwitserleven Medium Duration Fonds 0,54%
  4. Zwitserleven Long Duration Fonds 0,54%
  5. Zwitserleven Selectie Fonds 0,69%
  • In de tabel staan ook de totale fondskosten. De fondskosten worden berekend over de waarde van de beleggingen. Is de waarde van de beleggingen bijvoorbeeld € 10.000 dan zijn de fondskosten in het Zwitserleven Wereld Aandelen fonds € 54,- per jaar.
  • Wilt u de Nu PensioenRekening opzeggen? Dan geldt bij Zwitserleven PPI een opzegtermijn van twee maanden. Hierna bent u Zwitserleven PPI geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.
  • Kunt u de pensioenkosten voor de Nu PensioenRekening niet meer betalen? Dan informeert Zwitserleven PPI uw werknemers als u de factuur na aanmaning niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan. Nadat Zwitserleven PPI uw werknemers heeft geïnformeerd, maken we de verzekeringen premievrij en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voorwaarden en termijnen spreekt Zwitserleven PPI met u af in de overeenkomst voor de Nu PensioenRekening. De pensioentoezegging blijft echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.
  • Geen advies. Als u de Nu PensioenRekening online regelt, dan krijgt u geen advies. U bepaalt zelf welk pensioenproduct het beste bij uw bedrijf past. Zonder advies houdt u zelf rekening met uw kennis en ervaring, uw doelen, financiële situatie en uw risicobereidheid.