Pensioenpremie.

Pensioenpremie.

Pensioenpremie afdragen is een manier om voor uw werknemers te zorgen, zodat zij ook na het werkzame leven over financiële zekerheid beschikken. Een pensioenvoorziening is daardoor een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

De pensioenpremie in twee regelingen

Hier leest u meer over twee regelingen: middelloon of beschikbare premieregeling. Hieronder gaan we kort in op beide regelingen en hun voordelen voor de werkgever en werknemer.

Pensioenpremie met middelloon 

Bij middelloon is de pensioenuitkering het uitgangspunt. De pensioenuitkering is een gewogen gemiddelde van het salaris van de werknemer, over de periode dat pensioenpremie is betaald. Kort gezegd kan de werknemer een pensioen verwachten over het gemiddelde loon van zijn of haar loopbaan. De hoogte van de pensioenpremie is een afgeleide van de pensioenuitkering. 

De voordelen 

Door het middelen van salarisstijging wordt voor werkgevers de afdracht van de pensioenpremie beheersbaar – al staat de exacte hoogte van de pensioen premie niet van tevoren vast. Het voordeel voor de werknemers is dat ze met een middelloonregeling een gegarandeerd pensioen krijgen. Meer weten? Lees verder over onze producten met de middelloonregeling

Beschikbare premieregeling 

Bij de beschikbare premieregeling is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de pensioenpremie die door de jaren heen is ingelegd. Tot de datum dat de werknemer met pensioen gaat, zijn er verschillende mogelijkheden: pensioenpremies kunnen worden belegd, er kan een pensioenuitkering van worden gekocht of de pensioen premies worden besteed aan een verzekering voor gegarandeerd kapitaal. De hoogte van pensioenpremie is het uitgangspunt. 

De voordelen 

De beschikbare premieregeling geeft de werkgever maximale duidelijkheid over de hoogte van de pensioen premie. Voordeel voor de werknemer is dat hij of zij meer ruimte heeft om zelf te bepalen hoe de pensioen premie wordt besteed. Wilt u meer informatie? Lees verder over onze producten met de beschikbare premieregeling.