Arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Arbeids­ongeschiktheid en pensioen.

Financiële zekerheid voor uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid

Wordt uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan heeft dit grote gevolgen voor zijn pensioenopbouw en maandelijks inkomen. Lees wat de meeste werkgevers regelen om hun werknemer bij arbeidsongeschiktheid meer financiële zekerheid te bieden.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Hiermee neemt bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer uw pensioenuitvoerder onder voorwaarden de betaling van de pensioenpremie helemaal of gedeeltelijk over. Zo blijft uw werknemer pensioen opbouwen. Of en hoeveel pensioenpremie uw pensioenuitvoerder overneemt, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en of een werknemer een WIA-uitkering ontvangt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheid verliest uw werknemer ook een deel van het maandelijks inkomen. Een arbeidsongeschiktheidspensioen kan dan een aanvulling zijn. Of een arbeidsongeschikte werknemer hier recht op heeft, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en of hij een WIA-uitkering ontvangt.

Meer weten over arbeids­ongeschiktheid?