Arbeids­ongeschiktheid en pensioen.

Arbeidsongeschikt en pensioen, het zijn onderwerpen waar veel mensen niet over na willen denken als ze middenin het werkende leven staan. Toch is het belangrijk voor zowel werkgevers en werknemers om de feiten op een rij te hebben.

Arbeidsongeschikt en salaris

Wanneer een werknemer in Nederland arbeidsongeschikt wordt, betaalt de werkgever nog twee jaar lang minstens 70% van het loon. De exacte regels verschillen per CAO. Als de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, krijgt hij of zij een uitkering volgens de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Maar hoe gaat het verder met het pensioen als je arbeidsongeschikt bent?

Arbeidsongeschikt en pensioen

In pensioen­regelingen met arbeids­ongeschiktheids­dekking wordt de pensioenpremie voor werknemers die arbeidsongeschikt worden, doorbetaald door de pensioenverzekeraar tot aan de pensioen­uitkering. De werkgever heeft dan recht op premievrijstelling. Mensen die een WIA-uitkering ontvangen, hebben niet automatisch recht op een volledige premievrijstelling. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van het percentage arbeids­ongeschiktheid. De exacte invulling verschilt per pensioen­regeling.

DGA en arbeids­ongeschiktheid

Wanneer de DGA arbeidsongeschikt wordt, blijft hij of zij normaliter op de loonlijst van de onderneming staan zolang de onderneming dat kan betalen. Ook de afdracht van pensioenpremie indien van toepassing loopt veelal geheel dan wel gedeeltelijk door. Om te vermijden dat arbeids­ongeschiktheid ten koste gaat van de middelen van de onderneming, kan de DGA zich verzekeren voor premievrijstelling bij een verzekerde regeling. De premiebetaling wordt dan door de verzekeraar geheel dan wel gedeeltelijk afhankelijk van de mate van arbeids­ongeschiktheid voortgezet. 

Als er een arbeids­ongeschiktheids­pensioen is toegezegd kan dit ook geheel dan wel gedeeltelijk worden verzekerd zodat ook in dit geval het niet ten koste hoeft te gaan van het vermogen van de onderneming. Stem met uw adviseur af wat voor u belangrijk is, zodat u bij arbeids­ongeschiktheid niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Alle pensioenproducten met arbeids­ongeschiktheids­dekking op een rij

  • Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, neemt Zwitserleven in het i-Pensioen de premiebetaling van u over. Ook is het mogelijk om uit te breiden met een extra arbeids­ongeschiktheids­pensioen.
  • In het Exclusief Pensioen, onze meest complete pensioen­regeling, betaalt u naast de premie voor pensioen een premie voor arbeids­ongeschiktheid. Ook kunt u een arbeids­ongeschiktheids­pensioen meeverzekeren.
  • Bij Nu Pensioen en Nu PensioenRekening betaalt u apart een premie voor premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid. Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, neemt Zwitserleven de premiebetaling van u over.
  • Directeuren-grootaandeelhouders kunnen in hun DGA Pensioen  eenvoudig arbeids­ongeschiktheid meeverzekeren.

Heeft u advies nodig?

Pensioen is complex en vereist advies. Laat u daarom goed adviseren over uw pensioen­regeling. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u adviseren over pensioenoplossingen van verschillende aanbieders. Zoekt u een onafhankelijke adviseur? Vul dan uw postcode in in onze adviseur zoekfunctie.

U kunt ook te­recht bij Zwitserleven voor advies over uitsluitend Zwitserleven oplossingen. Houd er rekening mee dat u kosten voor advies betaalt. Heeft u een aanvraag voor een afspraak gemaakt? Dan gaan we als volgt te werk:

  • Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op.
  • We inventariseren uw wensen. U kunt kiezen uit onafhankelijk advies van een externe adviseur of advies van Zwitserleven.
  • Kiest u voor een onafhankelijke adviseur? Wij helpen u een adviseur bij u in de regio te vinden.
  • Kiest u voor Zwitserleven? Dan maakt één van onze Zwitserleven pensioenspecialisten een persoonlijke afspraak met u.