PPI.

PPI.

Een pensioenregeling voor werknemers mag alleen worden uitgevoerd door een pensioenuitvoerder met een vergunning. Tot 2011 konden alleen verzekeraars en pensioenfondsen een  vergunning krijgen. Sinds 2011 is mag ook de Premie Pensioen Instelling (PPI) pensioenregelingen uitvoeren.

PPI: wat is het?

Een Premie Pensioen Instelling of een PPI is een nieuwe pensioenuitvoerder die pensioenpremies belegt. Het kan door iedereen worden opgericht. Dus naast verzekeraars en pensioenfondsen, ook door werkgevers- en werknemersorganisaties, banken, vermogensbeheerders, adviseurs en iedereen die een pensioenregeling wilt opzetten. Hiervoor is dan wel een vergunning nodig. 

De PPI voert beschikbare premieregelingen uit door de beschikbare premie te beleggen. Dit wordt gedaan door professionele beleggers. Werknemers en werkgevers hebben er geen zeggenschap over. Een PPI mag geen garanties geven en de risico’s van beleggen komen voor rekening van de werknemer. De uitvoeringskosten van de PPI worden betaald via een aparte factuur. 

Een PPI kan zelf geen pensioen uitkeren. Wanneer de werknemer met pensioen gaat, moet hij met het in de PPI opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering inkopen. Dat kan bij een verzekeraar. 

Een partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidsdekking kan de werkgever zelf regelen. Vaak heeft een PPI afspraken met een verzekeraar om dit voordelig te verzekeren.

PPI: de voordelen PPI: de nadelen
 • Lage kosten, omdat:
  • een PPI alleen het pensioenkapitaal beheert. 
  • het toezicht niet zo rigide is als op een pensioenfonds. 
  • een PPI geen last heeft van bestaande systemen of lang geleden gemaakte afspraken en garanties. 
  • het afwikkelen van pensioen niet meer door 1 partij wordt uitgevoerd. 
 • Een PPI mag in de hele Europese Unie pensioenregelingen uitvoeren. Bedrijven die in verschillende Europese landen werken, kunnen hun pensioenregelingen eenvoudiger in een PPI onderbrengen.
 • Een PPI heeft een korte opzegtermijn van vaak twee maanden. Werkgevers kunnen dus makkelijk overstappen als concurrenten een beter voorstel bieden.
 • Het risico van beleggen ligt volledig bij de werknemer.
 • Een PPI kan geen gegarandeerd pensioen aanbieden.
 • Een PPI mag zelf geen risico voor arbeidsongeschiktheid en overlijden verzekeren. Als een werkgever dit wilt verzekeren, dan moet hij dit ergens anders verzekeren.

Product van Zwitserleven PPI

Zwitserleven PPI heeft een product: Nu Pensioen. Bij dit product gaat de inleg bijna volledig naar het pensioen van uw werknemers. De werknemer heeft online inzicht in zijn totale netto pensioen. Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt, neemt Zwitserleven de premiebetaling over. Ook het nabestaandenpensioen is verzekerd via Zwitserleven.

Offerte aanvragen of advies nodig?

Als goede werkgever zoekt u een pensioen dat past bij uw bedrijf en uw werknemers. Voor elk soort bedrijf hebben we volop keuze. Bijvoorbeeld pensioen op basis van beschikbare premie voor beleggingen, eventueel aangevuld met Nettopensioen.

Bekijk hier het complete overzicht van onze producten

Meer weten over deze of een van onze andere pensioenregelingen? Of wilt u advies op maat over een pensioenregeling voor uw medewerkers? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Zwitserleven heeft een uitstekende relatie met een groot aantal professionele verzekeringsadviseurs.