Zwitserleven Beheertool.

Zwitserleven Beheertool voor Wtp-proof pensioenregeling

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent voor een werkgever dat hij veel keuzes moet maken. Met behulp van de Zwitserleven Beheertool kunt u in gesprek gaan met uw klanten en ze op weg helpen naar een passende pensioenregeling. 

Met de beheertool zet u een bestaande pensioenregeling om naar een Wtp-proof regeling. De beheertool is specifiek ontwikkeld voor producten van Zwitserleven. Alleen onze eigen producten en tarieven zijn beschikbaar en kunnen niet worden gewijzigd.

Complete beheertool maakt gevolgen inzichtelijk voor werkgever en deelnemers

De beheertool geeft u de mogelijkheid om de gevolgen van de transitie naar de nieuwe pensioenregeling inzichtelijk te maken voor zowel de werkgever als de deelnemers. De beheertool geeft antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de gevolgen van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling voor de individuele deelnemers en/of deelnemersgroepen?
  • Wat zijn de gevolgen voor de werkgeverslasten als de pensioenregeling wordt gewijzigd?
  • Gaan de deelnemers er bij wijziging van de regeling op vooruit of achteruit?

Nieuwe functionaliteiten Zwitserleven Beheertool

De nieuwe functionaliteiten zijn beschikbaar per 28 juli 2023.

Partnerpensioendekking in de output

In de output (zowel Excel als PowerPoint) wordt zowel de partnerpensioendekking in de huidige regeling als in de nieuwe regeling weergegeven. Dit wordt uitgedrukt als percentage van het pensioengevend salaris.

Compensatie oplossen als % pensioengrondslag

In de huidige versie van de beheertool wordt de compensatie berekend als vast jaarlijks bedrag. In de nieuwe versie kan de gebruiker kiezen om de compensatie te bepalen als vast jaarlijks bedrag of vast jaarlijks percentage van de pensioengrondslag.

Compensatie berekenen gebaseerd op brutoprofijt

In de huidige versie van de beheertool wordt de compensatie berekend op basis van het verschil in pensioenuitkomst (nieuw versus huidig). In de nieuwe versie kan de gebruiker ervoor kiezen om de compensatie te bepalen op basis van pensioenuitkomsten of brutoprofijt.

Lastenneutraal oplossen gebaseerd op spaarpremie

Bij het lastenneutraal oplossen van een premie(staffel) bieden we de gebruiker nu de extra mogelijkheid voor die lasten alleen te kijken naar de spaarpremie in plaats van de totale premie.

Nettoprofijt als output

Nettoprofijt is de maatstaf die in een transitieplan van Defined Benefit naar Defined Contribution wordt verwacht om de evenwichtigheid te onderbouwen. Dit betreft de actuariële contante waarde van de toekomstige uitkeringen minus de actuariële contante waarde van de premies.

De Zwitserleven Beheertool beschikt ook over:

Een volledige geautomatiseerde doorrekening

Een volledige geautomatiseerde doorrekening van zowel de oude als de nieuwe regeling, voor of na keuze van een selectie maatmensen en/of alle deelnemers.

Doorrekening voor diverse regelingen

Een doorrekening voor zowel van een DB- naar DC- als van DC-naar DC-regeling; op basis van diverse scenario’s:

  • a. budget neutraal
  • b. pensioen neutraal.

Vlakke premies bepalen

De beheertool kan met het gekozen scenario de tarieven van Zwitserleven en een set in te stellen parameters een vlakke premie bepalen.

Leeftijdsafhankelijke premiestaffel bepalen

De beheertool kan met het gekozen scenario, de tarieven van Zwitserleven en een set in te stellen parameters een leeftijdsafhankelijke premiestaffel bepalen als een werkgever gebruik wil maken van een overgangsregeling.

URM-rekenkern

Bij projecties wordt gebruik gemaakt van de URM-rekenkern die ook in onze administratieve systemen wordt gebruikt.

Inzage in de ontwikkeling van pensioenlast

De beheertool geeft inzage in de ontwikkeling van de pensioenlast in zowel de oude als de nieuwe regeling.

Een volledige rapportage

De beheertool levert een volledige rapportage die u kunt gebruiken bij uw advies aan uw klanten. Hierin worden de uitgangspunten, de berekende premie(staffel), de lastenontwikkeling en de impact op de individuele pensioenbedragen toegelicht.

Offertes opstellen

Met behulp van de rapportage uit de beheertool kunt u een offerte maken in onze Zwitserleven offertetool.

Krijg toegang tot de Zwitserleven Beheertool

Om van start te gaan met de beheertool heeft u nodig:
1. Een unieke token code
2. Deelnemersbestand
3. Reglement (huidige regeling)

Via een unieke code krijgt u toegang tot de beheertool. Per kantoor ontvangt u 1 code. Wil uw kantoor toegang? Stuur dan een mail naar RB@Athora.nl.

Meer over de Zwitserleven Beheertool

Bekijk de demo van de Zwitserleven Beheertool

Bekijk de demo van de Zwitserleven Beheertool

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".