Zwitserleven tooling transitie.

Zwitserleven tooling transitie.

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent voor een werkgever dat hij veel keuzes moet maken. Met de informatie op deze pagina kunt u in gesprek gaan met uw klanten en ze op weg helpen naar een passende pensioenregeling.

Complete beheertool

De tooling is een complete beheertool om een bestaande pensioenregeling om te zetten naar een Wtp-proof regeling. De tooling is alleen geschikt voor producten van Zwitserleven. Alleen onze eigen producten en tarieven zijn beschikbaar en kunnen niet gewijzigd worden. Er is geen koppeling mogelijk met uw eigen adviessoftware.

Welk inzicht geeft de tooling?

Welk inzicht geeft de tooling?

De tooling geeft u de mogelijkheid om de gevolgen van de transitie naar de nieuwe pensioenregeling inzichtelijk te maken voor zowel de werkgever als de deelnemers. De tooling geeft antwoorden op de volgende vragen:

 1. 1. Wat zijn de gevolgen van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling voor de individuele deelnemers en/of deelnemersgroepen?
  2. Wat zijn de gevolgen voor de werkgeverslasten als de pensioenregeling wordt gewijzigd?
  3. Gaan de deelnemers er bij wijziging van de regeling op vooruit of achteruit?
Op hoofdlijnen zijn de volgende functionaliteiten aanwezig in de tooling

Op hoofdlijnen zijn de volgende functionaliteiten aanwezig in de tooling

 1. 1. Een volledige geautomatiseerde doorrekening van zowel de oude als de nieuwe regeling, voor of na keuze van een selectie maatmensen en/of alle deelnemers.
 2. 2. Doorrekening voor zowel van een DB- naar DC- als van DC-naar DC-regeling;
  op basis van diverse scenario’s:
  1. a. budget neutraal
   b. pensioen neutraal.
 3. 3. De tooling kan met het gekozen scenario, de tarieven van Zwitserleven en een set in te stellen parameters een vlakke premie bepalen.
 4. 4. De tooling kan met het gekozen scenario, de tarieven van Zwitserleven en een set in te stellen parameters een leeftijdsafhankelijke premiestaffel bepalen als een werkgever gebruik wil maken van een overgangsregeling.
 5. 5. Bij projecties wordt gebruik gemaakt van de URM-rekenkern die ook in onze administratieve systemen wordt gebruikt.
 6. 6. Geeft inzage in de ontwikkeling van de pensioenlast in zowel de oude als de nieuwe regeling.
 7. 7. Levert een volledige rapportage die u kunt gebruiken bij uw advies aan uw klanten. Hierin worden de uitgangspunten, de berekende premie(staffel), de lastenontwikkeling en de impact op de individuele pensioenbedragen toegelicht.
 8. 8. Met behulp van de rapportage uit de tooling kunt u een offerte maken in onze Zwitserleven offertetool.
 9. 9. Bruto en netto profijtberekeningen.

Zwitserleven Beheertool

Via een unieke code krijgt u toegang tot de beheertool. Per kantoor ontvangt u 1 code. Wil uw kantoor toegang? Stuur dan een mail naar RB@Athora.nl.

Demo Beheertool

Demo Beheertool

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Van start met de Beheertool: dit heeft u nodig

1. Unieke token code
2. Deelnemersbestand
3. Reglement (huidige regeling)