Pensioencijfers.

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht. De bedragen voor uw pensioenregeling kunnen afwijken. Kijk in MijnZwitserleven welke cijfers voor uw pensioenregeling gelden.

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.

2023 2022
AOW leeftijd 66 jaar en 10 maanden 66 jaar en 7 maanden

AOW uitkeringen
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering € 24.482 € 22.202
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering € 17.970 € 16.331

AOW franchises
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen
Middelloon € 16.322 € 14.802
Eindloon € 18.470 € 16.749
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer
Middelloon € 23.962 € 21.775
Eindloon € 27.114 € 24.640
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage
Middelloon (≤ 1,701%) € 13.033 € 11.819
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%) € 14.714 € 13.343
Eindloon (≤ 1,483%) € 14.747 € 13.373
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%) € 16.647 € 15.096


Pensioen opbouwpercentages

De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen
Middelloon 1,88% 1,875%
Eindloon 1,66% 1,657%


Pensioen aftoppingsgrens

Het pensioengevend loon bedraagt maximaal* € 128.810 € 114.866
Afkoopgrens klein pensioen € 594,89 per jaar € 520,35 per jaar


ANW

Nabestaandenuitkering totaal per jaar € 17.859 € 16.201


Wettelijk minimumloon

23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar € 25.070 € 22.356
WIA-loongrens € 66.956 € 59.706

Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.