Pensioencijfers

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht.

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.

 20192020
AOW leeftijd66 jaar en 4 maanden66 jaar en 4 maanden

AOW uitkeringen

Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering

Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering

 

€ 20.677,-

€ 15.156,-

 

€ 21.249,-

€ 15.627,-

AOW franchises

Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen

Middelloon
Eindloon

Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer

AOW-ongehuwd
AOW-ongehuwd

De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage

Middelloon (≤ 1,701%)
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%)
Eindloon (≤ 1,483%)
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%)

 

 

€ 13.785,-
€ 15.599,-

 

€ 20.209,-
€ 22.867,-

 

€ 11.008,-
€ 12.426,-
€ 12.456,-
€ 14.060,-

 

 

€ 14.167,-
€ 16.030,-

 

€ 20.836,-
€ 23.578,-

 

€ 11.312,-
€ 12.770,-
€ 12.800,-
€ 14.449,-

Pensioen opbouwpercentages

De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen

Middelloon
Eindloon

 

 

1,875%
1,657%

 

 

1,875%
1,657%

Pensioen aftoppingsgrens

Het pensioengevend loon bedraagt maximaal*

 

€ 107.593,-

 

€ 110.111,-

Afkoopgrens klein pensioen  € 484,09 per jaar € 497,27 per jaar

ANW

Nabestaandenuitkering totaal per jaar

 

€ 15.496,-

 

€ 15.815,-

Wettelijk minimumloon

23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar

 

€ 20.941,-

 

€ 21.431,-

WIA-loongrens

€ 55.927,-

€ 57.232,-

*Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.