Pensioencijfers.

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht.

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.

2022 2021
AOW leeftijd 66 jaar en 7 maanden 66 jaar en 4 maanden

AOW uitkeringen
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering € 22.202 € 21.816
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering € 16.331 € 16.061

AOW franchises
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen
Middelloon € 14.802 € 14.544
Eindloon € 16.749 € 16.458
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer
Middelloon € 21.775 € 21.415
Eindloon € 24.640 € 24.232
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage
Middelloon (≤ 1,701%) € 11.819 € 11.614
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%) € 13.343 € 13.111
Eindloon (≤ 1,483%) € 13.373 € 13.141
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%) € 15.096 € 14.834


Pensioen opbouwpercentages

De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen
Middelloon 1,875% 1,875%
Eindloon 1,657% 1,657%


Pensioen aftoppingsgrens

Het pensioengevend loon bedraagt maximaal* € 114.866 € 112.189
Afkoopgrens klein pensioen € 520,35 per jaar € 503,24 per jaar


ANW

Nabestaandenuitkering totaal per jaar € 16.201 € 15.985


Wettelijk minimumloon

23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar € 22.356 € 21.835
WIA-loongrens € 59.706 € 58.311

Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.