Pensioencijfers

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht.

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.

 20192020
AOW leeftijd66 jaar en 4 maanden66 jaar en 4 maanden
AOW uitkeringen  
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering€ 20.677€ 21.249
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering€ 15.156€ 15.627
AOW franchises  
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen  
Middelloon€ 13.785€ 14.167
Eindloon€ 15.599€ 16.030
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer  
AOW-ongehuwd€ 20.209€ 20.836
AOW-ongehuwd€ 22.867€ 23.578
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage  
Middelloon (≤ 1,701%)€ 11.008€ 11.312
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%)€ 12.426€ 12.770
Eindloon (≤ 1,483%)€ 12.456€ 12.800
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%)€ 14.060€ 14.449
Pensioen opbouwpercentages  
De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen  
Middelloon1,875%1,875%
Eindloon1,657%1,657%
Pensioen aftoppingsgrens  
Het pensioengevend loon bedraagt maximaal*€ 107.593€ 110.111
Afkoopgrens klein pensioen€ 484,09 per jaar€ 497,27 per jaar
ANW  
Nabestaandenuitkering totaal per jaar€ 15.496€ 15.815
Wettelijk minimumloon  
23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar€ 20.941€ 21.431
WIA-loongrens€ 55.927€ 57.232

Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.