Pensioencijfers.

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht.

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.

20222021
AOW leeftijd66 jaar en 7 maanden66 jaar en 4 maanden

AOW uitkeringen
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering€ 22.202€ 21.816
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering€ 16.331€ 16.061

AOW franchises
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen
Middelloon€ 14.802€ 14.544
Eindloon€ 16.749€ 16.458
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer
Middelloon€ 21.775€ 21.415
Eindloon€ 24.640€ 24.232
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage
Middelloon (≤ 1,701%)€ 11.819€ 11.614
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%)€ 13.343€ 13.111
Eindloon (≤ 1,483%)€ 13.373€ 13.141
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%)€ 15.096€ 14.834


Pensioen opbouwpercentages

De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen
Middelloon1,875%1,875%
Eindloon1,657%1,657%


Pensioen aftoppingsgrens

Het pensioengevend loon bedraagt maximaal*€ 114.866€ 112.189
Afkoopgrens klein pensioen€ 520,35 per jaar€ 503,24 per jaar


ANW

Nabestaandenuitkering totaal per jaar€ 16.201€ 15.985


Wettelijk minimumloon

23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar€ 22.356€ 21.835
WIA-loongrens€ 59.706€ 58.311

Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.