Pensioencijfers

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht.

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.

  2018 2019
AOW leeftijd  65 jaar en 9 maanden 66 jaar en 4 maanden

AOW uitkeringen

Gehuwd met partner > 65 jaar inclusief vakantie-uitkering

Alleenstaanden > 65 jaar inclusief vakantie-uitkering

 

€ 20.015,-

€ 14.638,-

 

€ 20.677,-

€ 15.156,-

AOW franchises

Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen

Middelloon
Eindloon

Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer

Middelloon (100/75)
Eindloon (100/66,28)

De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage

Middelloon (≤ 1,701%)
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%)
Eindloon (≤ 1,483%)
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%)

 

 

€ 13.344,-
€ 15.099,-

 

€ 19.518,-
€ 22.085,-

 

€ 10.655,-
€ 12.028,-
€ 12.057,-
€ 13.610,-

 

 

€ 13.785,-
€ 15.599,-

 

€ 20.209,-
€ 22.867,-

 

€ 11.008,-
€ 12.426,-
€ 12.456,-
€ 14.060,-

Pensioen opbouwpercentages

De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen

Middelloon
Eindloon

 

 

1,875%
1,657%

 

 

1,875%
1,657%

Pensioen aftoppingsgrens

Het pensioengevend loon bedraagt maximaal*

 

€ 105.075,-

 

€ 107.593,-

Afkoopgrens klein pensioen  € 474,11 per jaar  € 484,09 per jaar
ANW € 15.167,-  

Wettelijk minimumloon

23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar

 

€ 20.451,-

 

€ 20.941,-

*Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.