Pensioencijfers.

Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht. De bedragen voor uw pensioenregeling kunnen afwijken. Kijk in MijnZwitserleven welke cijfers voor uw pensioenregeling gelden.

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.

2024 2023
AOW leeftijd 67 jaar en 0 maanden 66 jaar en 10 maanden

AOW uitkeringen
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering € 26.317 € 24.482
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering € 19.347 € 17.970

AOW franchises
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen
Middelloon € 17.545 € 16.322
Eindloon € 19.853 € 18.470
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer
Middelloon € 25.796 € 23.962
Eindloon € 29.190 € 27.114
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage
Middelloon (≤ 1,701%) € 14.009 € 13.033
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%) € 15.816 € 14.714
Eindloon (≤ 1,483%) € 15.852 € 14.747
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%) € 17.894 € 16.647


Pensioen opbouwpercentages

De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen
Middelloon 1,88% 1,88%
Eindloon 1,66% 1,66%


Pensioen aftoppingsgrens

Het pensioengevend loon bedraagt maximaal* € 137.800 € 128.810
Afkoopgrens klein pensioen € 592,51 per jaar € 594,89 per jaar


ANW

Nabestaandenuitkering totaal per jaar € 19.080 € 17.859


Wettelijk minimumloon

23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar € 26.819 € 25.070
WIA-loongrens € 71.628 € 66.956

Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.