i-Pensioen.

i-Pensioen.

Vanaf 1 juli 2024 bieden we geen nieuwe contracten van i-Pensioen Middelloon of Eindloon meer aan. Daarna kunt u bij Zwitserleven alleen nog voorstellen aanvragen van (premie)regelingen volgens de Wet toekomst pensioenen.

Bekijk hieronder de kenmerken van het i-Pensioen Middelloon.

Kenmerken

Kenmerken

 • Middelloonregeling
 • Garantie over de hoogte van het pensioen
 • Werknemers lopen geen beleggingsrisico
 • Premie met RendementsCorrectie
 • Voor bedrijven met 1 of meer werknemers.
 • vanaf € 1.500,- per werknemer per jaar
Voor wie?

Voor wie?

 • Voor bedrijven met 1 of meer werknemers.
 • Voor werkgevers die een gegarandeerd pensioen voor hun werknemers belangrijk vinden

Aanvullende keuzes

 • RendementsCorrectie Vast of Variabel per maand
 • Mogelijkheid voor:
  • Oplossing bij waardeoverdracht
  • Nabestaandenoverbruggingspensioen
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Indexaties
 • Netto Pensioen
  • Is mogelijk boven €137.800 (2024)
  • Kan vanaf een jaarpremie van € 300.000 voor i-Pensioen.

Aanvullend Nabestaandenoverbruggings­pensioen

Het nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) is een aanvulling op uw i-Pensioenregeling van Zwitserleven. Het NOVP zorgt voor een extra, tijdelijk pensioen voor de partner als uw werknemer overlijdt. De uitkeringen gaan direct na het overlijden van uw werknemer in. En we keren uit tot de einddatum die door u is bepaald of tot de partner AOW krijgt. Overlijdt de partner voor de einddatum? Dan stopt de uitkering van het NOVP.

Lees meer over het NOVP

Rendements­correctie i-Pensioen

Met een i-Pensioenregeling bouwen uw werknemers een gegarandeerd pensioen op. Zij lopen geen beleggingsrisico.

Voor het bepalen van de premie gebruiken we RendementsCorrectie. Hierbij kijken we naar de marktrente en de gemiddelde leeftijd van uw werknemers. We gebruiken als maatstaf voor de marktrente het gemiddelde van de 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50 jaars Euro SWAP mid-rente. Hieruit komt een korting of een opslag op de premie. U betaalt meer of minder premie door het gebruik van RendementsCorrectie. Bekijk hier de actuele hoogte van de RendementsCorrectie.

Lees meer over de RendementsCorrectie

Offerte via Zwitserleven offertetool in Pensioennavigator

In de Zwitserleven Offertetool in Pensioennavigator maakt u zelf eenvoudig een offerte voor verlengingen van het i-Pensioen Middelloon. Wilt u een offerte voor een Direct Ingaand Pensioen maken, ga dan naar i-Software.

Maakt u al gebruik van Pensioennavigator? Dan vraagt u in Pensioennavigator toegang tot de Zwitserleven offertetool en kunt u gebruikers toevoegen. Ga naar de Pensioennavigator en log in.
Bekijk de handleiding van het registratieproces

Maakt u nog geen gebruik van Pensioennavigator?
Voordat u en eventuele andere gebruikers offertes kunnen maken, moet u zich eerst (kosteloos) registeren. Dit is exclusief een licentie voor de collectief vergelijker binnen Pensioennavigator. Na registratie bij Pensioennavigator vraagt u autorisatie aan voor de Zwitserleven offertetool. Ga naar het registratieformulier voor Pensioennavigator. Volg daarna de registratiehandleiding voor de Zwitserleven offertetool.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Zwitserleven.