RendementsCorrectie i-Pensioen .

RendementsCorrectie i-Pensioen .

Met een i-Pensioenregeling bouwen uw werknemers een gegarandeerd pensioen op. Zij lopen geen beleggingsrisico. 

Voor het bepalen van de premie gebruiken we RendementsCorrectie. Hierbij kijken we naar de marktrente en de gemiddelde leeftijd van uw werknemers. We gebruiken het 20-jaars punt op de Euro Swap bid-rentecurve als maatstaf voor het bepalen van de RendementsCorrectie. Hieruit komt een korting of een opslag. U betaalt meer of minder premie door het gebruik van RendementsCorrectie. De actuele hoogte van de korting of de opslag vindt u hier.

Vast of variabel?

U bepaalt zelf hoe vaak wij de korting of opslag op de premie vaststellen. Dit doet u door te kiezen voor RendementsCorrectie Vast of RendementsCorrectie Variabel.

RendementsCorrectie Vast

RendementsCorrectie Vast

We stellen de RendementsCorrectie Vast bij de start van de uitvoeringsovereenkomst vast. De korting of opslag op de premie geldt dan voor de hele looptijd van uw overeenkomst. De premie is niet afhankelijk van schommelingen van de marktrente. Uw voordeel is dat als de marktrente daalt, uw premie niet stijgt. RendementsCorrectie Vast past bij u als u denkt dat de marktrente daalt tijdens de looptijd van uw overeenkomst. En als u financieel voordeel heeft bij vaste lasten.

Let op: als de marktrente stijgt, heeft u geen voordeel van een verlaging van de premie.

De RendementsCorrectie Vast kunnen we wel aanpassen als er significante wijzigingen zijn in het deelnemersbestand. Of als het reglement wordt aangepast, bijvoorbeeld voor verhoging van de pensioenrichtleeftijd.

RendementsCorrectie Variabel

RendementsCorrectie Variabel

We stellen de RendementsCorrectie Variabel maandelijks vast. De korting of opslag op de premie beweegt mee met de stijging of daling van de marktrente. Uw voordeel is dat als de marktrente stijgt u een lagere premie betaalt. Let op: daalt de marktrente, dan stijgt de premie die u betaalt. Deze optie past bij u, als u denkt dat de marktrente stijgt tijdens de looptijd van uw overeenkomst. En u een stijging van de premie kunt opvangen bij een dalende marktrente.

Rendementscorrectie voor Netto Pensioen

Verzekert u ook een Netto Pensioen voor werknemers die meer dan € 114.866 (2022) verdienen? En verzekert u voor die werknemers ook een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen? Hiervoor geldt ook een RendementsCorrectie. Deze is gelijk aan die voor het product Zwitserleven Exclusief Pensioen.

Solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding

De solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding bedragen samen 0,25%. De solvabiliteitsvergoeding hebben we onder andere nodig om de pensioenen te kunnen garanderen als verzekerden langer blijven leven dan verwacht. De vermogensbeheervergoeding hebben we nodig om het pensioenvermogen te beheren. De solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding is onderdeel van de RendementsCorrectie. Het is verwerkt in het percentage RendementsCorrectie in de grafiek hierboven.

Offerte aanvragen of advies nodig?

Meer weten over deze of een van onze andere pensioenregelingen? Of wilt u advies op maat over een pensioenregeling voor uw medewerkers? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Zwitserleven heeft een uitstekende relatie met een groot aantal professionele verzekeringsadviseurs.