RendementsCorrectie i-Pensioen.

RendementsCorrectie i-Pensioen.

Met een i-Pensioenregeling bouwen uw werknemers een gegarandeerd pensioen op. Zij lopen geen beleggingsrisico. 

Voor het bepalen van de premie gebruiken we RendementsCorrectie. Hierbij kijken we naar de marktrente en de gemiddelde leeftijd van uw werknemers. We gebruiken als maatstaf voor de marktrente het gemiddelde van de 15, 20, 25, 30, 35, 40 en 50 jaars Euro SWAP mid-rente. Hieruit komt een korting of een opslag op de premie. U betaalt meer of minder premie door het gebruik van RendementsCorrectie.

Bekijk hier de actuele RendementsCorrectie

Vast of variabel?

U bepaalt zelf hoe vaak wij de korting of opslag op de premie vaststellen. Dit doet u door te kiezen voor RendementsCorrectie Vast of RendementsCorrectie Variabel.

RendementsCorrectie Vast

RendementsCorrectie Vast

We stellen de RendementsCorrectie Vast bij de start van de uitvoeringsovereenkomst vast. De opslag of korting op de premie geldt dan voor de hele looptijd van uw overeenkomst. De premie is niet afhankelijk van schommelingen van de marktrente. Uw voordeel is dat als de marktrente daalt, uw premie niet stijgt. RendementsCorrectie Vast past bij u als u denkt dat de marktrente daalt tijdens de looptijd van uw overeenkomst. En als u financieel voordeel heeft bij vaste lasten.

Let op: als de marktrente stijgt, heeft u geen voordeel van een verlaging van de premie.

De RendementsCorrectie Vast kunnen we wel aanpassen als er significante wijzigingen zijn in het deelnemersbestand. Of als het reglement wordt aangepast, bijvoorbeeld voor verhoging van de pensioenrichtleeftijd.

RendementsCorrectie Variabel

RendementsCorrectie Variabel

We stellen de RendementsCorrectie Variabel maandelijks vast. De opslag of korting op de premie beweegt mee met de daling of stijging van de marktrente. Uw voordeel is dat als de marktrente stijgt u een lagere premie betaalt.

Let op: daalt de marktrente, dan stijgt de premie die u betaalt.

Deze optie past bij u, als u denkt dat de marktrente stijgt tijdens de looptijd van uw overeenkomst. En u een stijging van de premie kunt opvangen bij een dalende marktrente.

Solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding

De solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding bedragen samen 0,25%. De solvabiliteitsvergoeding hebben we onder andere nodig om de pensioenen te kunnen garanderen als verzekerden langer blijven leven dan verwacht. De vermogensbeheervergoeding hebben we nodig om het pensioenvermogen te beheren. De solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding is onderdeel van de RendementsCorrectie. Het is al verwerkt in het percentage RendementsCorrectie in de grafiek.

Rendementscorrectie voor Netto Pensioen

Verzekert u ook een Netto Pensioen voor werknemers die meer dan € 137.800 (2024) verdienen? En verzekert u voor die werknemers ook een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen? Hiervoor geldt ook een RendementsCorrectie. Deze is gelijk aan die voor het product Zwitserleven Exclusief Pensioen.

Heeft u naast het i-Pensioen ook een beschikbare premieregeling van Nettopensioen, voor werknemers met een pensioengevend loon boven de aftoppingsgrens? Voor het eventueel meeverzekerde partner- en wezenpensioen in Nettopensioen geldt de RendementsCorrectie van het product Zwitserleven Exclusief Pensioen. Nettopensioen naast het i-Pensioen Middelloon of Eindloon is mogelijk vanaf een jaarlijkse premie van € 300.000 voor het i-Pensioen.

Offerte aanvragen of advies nodig?

Als goede werkgever zoekt u een pensioen dat past bij uw bedrijf en uw werknemers. Voor elk soort bedrijf hebben we volop keuze. Bijvoorbeeld pensioen op basis van beschikbare premie voor beleggingen, eventueel aangevuld met Nettopensioen.

Bekijk hier het complete overzicht van onze producten

Meer weten over deze of een van onze andere pensioenregelingen? Of wilt u advies op maat over een pensioenregeling voor uw medewerkers? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Zwitserleven heeft een uitstekende relatie met een groot aantal professionele verzekeringsadviseurs.