Percentages RendementsCorrectie voor i-Pensioen.

Voor nieuwe contracten


De basis van onze tarieven is een rekenrente van 2,5%. Vervolgens corrigeren we deze tarieven aan de hand van de actuele marktrente en de gemiddelde leeftijd van uw werknemers. Hiervoor gebruiken we RendementsCorrectie. U betaalt daardoor een hogere of lagere premie dan alleen op basis van de rekenrente. De rendementscorrectie heeft geen invloed op de hoogte van de pensioenen. Meer informatie over RendementsCorrectie, de verschillende soorten en de werking vindt u in onze offerte van het i-Pensioen.

Actuele RendementsCorrectie voor offertes vanaf  1 juli 2021

Om u een indruk* te geven van de percentages RendementsCorrectie, ziet u hieronder een grafiek.  Deze geldt voor nieuwe offertes van het Zwitserleven i-Pensioen Middelloon of Eindloon die zijn opgesteld vanaf 1 juli 2021.

Selecteer eerst de gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de pensioenregeling. Deze vindt u in onze offerte. U ziet dan direct het verloop van de percentages RendementsCorrectie Vast en Variabel. Als u met de muis over de grafiek beweegt, ziet u per week de percentages.
Beweegt u de muis helemaal naar rechts in de grafiek, dan ziet u de actuele percentages.


Heeft u al een offerte van ons ontvangen? Dan kunt u het actuele percentage voor uw offerte ook opvragen bij uw contactpersoon bij Zwitserleven.

*

Op deze webpagina kunt u de gemiddelde leeftijd alleen in hele jaren selecteren. In onze offerte hebben we de gegevens van uw werknemers ter beschikking en kunnen we de gemiddelde leeftijd van uw werknemers op twee decimalen nauwkeurig bepalen. Het percentage RendementsCorrectie in onze offerte kan daarom iets afwijken van deze webpagina. Ook passen we voor de actualiteit op deze webpagina het percentage RendementsCorrectie Variabel wekelijks aan, terwijl we het uiteindelijke percentage RendementsCorrectie Variabel maandelijks bepalen. Ook daarom kan het uiteindelijke percentage iets afwijken van onze offerte. De offerte is altijd bepalend.

Voor het offreren en verwerken van toeslagen op de aanspraken van ex-deelnemers en al ingegane pensioenen van premievrije contracten, gebruiken we ook de RendementsCorrectie Variabel. Aanvullend op de tekst op deze pagina is het volgende van toepassing. We nemen de gemiddelde leeftijd van de voor toeslag in aanmerking komende ex-deelnemers of pensioengerechtigden in aanmerking. De gemiddelde leeftijd stellen we vast per de peildatum.

RendementsCorrectie NP en NOVP

Bekijk ook de percentages van de RendementsCorrectie van het voor i-Pensioen Nabestaandenpensioen (NP) en i-Pensioen Nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP). 

i-Pensioen Nabestaandenpensioen

i-Pensioen Nabestaandenoverbruggingspensioen