i-Pensioen Middelloon.

i-Pensioen Middelloon is een duidelijke pensioenregeling. Bovendien met de zekerheid van een middelloonregeling. Uw werknemers weten precies hoe hoog het pensioen is dat ze ontvangen.

Hoe werkt het?

Middelloon is de benaming voor een pensioenregeling voor werknemers. Bij deze regeling staat de hoogte van de pensioenuitkering vast. De premie in de middelloonregeling hangt af van de hoogte van het pensioen. De hoogte van het salaris en de periode dat een werknemer bij u in dienst is, bepaalt de hoogte van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Pensioen opbouwen bij een middelloonregeling

Het woord middelloon spreekt bijna voor zich. De werknemer ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde loon dat hij door de jaren heen verdient.

Waarom kiezen werkgevers voor Middelloon?

Werkgevers die kiezen voor Middelloon, kiezen voor zekerheid en duidelijkheid voor hun werknemers. Het gemiddeld verdiende loon is de basis van het pensioen. De werknemer ziet op zijn pensioenoverzicht wat hij aan pensioen gaat ontvangen.

Voordeel Nadeel
Het belangrijkste voordeel van Middelloon is dat het werknemers een gegarandeerde pensioenuitkering biedt. Een nadeel van Middelloon is dat de werkgever risico loopt op extra pensioenkosten bij waardeoverdracht. Als nieuwe werknemers of werknemers die uit dienst gaan hun pensioen overdragen, kan de werkgever te maken krijgen met overschotten of tekorten. Deze tekorten moet u bijbetalen. Tegen betaling van een opslag op de premie, neemt Zwitserleven dit risico van u over.

Is i-Pensioen Middelloon geschikt voor u?

Pensioen is complex en vereist advies. Laat u daarom goed adviseren over uw pensioenregeling. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u adviseren over pensioenoplossingen van verschillende aanbieders. Zoekt u een onafhankelijke adviseur? Vul dan uw postcode in in onze adviseur zoekfunctie 


U kunt ook terecht bij Zwitserleven voor advies over uitsluitend Zwitserleven oplossingen. Houd er rekening mee dat u kosten voor advies betaalt. Heeft u een aanvraag voor een afspraak gemaakt? Dan gaan we als volgt te werk:

  • Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op.
  • We inventariseren uw wensen. U kunt kiezen uit onafhankelijk advies van een externe adviseur of advies van Zwitserleven.
  • Kiest u voor een onafhankelijke adviseur? Wij helpen u een adviseur bij u in de regio te vinden.
  • Kiest u voor Zwitserleven? Dan maakt één van onze Zwitserleven pensioenspecialisten een persoonlijke afspraak met u.