i-Pensioen Middelloon of Eindloon.

i-Pensioen Middelloon of Eindloon.

i-Pensioen Middelloon of Eindloon is een duidelijke pensioenregeling. Uw werknemers weten precies hoe hoog het pensioeninkomen is dat ze gaan ontvangen.

Hoe werkt het?

Bij een middelloon en eindloon pensioenregeling staat de hoogte van het pensioeninkomen vast. De premie en de hoogte van het pensioeninkomen hangen af van de hoogte van het loon, de periode dat een werknemer bij u in dienst is en het jaarlijkse opbouwpercentage. Middelloon is de benaming voor een pensioenregeling voor werknemers.

Pensioen opbouwen in een middelloon- of eindloonregeling

De woorden 'middelloon' en 'eindloon' spreken bijna voor zich. Bij middelloon ontvangt de werknemer een pensioeninkomen op basis van het gemiddelde loon dat hij door de jaren heen verdient. Bij eindloon is dat een pensioeninkomen op basis van zijn laatstverdiende loon.

Waarom kiezen werkgevers voor i-Pensioen Middelloon?

Voordeel Nadeel
  • Zekerheid en duidelijkheid voor hun werknemers. Het pensioen staat vast. De werknemer ziet op zijn pensioenoverzicht wat hij aan gegarandeerd pensioeninkomen gaat ontvangen.
  • kostenbeheersing. Loonsverhogingen tellen alleen mee voor het pensioen dat uw werknemer nog opbouwt. U hoeft dus geen extra pensioenopbouw over het verleden te betalen.
Een nadeel van middelloon is dat de werkgever risico loopt op extra pensioenkosten bij waardeoverdracht. Bij waardeoverdracht neemt de werknemer het opgebouwde pensioen mee naar de pensioenuitvoerder van de volgende werkgever. We hebben een oplossing voor het risico op extra pensioenkosten bij toekomstige waardeoverdracht. Lees hierover meer.

Waarom kiezen werkgevers voor i-Pensioen Eindloon?

Voordeel Nadeel
  • Zekerheid en duidelijkheid voor hun werknemers. Het pensioen staat vast. De werknemer ziet op zijn pensioenoverzicht wat hij aan gegarandeerd pensioeninkomen gaat ontvangen.
  • Een prima keuze als de werkgever de zorg voor zijn werknemers en hun nabestaanden het belangrijkste element van het pensioen vindt.
  • Een nadeel van eindloon is dat de werkgever risico loopt op extra pensioenkosten bij waardeoverdracht. Bij waardeoverdracht neemt de werknemer het opgebouwde pensioen mee naar de pensioenuitvoerder van de volgende werkgever. We hebben een oplossing voor het risico op extra pensioenkosten bij toekomstige waardeoverdracht. Lees hierover meer.
  • Loonsverhogingen tijdens de loopbaan tellen mee voor de opbouw van het hele pensioen. Zowel over de toekomstige als over de verstreken diensttijd. Dit betekent dat de werkgever bij een verhoging een extra stuk pensioen over het verleden betaalt, de zogenoemde 'backservice'.
  • Daalt de pensioengrondslag van uw werknemer? Dan mag het pensioen dat hij al heeft opgebouwd niet mee verlagen. Zijn pensioen moeten we dan berekenen alsof hij uit dienst ging op de datum dat zijn pensioengrondslag omlaag ging. De nieuwe opbouw volgt weer het principe van de eindloonregeling. Er vindt dus een administratieve 'knip' plaats in het pensioen. Door deze knip ontstaan per werknemer administratief meerdere stukken pensioen. De knip in pensioen vanwege stijging van de pensioenleeftijd maakt de communicatie en administratie nog extra ingewikkeld. Daardoor zijn de administratiekosten in een eindloonregeling hoger dan in een middelloonregeling.

Offerte aanvragen of advies nodig?

Als goede werkgever zoekt u een pensioen dat past bij uw bedrijf en uw werknemers. Voor elk soort bedrijf hebben we volop keuze. Bijvoorbeeld pensioen op basis van beschikbare premie voor beleggingen, eventueel aangevuld met Nettopensioen.

Bekijk hier het complete overzicht van onze producten

Meer weten over deze of een van onze andere pensioenregelingen? Of wilt u advies op maat over een pensioenregeling voor uw medewerkers? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Zwitserleven heeft een uitstekende relatie met een groot aantal professionele verzekeringsadviseurs.