Aanvullend Nabestaandenoverbruggings­pensioen.

Aanvullend Nabestaandenoverbruggings­pensioen.

Het nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) is een aanvulling op uw i-Pensioenregeling van Zwitserleven. Het NOVP zorgt voor een extra, tijdelijk pensioen voor de partner als uw werknemer overlijdt. De uitkeringen gaan direct na het overlijden van uw werknemer in. En we keren uit tot de einddatum die door u is bepaald of tot de partner AOW krijgt. Overlijdt de partner voor de einddatum? Dan stopt de uitkering van het NOVP.

Waarom het NOVP bij uw i-Pensioen Middelloon of Eindloon?

  • Collectief tarief vaak goedkoper dan privéverzekering
  • Extra dekking voor werknemers met jongere partner
  • Geen vragen over gezondheid van werknemer
  • Geen minimum aantal werknemers

Wanneer is het voor u als werkgever interessant om het NOVP aanvullend te verzekeren?

Als:

  • de partner van uw werknemer naar verwachting geen Anw krijgt als uw werknemer overlijdt
  • de partner van uw werknemer geen eigen inkomen heeft
  • het partnerpensioen dat de partner krijgt laag is
  • de partner alleen partnerpensioen krijgt als uw werknemer ná de pensioendatum overlijdt
  • de pensioenregeling een maximum loon kent. Of als het partnerpensioen een maximum uitkering heeft.

De hoogte van de uitkering kiezen

U kiest hoe hoog de uitkering moet zijn. Dit bedrag mag tussen € 10.000 en € 21.805 (2024) liggen. Na ingang van de uitkering blijft de hoogte van de uitkeringen gelijk. U kunt er ook voor kiezen dat de uitkering elk jaar 2% stijgt.
Heeft de partner een Anw-uitkering of een eigen inkomen? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de NOVP-uitkering. Omgekeerd wordt de Anw-uitkering niet gekort vanwege de NOVP-uitkering.

Rendementscorrectie vast voor NOVP

Extra dekking voor jongere partner

Heeft uw werknemer een jongere partner? Dan loopt de verzekering van het NOVP door totdat de partner AOW krijgt. Of tot het overlijden van de partner vóór de AOW-leeftijd.
Als uw werknemer met pensioen gaat, vervalt vaak de dekking van een risicoverzekering. Maar bij het NOVP van Zwitserleven loopt de dekking gewoon door. Overlijdt uw werknemer na de pensioendatum en krijgt de jongere partner nog geen AOW? Dan krijgt de partner een NOVP uitkering totdat de AOW-leeftijd is bereikt. Een prettig idee! U betaalt hiervoor geen extra premie. Er moet dan wel premie zijn betaald tot de pensioendatum van uw werknemer.

Offerte aanvragen of advies nodig?

Als goede werkgever zoekt u een pensioen dat past bij uw bedrijf en uw werknemers. Voor elk soort bedrijf hebben we volop keuze. Bijvoorbeeld pensioen op basis van beschikbare premie voor beleggingen, eventueel aangevuld met Nettopensioen.

Bekijk hier het complete overzicht van onze producten

Meer weten over deze of een van onze andere pensioenregelingen? Of wilt u advies op maat over een pensioenregeling voor uw medewerkers? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Zwitserleven heeft een uitstekende relatie met een groot aantal professionele verzekeringsadviseurs.