Aanvullend Nabestaandenoverbruggings­pensioen.

Aanvullend Nabestaandenoverbruggings­pensioen.

Het nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) is een aanvulling op uw i-Pensioenregeling van Zwitserleven. Het NOVP zorgt voor een extra, tijdelijk pensioen voor de partner als uw werknemer overlijdt. De uitkeringen gaan direct na het overlijden van uw werknemer in. En we keren uit tot de einddatum die door u is bepaald of tot de partner AOW krijgt. Overlijdt de partner voor de einddatum? Dan stopt de uitkering van het NOVP.

Waarom het NOVP?

 • Collectieve tarief vaak goedkoper dan privéverzekering
 • Extra dekking voor werknemers met jongere partner
 • Geen vragen over gezondheid van werknemer
 • U kiest hoe hoog de uitkering is

Wanneer is het voor u als werkgever interessant om het NOVP aanvullend te verzekeren?

Als:

 • de partner van uw werknemer naar verwachting geen Anw krijgt als uw werknemer overlijdt
 • de partner van uw werknemer geen eigen inkomen heeft
 • het partnerpensioen dat de partner krijgt laag is
 • de partner alleen partnerpensioen krijgt als uw werknemer ná de pensioendatum overlijdt
 • de pensioenregeling een maximum loon kent. Of als het partnerpensioen een maximum uitkering heeft.

De hoogte van de uitkering kiezen

U kiest hoe hoog de uitkering moet zijn. Dit bedrag mag tussen € 10.000 en € 18.074 (2020) liggen. Na ingang van de uitkering blijft de hoogte van de uitkeringen gelijk. U kunt er ook voor kiezen dat de uitkering elk jaar 2% stijgt.
Heeft de partner een Anw-uitkering of een eigen inkomen? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de NOVP-uitkering. Omgekeerd wordt de Anw-uitkering niet gekort vanwege de NOVP-uitkering.

Extra dekking voor jongere partner

Heeft uw werknemer een jongere partner? Dan loopt de verzekering van het NOVP door totdat de partner AOW krijgt. Of tot het overlijden van de partner vóór de AOW-leeftijd.
Als uw werknemer met pensioen gaat, vervalt vaak de dekking van een risicoverzekering. Maar bij het NOVP van Zwitserleven loopt de dekking gewoon door. Overlijdt uw werknemer na de pensioendatum en krijgt de jongere partner nog geen AOW? Dan krijgt de partner een NOVP uitkering totdat de AOW-leeftijd is bereikt. Een prettig idee! U betaalt hiervoor geen extra premie. Er moet dan wel premie zijn betaald tot de pensioendatum van uw werknemer.

Is het Nabestaandenoverbruggings­pensioen geschikt voor u?

Pensioen is complex en vereist advies. Laat u daarom goed adviseren over uw pensioenregeling. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u adviseren over pensioenoplossingen van verschillende aanbieders. Zoekt u een onafhankelijke adviseur? Vul dan uw postcode in in onze adviseur zoekfunctie 


U kunt ook terecht bij Zwitserleven voor advies over uitsluitend Zwitserleven oplossingen. Houd er rekening mee dat u kosten voor advies betaalt. Heeft u een aanvraag voor een afspraak gemaakt? Dan gaan we als volgt te werk:

 • Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op.
 • We inventariseren uw wensen. U kunt kiezen uit onafhankelijk advies van een externe adviseur of advies van Zwitserleven.
 • Kiest u voor een onafhankelijke adviseur? Wij helpen u een adviseur bij u in de regio te vinden.
 • Kiest u voor Zwitserleven? Dan maakt één van onze Zwitserleven pensioenspecialisten een persoonlijke afspraak met u.