Waardeoverdracht.

U heeft te maken met nieuwe werknemers of werknemers die weggaan. Deze werknemers hebben het recht de waarde van hun pensioen mee te nemen naar de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. Dit staat in de Pensioenwet. De waarde van het pensioen moeten wij volgens wettelijke rekenregels berekenen. Deze waarde is anders dan de waarde volgens de tarieven van Zwitserleven. Is er een tekort? Dan moet u dat bijbetalen. U loopt het risico van onverwachte extra pensioenlasten of juist overschotten. 

Binnen het Zwitserleven i-Pensioen is er 1 oplossing: een oplossing alleen voor het risico dat u moet bijbetalen of overschotten heeft bij individuele uitgaande waardeoverdrachten. U heeft dan nog wel te maken met het risico dat u moet bijbetalen of overschotten heeft bij een individuele inkomende waardeoverdracht. Zoekt u een oplossing om uw pensioenregeling te laten voldoen aan de IFRS-eisen? Deze oplossing is daar geschikt voor.

De oplossing staat vast voor de hele termijn van deze overeenkomst

Kiest u voor deze oplossing? Dan staat deze vast voor de hele termijn van deze overeenkomst. Ook als er bijvoorbeeld iets verandert in de wet of de regels voor waardeoverdrachten. Dat werkt twee kanten op. Verandert er iets waardoor het risico dat u bij moet betalen of overschotten heeft groter wordt? Dan blijven wij gedurende de hele termijn van de overeenkomst toch de oplossing uitvoeren voor dezelfde prijs. Verandert er iets waardoor het risico kleiner wordt? Dan blijft u gedurende de hele termijn van de overeenkomst toch dezelfde prijs betalen. 

U kunt er ook voor kiezen dit risico niet te verzekeren. Dan verwerken wij individuele inkomende en uitgaande waardeoverdrachten namelijk ook. U kunt er dan mee te maken krijgen dat u moet bijbetalen. Of dat u overschotten heeft.