Waardeoverdracht.

Waardeoverdracht.

U heeft te maken met nieuwe werknemers of werknemers die weggaan. Deze werknemers hebben het recht de waarde van hun pensioen mee te nemen naar de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. De waarde van het pensioen berekenen we volgens wettelijke rekenregels. Deze waarde is anders dan de waarde volgens onze tarieven. Is er een tekort? Dan moet u dat bijbetalen. U loopt dan het risico van onverwachte extra pensioenlasten of juist overschotten. 

Binnen het Zwitserleven i-Pensioen bieden we u een oplossing. De oplossing dekt het risico dat u moet bijbetalen of overschotten heeft bij toekomstige individuele uitgaande waardeoverdrachten van pensioenaanspraken die zijn opgebouwd binnen de nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Deze oplossing is niet standaard meeverzekerd. U betaalt er extra premie voor. Volgens Zwitserleven voldoet de oplossing voor toekomstige pensioenaanspraken aan de eisen die IFRS stelt. Het is aan uw accountant om dit te beoordelen en te verklaren.

U moet mogelijk wel bijbetalen bij:

  • een individuele inkomende waardeoverdracht;
  • een individuele uitgaande waardeoverdracht van pensioenaanspraken in eerdere pensioenregelingen. Ook als dit eerdere regelingen bij Zwitserleven zijn en u daarin niet voor de oplossing heeft gekozen.

Kiest u voor deze oplossing? Dan staat deze vast voor de hele termijn van deze overeenkomst. Ook als er bijvoorbeeld iets verandert in de wet of de regels voor waardeoverdrachten. Dat werkt twee kanten op. Verandert er iets waardoor het risico groter of kleiner wordt dat u bij moet betalen? Het percentage extra premie voor het uitvoeren van de oplossing blijft tijdens de hele termijn van de overeenkomst hetzelfde.

 Wilt u de oplossing ook voor inkomende waardeoverdrachten of voor de pensioenaanspraken in uw eerdere pensioenregelingen bij Zwitserleven? Neem dan contact op met uw adviseur over de mogelijkheden.