PensioenZekerheid.

PensioenZekerheid.

Bij een premieovereenkomst op basis van beleggingen, weet de werkgever van tevoren wat de uitgaven zijn. Dat geeft de werkgever veel zekerheid. Het betekent ook dat de werknemers pas weten hoe hoog hun pensioeninkomen is op het moment dat ze hun pensioen laten ingaan. Voor werknemers is een premieovereenkomst op basis van beleggingen tot de pensioendatum dus onzeker.

Voor werknemers die meer zekerheid willen, heeft Zwitserleven een oplossing: PensioenZekerheid. Hiermee koopt een werknemer al vanaf 15 jaar voor de AOW-leeftijd met een deel van het pensioenkapitaal een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen.

Hoe werkt PensioenZekerheid?

Meer informatie over PensioenZekerheid leest u op de pagina voor werkgevers.

Lees meer over PensioenZekerheid

Meer over dit product