Strand op Curaçao. Mensen staan te vissen op een steiger. De zee is groen-blauw en de lucht is blauw maar bewolkt.

PensioenZekerheid.

Als u een premieovereenkomst heeft op basis van beleggingen, dan weet u van tevoren wat uw uitgaven zijn. Dat geeft u als werkgever veel zekerheid. Het betekent ook dat uw werknemers pas weten hoe hoog hun pensioeninkomen is op het moment dat ze hun pensioen laten ingaan. Voor uw werknemers is een premieovereenkomst op basis van beleggingen tot de pensioendatum dus onzeker. Voor werknemers die meer zekerheid willen, heeft Zwitserleven een oplossing: PensioenZekerheid.

Wat is PensioenZekerheid?

Binnen een pensioenregeling heeft een werknemer keuzemogelijkheden die van invloed kunnen zijn op het pensioeninkomen. Als een werknemer meer zekerheid belangrijk vindt, dan kan deze kiezen voor PensioenZekerheid. Hiermee koopt een werknemer al vanaf 15 jaar voor de AOW-leeftijd met een deel van het pensioenkapitaal een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen. Vanaf de pensioendatum ontvangt de werknemer voor dat deel dan elke maand hetzelfde bedrag aan pensioeninkomen. Dit noemen we een uitgesteld vast pensioen.

Twee keuzes

Zwitserleven biedt de werknemer twee keuzes aan:

  • De werknemer zet een vast bedrag van zijn pensioenkapitaal om in een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen.
  • De werknemer zet maandelijks een vast percentage van de premie om naar een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen. De werknemer zet deze keuze eenmalig aan. Deze keuze geldt totdat de werknemer deze wijzigt.

Goed om te weten

  • PensioenZekerheid is beschikbaar in alle beleggingsvormen: HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen.
  • Voor pensioenregelingen van Zwitserleven PPI is wettelijk alleen de keuze voor een vast bedrag toegestaan. De werknemer heeft de mogelijkheid om een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen te kopen bij een pensioenverzekeraar zoals Zwitserleven.
  • Overlijdt de deelnemer voor de pensioendatum? Dan vervalt het gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen dat al is ingekocht, omdat we dit alleen uitkeren na de pensioendatum.

Waarom Zwitserleven?

  • Eenvoudig beheer van uw regeling
  • Heldere pensioencommunicatie, ook in het Engels
  • 7 keer duurzaamst beleggingsbeleid

Advies nodig?

Wilt u advies over PensioenZekerheid? Neem dan contact op met uw adviseur of kies via de adviseurzoeker een adviseur bij u in de buurt.