ZekerheidZwitch.

ZekerheidZwitch.

Als u een premieovereenkomst heeft op basis van beleggingen, dan weet u van tevoren wat uw uitgaven zijn. Dat geeft u als werkgever veel zekerheid. Het betekent ook dat uw werknemers pas weten hoe hoog hun pensioeninkomen is op het moment dat ze hun pensioen laten ingaan. Voor uw werknemers is een premieovereenkomst op basis van beleggingen tot de pensioendatum dus onzeker. Voor werknemers die meer zekerheid willen, heeft Zwitserleven een oplossing: de ZekerheidZwitch. Hiermee kopen uw werknemers al voor hun pensioendatum een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen.

Wat is de ZekerheidZwitch?

Binnen een pensioenregeling heeft een werknemer keuzemogelijkheden die van invloed kunnen zijn op het pensioeninkomen. Als een werknemer meer zekerheid belangrijk vindt, dan kan hij kiezen voor de ZekerheidZwitch. Hiermee koopt hij al voor de pensioendatum maandelijks met een deel van zijn pensioenkapitaal een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen. Vanaf de pensioendatum ontvangt de werknemer voor dat deel dan elke maand hetzelfde bedrag aan pensioeninkomen. Dit noemen we een uitgesteld pensioen.

Goed om te weten

Heeft uw werknemer nu de beleggingsvorm HorizonBeleggen? Dan is het nodig dat uw werknemer overstapt naar ProfielBeleggen. Uw werknemer ziet in MijnZwitserleven of hij de mogelijkheid heeft om te kiezen voor ProfielBeleggen. Dat hangt af van uw pensioenregeling.

Meer weten?

Meer informatie over de ZekerheidZwitch leest u op de pagina voor werknemers.