ZekerheidZwitch.

ZekerheidZwitch.

Bij een premieovereenkomst op basis van beleggingen, weet de werkgever van tevoren wat de uitgaven zijn. Dat geeft de werkgever veel zekerheid. Het betekent ook dat de werknemers pas weten hoe hoog hun pensioeninkomen is op het moment dat ze hun pensioen laten ingaan. Voor werknemers is een premieovereenkomst op basis van beleggingen tot de pensioendatum dus onzeker.

Voor werknemers die meer zekerheid willen, heeft Zwitserleven een oplossing: de ZekerheidZwitch. Hiermee kopen werknemers al voor hun pensioendatum een gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen.

Hoe werkt de ZekerheidZwitch?

Meer informatie over de ZekerheidZwitch leest u op de pagina voor deelnemers.

Lees meer over ZekerheidZwitch