Er was meer mogelijk dan we dachten.

Er was meer mogelijk dan we dachten.

Susanne Mulders-de Rooij, oud-voorzitter van bestuur pensioen­fonds Heijmans, vertelt meer over de pensioen buy-out.

Toen duidelijk werd dat verzekeren in het belang van alle stakeholders zou kunnen uitpakken, zijn we zeer intensief scenario's gaan doorrekenen. Wij hebben voor Zwitserleven gekozen, omdat zij zo gedegen over kwamen. Tijdens de ‘beautyparade’ maakte het team die het na de deal allemaal moest gaan uitvoeren een heel goede indruk. En ook op juridisch vlak bleek Zwitserleven uiteindelijk sterk. We kijken blij en tevreden terug op het hele proces.

Hoe heeft het bestuur van PF Heijmans destijds besloten te stoppen met het Pensioenfonds en een buy-out te gaan onderzoeken?

Pensioenfonds Heijmans is in 2013 een gesloten pensioenfonds geworden. Daardoor was het een krimpend fonds. De governance was daar ook op afgestemd. We hadden een klein pensioenbureau en alles was uitbesteed. De eisen die De Nederlandsche Bank op allerlei gebieden stelt aan pensioenfondsen zijn enorm toegenomen. Dat betekent voor een klein fonds dat bepaalde activiteiten op een gegeven moment niet meer proportioneel zijn. Het wordt steeds lastiger om te blijven voldoen aan alle wet- en regelgeving op een manier die past bij jouw kleine fonds.

Heijmans kantoor

Wat heeft de doorslag gegeven voor het bestuur om voor Zwitserleven te kiezen?

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er op dat moment meer degelijke partijen waren die zo'n deal konden en wilden sluiten. Zwitserleven kwam in ieder geval heel gedegen over. Tijdens de ‘beautyparade’ maakte het team die het na de deal allemaal moesten uitvoeren een heel goede indruk. Zwitserleven heeft een goede solvabiliteit en bood de beste prijs. En ook op juridisch vlak bleek Zwitserleven uiteindelijk sterk.

Als u het gehele proces overziet en terugkijkt, wat komt dan als eerste bij u boven in één of twee woorden uitgedrukt?

Blij en tevreden.

Welke doelen had het fonds voor ogen?

Het pensioenfonds voerde een eindloonregeling uit zonder na-indexatie. Een nominale pensioenregeling zie je niet veel. Bijna alle pensioenfondsen hebben een indexatie ambitie. De regeling was ooit door Heijmans ingevoerd als excedent bovenop de regeling vanuit het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Daarbij is geen indexatie-ambitie afgesproken. Het doel van het fonds was om deze nominale toezegging waar te maken.

Hoe heeft u het hele proces van offerte tot aan implementatie bij Zwitserleven ervaren? En hoe is dat voor de deelnemers van het fonds en de werkgever?

Het was een enerverende ervaring. Het begon met een aantal keren diep doordiscussiëren over wat je als bestuur belangrijk vindt als het gaat over de toekomst van je fonds en over het behalen van je doelstellingen. De pensioenen in de toekomst onderbrengen bij een verzekeraar was een optie die we op lange termijn graag voor ogen zagen bijvoorbeeld vanwege de eenvoud van de uitvoering. Bovendien verzekeren verzekeraars nominale pensioenen en dat sluit aan bij onze financiële doelstelling.

Uit de ALM-studie van toen bleek dat er een reële kans op korten in de nabije toekomst was; die scenario's manifesteren zich ook op dit moment. Verzekeren was dus in het belang van onze deelnemers omdat verzekeraars de pensioentoezegging garanderen.

In het begin, dat was in 2017, leek het echter dat verzekeren bij een verzekeraar door de marktomstandigheden geen optie was. De rente en de dekkingsgraad waren laag, de buy-outmarkt van verzekeraars dun. Daarom hadden we toch ook onderzoek gedaan naar de uitvoering via een Algemeen Pensioenfonds. Om echt zeker te weten dat op dat moment de verzekeringsmarkt onhaalbaar was, ook voor de verantwoording achteraf richting de deelnemers en de werkgever, vroegen we enkele indicaties bij verzekeraars op. Deze vielen mee.

“Er was meer mogelijk dan we dachten. ”

Dat intensiveerde onze gesprekken met de werkgever, die duidelijk belang had bij onze keuzes. Toen duidelijk werd dat verzekeren in het belang van alle stakeholders zou kunnen uitpakken, zijn we zeer intensief scenario's gaan doorrekenen. We hebben ook gekeken naar het gedeeltelijk onderbrengen van de verplichtingen en het in de tijd uitsmeren van het onderbrengen bij een verzekeraar. Uiteindelijk is gekozen om alle verplichtingen in april 2018 ineens te herverzekeren bij Zwitserleven. In oktober 2019 heeft de formele collectieve waardeoverdracht naar Zwitserleven plaatsgevonden.

Heeft u nog een tip voor pensioenfondsen die nu of later van plan zijn een buy-out te gaan doen?

Probeer vanaf het begin met het bestuur zo helder mogelijk te formuleren wat je wilt bereiken. En probeer te doorleven wat die doelstelling in de weg kan zitten. En blijf continu in goede verbinding met alle stakeholders hierover. Uiteindelijk doe je dit samen.