Er was meer mogelijk dan we dachten.

Er was meer mogelijk dan we dachten.

Susanne Mulders-de Rooij, oud-voorzitter van bestuur pensioen­fonds Heijmans, vertelt meer over de pensioen buy-out.

Wat was de uitdaging?

“Wij zijn Pensioenfonds Heijmans. In 2013 werden we een gesloten pensioenfonds, en daardoor werden we een krimpend fonds. De governance was daar ook op afgestemd. We hadden een klein pensioenbureau en alles was uitbesteed. De eisen die De Nederlandsche Bank stelt aan pensioenfondsen zijn enorm toegenomen. Dat betekent voor ons, een klein fonds, dat bepaalde activiteiten op een gegeven moment niet meer proportioneel zijn. Het werd ons steeds lastiger om te blijven voldoen aan alle wet- en regelgeving op een manier die paste bij ons kleine fonds.”

Waarom Zwitserleven?

“Toen duidelijk werd dat verzekeren in het belang van alle stakeholders zou kunnen uitpakken, zijn we zeer intensief scenario's gaan doorrekenen. Wij kozen voor Zwitserleven omdat zij zo gedegen overkwamen. Tijdens de ‘beautyparade’ maakte het team dat het na de deal allemaal moest gaan uitvoeren een heel goede indruk. En ook op juridisch vlak is Zwitserleven sterk. We kijken blij en tevreden terug op het hele proces.”

Heijmans kantoor

Wat was de oplossing van Zwitserleven?

“Wij voerden een eindloonregeling uit zonder na-indexatie. Een nominale pensioenregeling zie je niet veel. Bijna alle pensioenfondsen hebben een indexatie-ambitie. De regeling was ooit door Heijmans ingevoerd als excedent boven op de regeling vanuit het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Daarbij is geen indexatie-ambitie afgesproken. Het doel van ons fonds was om deze nominale toezegging waar te maken. Uiteindelijk is gekozen om alle verplichtingen in één keer te herverzekeren bij Zwitserleven.”

Tip voor pensioenfondsen die een buy-out overwegen

“Probeer vanaf het begin met het bestuur zo helder mogelijk te formuleren wat je wilt bereiken. En probeer te doorleven wat die doelstelling in de weg kan zitten. En blijf continu in goede verbinding met alle stakeholders hierover. Uiteindelijk doe je dit samen.”