Duurzaamheidsinformatie.

Hoe duurzaam is uw pensioenregeling?

Het Zwitserleven Gevoel is onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. We willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven, maar wél in een wereld die de moeite waard is. Zwitserleven gelooft dat de financiële sector hier een leidende rol in moet nemen.

We vertellen u graag meer over ons duurzame beleggingsbeleid voor uw pensioenregeling. Dit doen we volgens de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

Actieplan financiering duurzame groei

De Europese Commissie (EC) presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal. Dit is een reeks van beleidsinitiatieven waarmee Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De EC heeft een actieplan voor financiering van duurzame groei (Action Plan for Financing Sustainable Growth) opgesteld. Dit actieplan bestaat uit een groot aantal regels en voorschriften die gevolgen hebben voor de meeste financiële instellingen. De Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zijn hier een onderdeel van.

Omdat Zwitserleven een financiële dienstverlener is, zijn deze regels ook op ons van toepassing. Daarom geven we u hier informatie over de volgende onderwerpen:

 • Welk duurzaamheidsambitieniveau heeft uw pensioenregeling?
 • Hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico’s? en
 • Hoe houden we rekening met de belangrijkste ongunstige effecten?

Op welk ambitieniveau zit uw pensioenregeling?

De Europese regels kennen drie ambitieniveaus voor de duurzaamheid van een pensioenregeling:

 • Producten die duurzame beleggingen tot doel hebben
 • Producten die ecologische en sociale duurzaamheidskenmerken (ES-kenmerken) promoten
 • Producten die geen duurzaamheidskenmerken promoten en geen duurzame beleggingen tot doel hebben

Beleggingsvormen die ecologische en sociale duurzaamheidskenmerken (ES-kenmerken) promoten

Zwitserleven is onderdeel van Athora Netherlands N.V. en past Athora's beleid voor verantwoord ondernemen toe (zie ook haar Duurzaamheidsraamwerk). In onze pensioenregelingen waarbij de premie wordt belegd, kiest een werkgever welke beleggingsvormen hij beschikbaar wil laten stellen voor de deelnemers. De werkgever kan kiezen uit HorizonBeleggen, ProfielBeleggen of VrijBeleggen.

 • Een pensioenregeling met HorizonBeleggen en ProfielBeleggen promoot ES-kenmerken. Er wordt gebruik gemaakt van Zwitserlevenfondsen. De beheerder van deze fondsen zorgt er zoveel mogelijk voor dat de beleggingen ervan voldoen aan de ES-kenmerken.
 • Bij VrijBeleggen (als dat mogelijk is in een pensioenregeling) is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de keuze van beleggingsfondsen. Er is keuze uit Zwitserlevenfondsen, ASN-fondsen en iShares van Blackrock. Een deelnemer kiest zo zelf hoe duurzaam hij wil beleggen.

De Zwitserlevenfondsen in onze pensioenregelingen promoten de volgende ecologische kenmerken:

 • Beperking van en aanpassing aan klimaatverandering: een netto-nul uitstoot van broeikasgassen bereiken in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs.
 • Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen: niet bijdragen aan ontbossing.
 • Duurzaam gebruik en bescherming van watervoorraden: bereiken waterneutraliteit.
 • Preventie en bestrijding van vervuiling: niet bijdragen aan productie met afval.

De Zwitserlevenfondsen in onze pensioenregelingen promoten de volgende sociale kenmerken:

 • Bevordering van goede leefomstandigheden: bijdragen aan de leefomstandigheden van gemeenschappen.
 • Bevordering van goede werkomstandigheden: bijdragen aan het welzijn van medewerkers en zoveel mogelijk beheersen van sociaal onrecht en ongelijkheid.

Duurzaamheidsrapportages

De ES-kenmerken staan vermeld in duurzaamheidsrapportages. Voor deelnemers aan een pensioenregeling in HorizonBeleggen of ProfielBeleggen hebben we een samengevoegde rapportage opgesteld die u hieronder kunt vinden. Een samenvatting en aanvullende informatie kunt u ook hieronder vinden. 

Lifecycles om beleggingsrisico af te bouwen

Bij HorizonBeleggen en ProfielBeleggen gebruiken we lifecycles, een mix van beleggingen waarin het risico steeds verder wordt beperkt naarmate de pensioenrichtdatum dichterbij komt. Die beleggingsmix verandert dus gedurende de looptijd van de pensioenopbouw.
Lees meer over beleggingsvorm HorizonBeleggen

HorizonBeleggen

In deze afbeelding ziet u de verdeling van de beleggingen over de verschillende Zwitserlevenfondsen in HorizonBeleggen tijdens de looptijd met standaardkeuze voor een vast pensioen:

In deze afbeelding ziet u de verdeling van de beleggingen over de verschillende Zwitserlevenfondsen in HorizonBeleggen tijdens de looptijd met standaardkeuze voor een variabel pensioen:

Duurzaamheidsambitie per fonds

In het overzicht hieronder staan de fondsen ook met de duurzaamheidsambitie. Elk fonds draagt met zijn beleggingen voor een deel bij aan de duurzaamheidsambitie van de pensioenregeling als geheel. Voor elk fonds is een duurzaamheidsrapportage beschikbaar. Het hangt af van de pensioenrichtdatum van een deelnemer in hoeverre die rapportages op die deelnemer van toepassing zijn. De fondsen in het overzicht linken naar alle informatie over het fonds. De duurzaamheidsrapportages zijn een bijlage bij het prospectus. Via het overzicht met links naar de fondsen kunt u onder Documenten/Duurzaamheidsinformatie ook meer informatie vinden over bijvoorbeeld methodologieën, databronnen en dataverwerking en due diligence.

Hieronder kunt u bijvoorbeeld zien dat we tot 12 jaar voor uw pensioenrichtdatum 73,1% beleggen in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds belegt overwegend in duurzame index fondsen en daarnaast in een impact wereld aandelenfonds. Om beleggingsrisico’s af te bouwen wordt de belegging in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds steeds kleiner wanneer een deelnemer zijn pensioen nadert. Het aandeel in Zwitserleven Duration fondsen neemt juist toe en dus ook het aandeel daarvan in de duurzaamheidsambities van de beleggingen van zijn pensioen. Beleggingen van de Zwitserleven Duration fondsen bestaan met name uit obligaties, geldmarktinstrumenten en derivaten. Deze heel specifieke beleggingen promoten wel ES-kenmerken, maar zijn minder geschikt voor het nastreven van duurzame beleggingsdoelen. Daardoor kan het totale duurzaamheidsgehalte mogelijk lager worden.

U kunt dit nalezen in het overzicht hieronder:

Duurzaamheidsambitie van fondsen in HorizonBeleggen

Op dit moment promoten onderstaande Zwitserlevenfondsen ecologische en sociale duurzaamheidskenmerken (ES-kenmerken):

Beleggingsfonds Aandeel HorizonBeleggen Profiel Neutraal
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds Tot 12 jaar voor pensioenrichtdatum: 73,1%. Daarna wordt er gefaseerd afgebouwd tot 24,6% bij standaard vast pensioen en tot 41,2% bij standaard variabel pensioen.
Zwitserleven Selectie Fonds Tot 12 jaar voor pensioenrichtdatum: 14,9%. Daarna wordt er afgebouwd tot 5,4% bij standaard vast pensioen en tot 9,1% bij standaard variabel pensioen.
Zwitserleven Duration fondsen

Bestaat uit de volgende fondsen:

Tot 12 jaar voor pensioenrichtdatum: 0,0%. Daarna wordt er gefaseerd opgebouwd tot 58,0% bij standaard vast pensioen en 37,7% bij standaard variabel pensioen.

Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds Tot pensioenrichtdatum: 12,0% zowel bij standaard vast als bij standaard variabel pensioen.

U ziet dit in onderstaande grafieken:

Bij standaard keuze voor vast pensioen:

Bij standaard keuze voor variabel pensioen:

ProfielBeleggen

Met ProfielBeleggen kunt u beleggen in vijf verschillende lifecycles: Voorzichtig, Defensief, Neutraal, Ambitieus en Offensief.

Op dit moment promoten onderstaande Zwitserlevenfondsen ecologische en sociale duurzaamheidskenmerken (ES-kenmerken). U kunt hieronder per beleggerprofiel nalezen wat het aandeel van de duurzaamheidsambitie is in de beleggingen van het pensioen.

 • Bij de lifecycle Neutraal is de verdeling van de Zwitserlevenfondsen gelijk aan de verdeling voor HorizonBeleggen. De overige lifecycles kennen een afwijkende beleggingsmix.

  Duurzaamheidsambitie aandeel van profiel Neutraal
  Beleggingsfonds Aandeel profiel Neutraal
  Zwitserleven Wereld Aandelenfonds Tot 12 jaar voor pensioenrichtdatum: 73,1%. Daarna wordt er gefaseerd afgebouwd tot 24,6% bij standaard vast pensioen en tot 41,2% bij standaard variabel pensioen. 
  Zwitserleven Selectie Fonds Tot 12 jaar voor pensioenrichtdatum: 14,9%. Daarna wordt er afgebouwd tot 5,4% bij standaard vast pensioen en tot 9,1% bij standaard variabel pensioen.
  Zwitserleven Duration fondsen

  Bestaat uit de volgende fondsen:

  Tot 12 jaar voor pensioenrichtdatum: 0,0%. Daarna wordt er gefaseerd opgebouwd tot 58,0% bij standaard vast pensioen en 37,7% bij standaard variabel pensioen.

  Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds Tot pensioenrichtdatum: 12,0% zowel bij standaard vast als bij standaard variabel pensioen.

  U ziet dit in onderstaande grafieken:

  Bij standaard keuze voor vast pensioen:

Bij standaard keuze voor variabel pensioen:

 • Voor Voorzichtig en Defensief wordt eerder belegd in Zwitserleven Duration fondsen. Hierdoor zijn de duurzaamheidsrapportages van deze fondsen al vanaf 18 jaar of 15 jaar voor pensioenrichtdatum van belang voor de duurzaamheidsambities van deze lifecycles.

  Duurzaamheidsambitie aandeel van profiel Voorzichtig
  Beleggingsfonds Aandeel profiel Voorzichtig
  Zwitserleven Wereld Aandelenfonds Tot 18 jaar voor pensioenrichtdatum: 73,1%. Daarna wordt er gefaseerd afgebouwd tot 0,0%. Dit laatste percentage kan hoger zijn als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en hangt af van de mate waarin dit wordt gekozen.
  Zwitserleven Selectie Fonds Tot 18 jaar voor pensioenrichtdatum: 14,9%. Daarna wordt er afgebouwd tot 0,0%. Dit laatste percentage kan hoger zijn als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en hangt af van de mate waarin dit wordt gekozen.
  Zwitserleven Duration fondsen

  Bestaat uit de volgende fondsen

  Tot 18 jaar voor pensioenrichtdatum: 0,0%. Daarna wordt er bij standaard vast pensioen gefaseerd opgebouwd tot 88,0%. Als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen hangt dit percentage af van de mate waarin dit wordt gekozen.

  Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds Tot pensioenrichtdatum: 12,0%.

  U ziet dit in onderstaande grafiek:

  Duurzaamheidsambitie aandeel van profiel Defensief
  Beleggingsfonds Aandeel profiel Defensief
  Zwitserleven Wereld Aandelenfonds Tot 15 jaar voor pensioenrichtdatum: 73,1%. Daarna wordt er gefaseerd afgebouwd tot 10,9%. Dit laatste percentage kan hoger zijn als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en hangt af van de mate waarin dit wordt gekozen.
  Zwitserleven Selectie Fonds Tot 15 jaar voor pensioenrichtdatum: 14,9%. Daarna wordt er afgebouwd tot 4,1%. Dit laatste percentage kan hoger zijn als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en hangt af van de mate waarin dit wordt gekozen.
  Zwitserleven Duration fondsen

  Bestaat uit de volgende fondsen:

  Tot 15 jaar voor pensioenrichtdatum: 0,0%. Daarna wordt er bij standaard vast pensioen gefaseerd opgebouwd tot 73%. Als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen hangt dit percentage af van de mate waarin dit wordt gekozen.

  Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds Tot pensioenrichtdatum: 12,0%.

  U ziet dit in onderstaande grafiek:

 • Voor de lifecycles Ambitieus en Offensief zullen de beleggingen op een later moment worden veranderd naar beleggingen in de Zwitserleven Duration fondsen. Hierdoor zijn de duurzaamheidsrapportages van die fondsen ook pas later van belang (vanaf 10 jaar en 8 jaar) voor de duurzaamheidsambities van deze lifecycles.

  Duurzaamheidsambitie aandeel van profiel Ambitieus
  Beleggingsfonds Aandeel profiel Ambitieus
  Zwitserleven Wereld Aandelenfonds Tot 10 jaar voor pensioenrichtdatum: 77,3%. Daarna wordt er gefaseerd afgebouwd tot 26,6%. Dit laatste percentage kan hoger zijn als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en hangt af van de mate waarin dit wordt gekozen.
  Zwitserleven Selectie Fonds Tot 10 jaar voor pensioenrichtdatum: 14,7%. Daarna wordt er afgebouwd tot 8,3%. Dit laatste percentage kan hoger zijn als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en hangt af van de mate waarin dit wordt gekozen.
  Zwitserleven Duration fondsen

  Bestaat uit de volgende fondsen:

  Tot 10 jaar voor pensioenrichtdatum: 0,0%. Daarna wordt er bij standaard vast pensioen gefaseerd opgebouwd tot 57,1%. Bij voorbereiden op een variabel pensioeninkomen hangt dit percentage af van de mate waarin dit wordt gekozen.

  Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds Tot pensioenrichtdatum: 8,0%.

  U ziet dit in onderstaande grafiek:

  Duurzaamheidsambitie aandeel van profiel Offensief
  Beleggingsfonds Aandeel profiel Offensief
  Zwitserleven Wereld Aandelenfonds Tot 8 jaar voor pensioenrichtdatum: 80,5%. Daarna wordt er gefaseerd afgebouwd tot 30,1%. Dit laatste percentage kan hoger zijn als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en hangt af van de mate waarin dit wordt gekozen.
  Zwitserleven Selectie Fonds Tot 8 jaar voor pensioenrichtdatum: 14,5%. Daarna wordt er afgebouwd tot 9,9%. Dit laatste percentage kan hoger zijn als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en hangt af van de mate waarin dit wordt gekozen.
  Zwitserleven Long Duration Fonds

  Bestaat uit de volgende fondsen:

  Tot 8 jaar voor pensioenrichtdatum: 0,0%. Daarna wordt er bij standaard vast pensioen gefaseerd opgebouwd tot 55,0%. Als wordt gekozen voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen hangt dit percentage af van de mate waarin dit wordt gekozen

  Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds Tot pensioenrichtdatum: 5,0%.

  U ziet dit in onderstaande grafiek:

ZekerheidZwitch

Kiest u voor meer zekerheid en duidelijkheid over de hoogte van uw pensioen door de ZekerheidZwitch? Dan zullen de Zwitserleven Duration fondsen in mindere mate van belang zijn. Dit komt doordat beleggingen in de Zwitserleven Duration fondsen eerder worden verkocht om ouderdoms- en partnerpensioen aan te kopen dat ingaat na de pensioendatum.
Meer over de beleggingsmix met ZekerheidZwitch 

Voorbereiden op variabel pensioen

Kiest u ervoor een deel of het geheel van het pensioenkapitaal voor te bereiden op variabel pensioen op de pensioenrichtdatum? Dan zullen de Zwitserleven Duration fondsen in mindere mate van belang zijn. Dit komt omdat er minder belegd wordt in de Zwitserleven Duration fondsen en langer wordt belegd in de andere Zwitserleven fondsen.
Meer over voorbereiden op variabel pensioen

Hoe werken we aan duurzame beleggingen?

Cardano als fondsbeheerder van de Zwitserlevenfondsen past haar duurzaamheidsbeleid (Engelstalig) toe op de fondsen en beoordeelt of de ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd voldoen aan de ecologische, sociale of governance (ESG)-uitgangspunten uit dat beleid.

Om te voldoen aan onze duurzaamheidsdoelen gebruikt de fondsbeheerder:

 • ESG-scores
 • Uitsluitingenbeleid
 • Engagementbeleid
 • Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen

In de duurzaamheidsrapportages van de fondsen leest u hoe en in welke mate de beleggingen van de fondsen ecologisch duurzaam zijn en in hoeverre zij een bijdrage leveren aan de volgende milieudoelstellingen: 

 • Mitigatie van klimaatverandering 
 • Adaptatie aan klimaatverandering 
 • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen 
 • De transitie naar een circulaire economie 
 • Preventie en bestrijding van verontreiniging, en 
 • Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen 

De beleggingen in de fondsen die door de fondsbeheerder als ecologisch duurzaam worden aangemerkt, dragen bij aan één van de genoemde zes milieudoelstellingen uit de Europese regelgeving. Die beleggingen mogen niet tegelijk afbreuk doen aan een van de andere milieudoelstellingen. Dit wordt het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen’ genoemd. Het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen’ is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product (het beleggingsfonds) die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

VrijBeleggen

Bij de beleggingsvorm VrijBeleggen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de beleggingen. Wij bepalen het beleggerprofiel aan de hand van de vragenlijst die hij invult. De deelnemer mag van het beleggerprofiel afwijken bij de keuze van de beleggingen. 

Binnen VrijBeleggen heeft de deelnemer keuze uit andere Zwitserlevenfondsen dan die zijn opgenomen in Horizonbeleggen of Profielbeleggen. In VrijBeleggen kan ook worden gekozen voor ASN-fondsen en iShares van Blackrock.

Een complete lijst van alle fondsen waaruit kan worden gekozen, met de duurzaamheidsambities, vindt u in het overzicht hieronder. Met de keuze wordt ook die duurzaamheidsambitie bepaald. Alleen als wordt gekozen voor beleggingsfondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten of een duurzame doelstelling hebben, en als gedurende de hele looptijd wordt belegd in een of meer van deze fondsen, kan een pensioenregeling met VrijBeleggen worden beschouwd als een product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot.

Duurzaamheidsambities van fondsen in VrijBeleggen
Beleggingsfonds Duurzaamheidsambitie (indeling volgens Europese regels)
ASN Duurzaam Aandelenfonds Duurzaam beleggen tot doel
ASN Duurzaam Obligatiefonds Duurzaam beleggen tot doel
ASN Milieu & Waterfonds Duurzaam beleggen tot doel
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF Geen duurzaamheidsambitie
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Geen duurzaamheidsambitie
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) Geen duurzaamheidsambitie
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF Geen duurzaamheidsambitie
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Geen duurzaamheidsambitie

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Geen duurzaamheidsambitie

Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Europees Aandelenfonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds

Duurzaam beleggen tot doel

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Mixfonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Obligatiefonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Selectie Fonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Vastgoedfonds

Promoten ES-kenmerken

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

Promoten ES-kenmerken

Informatie over de fondsen

Lees hieronder meer informatie over de Zwitserlevenfondsen, de ASN-fondsen en BlackRock-fondsen.

Zwitserlevenfondsen

Zwitserlevenfondsen worden beheerd door Cardano. Cardano heeft in haar Duurzaam Beleggingsbeleid (Engelstalig) ESG-uitgangspunten vastgelegd. Voor alle Zwitserlevenfondsen beoordeelt Cardano of ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd zich houden aan de ESG-uitgangspunten. Daarmee deelt Cardano de fondsen in verantwoorde, duurzame of impactfondsen in.

Bij fondsen die verantwoord beleggen worden minimumeisen gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Bij de duurzame fondsen zijn naast de financiële doelen, strikte duurzaamheidsdoelen geformuleerd. Voor de impactfondsen geldt naast de financiële doelen en strikte duurzaamheidsdoelen een extra doel. Er wordt aantoonbare positieve maatschappelijke toegevoegde waarde gecreëerd, volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

In het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen  en  Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen  ziet u in hoofdstuk 11 per fonds of het een verantwoord, duurzaam of impactfonds is.

De Zwitserlevenfondsen waaruit de deelnemer kan kiezen in VrijBeleggen, zijn grotendeels fondsen die ES-kenmerken promoten. Eén fonds heeft duurzaam beleggen tot doel.

Bekijk de Zwitserlevenfondsen

ASN-fondsen

ASN sluit in haar fondsen zo veel mogelijk duurzaamheidsrisico’s uit. Dit doen zij uitsluitend via positieve selectie. Dit betekent dat ASN alleen goedgekeurde landen en ondernemingen kiest om in te beleggen. Voor het selectieproces heeft ASN een uitgebreid beleid en protocol. Dit sluit aan bij internationale opvattingen over duurzaamheid en verdragen, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. ASN publiceert per fonds welke ondernemingen, instellingen en landen zijn toegelaten en waarom. De fondsen van ASN kwalificeren als fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben. Lees hier meer over op de site van ASN.

Bekijk de ASN-fondsen

BlackRock

BlackRock is de fondsbeheerder van iShares. BlackRock hanteert in alle fondsen die voor VrijBeleggen beschikbaar zijn, geen beleid of processen die rekening houden met duurzaamheidrisico’s. Deze fondsen promoten geen duurzaamheidskenmerken en hebben geen duurzame beleggingen tot doel. BlackRock publiceert wel een factsheet met ESG-informatie voor elk fonds. U leest er meer over op de  site van BlackRock.

Bekijk de iShares

Duurzaamheidsrisico’s en het effect op rendement bij HorizonBeleggen en ProfielBeleggen

We geven u graag meer inzicht in hoe Cardano duurzaamheidsrisico’s meeweegt (integreert) in de beleggingsbeslissingen. En wat het effect hiervan is op het verwachte rendement. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ESG-gebied die mogelijk een (negatief) effect op de beleggingswaarde heeft. Cardano beoordeelt of er duurzaamheidsrisico’s verbonden zijn aan de ondernemingen of instellingen waarin de Zwitserlevenfondsen beleggen. Bijvoorbeeld als die ondernemingen of instellingen onverantwoord of onzorgvuldig omgaan met duurzaamheidsaspecten.

Cardano meet de duurzaamheidsrisico's op basis van gegevens van onafhankelijke dataleveranciers en Value at Risk data met betrekking tot klimaatrisico's. Cardano kijkt daarbij naar individuele ondernemingen of sectoren, maar ook naar duurzaamheidsrisico’s die kunnen spelen in specifieke landen of regio’s.

De belangrijkste van die duurzaamheidsrisico’s zijn risico’s verbonden aan:

 • Productie, distributie en gebruik van fossiele brandstoffen
 • Beheer van chemicaliën en afval, landgebruik, watergebruik
 • Fysieke effecten van klimaatverandering en extreem weer
 • Gedrag en integriteit van organisaties
 • Onverantwoorde omgang met personeel en stakeholders van een onderneming of instelling (bijvoorbeeld klanten, lokale bevolking)

Deze risico’s kunnen het rendement van de Zwitserlevenfondsen verlagen.

U kunt in het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen hierover meer gedetailleerde informatie vinden. In hoofdstuk 8.6 vindt u meer algemene informatie over duurzaamheidsrisico’s en in hoofdstuk 11 vindt u informatie per specifiek fonds en de mogelijke effecten op het rendement. Voor de fondsen uit HorizonBeleggen en ProfielBeleggen staat deze informatie uit de prospectussen bij elkaar in het overzicht duurzaamheidsrisico’s HorizonBeleggen en ProfielBeleggen.

Hoe integreert Cardano duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid?

Cardano beoordeelt voor alle Zwitserlevenfondsen of ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd zich houden aan de ESG-uitgangspunten. Dit doen zij met haar fundamentele beleggingsbeginselen en materiële duurzaamheidsdrijfveren.

Laten ondernemingen, overheden en instellingen zien dat ze de belangrijkste duurzaamheidrisico’s kunnen managen en/of duurzaamheidskansen kunnen benutten? De mate waarin ze dat laten zien, bepaalt waar in het Cardano duurzaamheidsraamwerk ze worden ingedeeld. En die indeling bepaalt of de verantwoorde, duurzame of impactfondsen in deze ondernemingen, overheden en instellingen mogen beleggen of niet. Verantwoord, duurzaam of impact is een schaalverdeling die duidelijk maakt dat er steeds meer aandacht voor duurzaamheid is.

 • Bij fondsen die verantwoord beleggen worden minimumeisen gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd.
 • Bij de duurzame fondsen zijn naast de financiële doelen, strikte duurzaamheidsdoelen geformuleerd.
 • Voor de impactfondsen geldt naast de financiële doelen en strikte duurzaamheidsdoelen een extra doel. Er wordt aantoonbare positieve maatschappelijke toegevoegde waarde gecreëerd, volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Instrumenten

Om ervoor te zorgen dat het beleggingsbeleid van de Zwitserlevenfondsen voldoet aan ES-kenmerken, past Cardano een aantal instrumenten toe. Deze instrumenten worden ook gebruikt in fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben. De instrumenten zijn:

 • Uitsluitingsbeleid
 • Gebruik van ESG-scores
 • Engagementbeleid, en
 • Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen

In het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen ziet u in hoofdstuk 11 per fonds of het een verantwoord, duurzaam of impactfonds is. En wat precies de minimumeisen zijn, de strikte duurzaamheidsdoelen en welke aantoonbare positieve maatschappelijk toegevoegde waarde wordt nagestreefd.

In de hoofdstukken 4.2, 4.2.3, 4.3 en 4.4 leest u meer over het uitsluitingsbeleid, gebruik van ESG-scores, engagementbeleid en stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen.
Dit is de actuele lijst van ondernemingen die Cardano heeft uitgesloten. De uitgesloten staatsobligaties en de reden waarom ze zijn uitgesloten staan in deze lijst.

Het Cardano ESG-scorebeleid voor ondernemingen vindt u hier (Engelstalig). Ook is er een actueel overzicht van lopende engagementgesprekken. Hier vindt u ook het stembeleid (Engelstalig).

Bekijk de kwartaalrapportage verantwoord beleggen 1e kwartaal 2024.

Duurzaamheidsrisico’s en het effect op rendement bij VrijBeleggen

In hoeverre in VrijBeleggen de duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen, wordt bepaald door de fondsbeheerder van de fondsen die worden gekozen in VrijBeleggen.

Voor de Zwitserlevenfondsen houdt Cardano hierbij op dezelfde wijze rekening met duurzaamheidsrisico’s als hiervoor geschetst voor HorizonBeleggen en ProfielBeleggen. Voor de beleggingsfondsen die door ASN Impact Investors (ASN fondsen) en BlackRock (iShares) worden beheerd, kunt u hierover informatie vinden in de prospectussen van deze beleggingsfondsen. Deze kunt u hierboven bij VrijBeleggen in het overzicht met fondsnamen terugvinden.

Ongunstige effecten op de duurzaamheid bij HorizonBeleggen en ProfielBeleggen

In HorizonBeleggen en ProfielBeleggen wordt rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, dus met de negatieve duurzaamheidsimpact van beleggingsbeslissingen. Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Wij proberen de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingen voor de pensioenregeling met HorizonBeleggen en ProfielBeleggen te beperken. Cardano heeft als beheerder van de Zwitserlevenfondsen duurzaamheidsbeleid opgesteld, in overeenstemming met verschillende internationale verdragen en ‘best practices’ zoals:

 • de UN Global Compact
 • de VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten en
 • de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

Zo past Cardano als beheerder van de Zwitserlevenfondsen instrumenten toe als uitsluiting, screening/selectie, engagement en uitoefening van stemrechten. Ten slotte verzamelen wij informatie over de ‘belangrijkste ongunstige effecten’- indicatoren zoals gedefinieerd in de Europese regelgeving. Dit geeft ons informatie over wat het effect is van de beleggingen op broeikasgasemissies, biodiversiteit, watergehalte, afval, sociale thema’s en arbeidsomstandigheden. Via het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht kan worden teruggelezen hoe dit tijdens dat financiële jaar is gedaan, zo mogelijk met cijfermatige informatie.

Ongunstige effecten op de duurzaamheid bij VrijBeleggen

In hoeverre in VrijBeleggen rekening wordt gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, wordt bepaald door de fondsbeheerder van de fondsen die worden gekozen in VrijBeleggen.

Voor de Zwitserlevenfondsen houdt Cardano hierbij op dezelfde wijze rekening met de belangrijkste ongunstige effecten als hiervoor geschetst voor HorizonBeleggen en ProfielBeleggen. Voor de beleggingsfondsen die door ASN Impact Investors (ASN fondsen) en BlackRock (iShares) worden beheerd, kunt u hierover informatie vinden in de prospectussen van deze beleggingsfondsen. 

Ongunstige effecten op de duurzaamheid voor Zwitserleven als entiteit

Het merk en de handelsnaam Zwitserleven wordt gebruikt door de levensverzekeringsmaatschappij SRLEV N.V. en door Zwitserleven PPI N.V. Ook op entiteitsniveau, dus voor SRLEV N.V. en Zwitserleven PPI N.V. geven we informatie over hoe we met de belangrijkste ongunstige effecten rekening houden. Die informatie is op sommige punten verschillend voor SRLEV N.V. en Zwitserleven PPI N.V. 

Deze website tekst is gepubliceerd op 22 maart 2024 en is sindsdien niet bijgewerkt.