Beleggingsbeleid.

Onze klanten vertrouwen ons iedere maand pensioenpremie toe. Die premies beleggen wij. Dat doen wij natuurlijk om een mooi rendement te behalen voor ‘later’. Maar dat is niet het enige, met die beleggingen dragen wij ook bij aan een mooiere wereld. Alle ingelegde premies bij elkaar opgeteld zorgen voor een indrukwekkende geldstroom waarmee wij impact hebben op de wereld. Zo maken we samen de wereld mooier: onze deelnemers doordat zij hun premie aan Zwitserleven toevertrouwen. En Zwitserleven, doordat wij een verantwoord beleggingsbeleid hanteren.

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij graag aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. Want: we willen allemaal genoeg inkomen hebben om later van te leven. Maar wel in een wereld die op de pensioendatum nog mooi en de moeite waard is.  

Verantwoord beleggen.

Vanaf 2016 is ons beleggingsbeleid nog verder aangescherpt. Ons nieuwe beleid maakt het mogelijk om in een breder scala van bedrijven te investeren, waardoor we nog meer positieve invloed kunnen hebben met onze beleggingen.  Tegelijkertijd sluiten we meer sectoren en bedrijven uit, denk bijvoorbeeld aan kolenbedrijven. Ons aangescherpte beleid draagt bij aan de ambitie die is gesteld tijdens de klimaattop in 2015: het terugdringen van de klimaatverandering met 2 graden.
Hieronder in vogelvlucht de concrete dingen die we doen in naam van ons beleggingsbeleid:

We selecteren op duurzaamheidscriteria
Mensenrechten en milieu zijn belangrijk voor ons. We beoordelen de bedrijven waar we in beleggen op ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Hier kijken we of het bedrijf zich houdt aan de afspraken over:

  • Rechten van de mens
  • Arbeidsrechten
  • Corruptie
  • Het milieu
  • Wapens
  • Dierenwelzijn
  • Klant- en productintegriteit. Dit betekent geen informatie achterhouden, vervalsen of verdraaien. En zorgen voor veilige producten.

Uitsluitingen
Wij beleggen niet in bedrijven die internationale verdragen schenden. Deze lopen ook meer risico op ongelukken, rechtszaken en reputatieschade. Dit heeft dus naast het maatschappelijke gevolg ook een negatief gevolg op het rendement. Doordat Zwitserleven niet in deze bedrijven belegt, lopen de beleggingen minder risico. Bekijk de bedrijven die we uitsluiten. Hetzelfde geldt voor staatsobligaties. Bekijk de staatsobligaties die we uitsluiten.

Engagement

Soms voldoen bedrijven niet aan onze criteria, maar gaan we wél het gesprek aan met deze partijen. We proberen zo te achterhalen waarom ze de verdragen schenden en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Samen kijken we kritisch naar hun beleid en wat er beter kan. Met als doel gedragsverandering van de bedrijven. Zo richten we ons samen op structurele verbeteringen. Bekijk de bedrijven waar we het gesprek mee aangaan.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Door onze stem uit te brengen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van bedrijven waarin we investeren, kunnen we invloed uitoefenen op de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf. 
Lees meer over ons stembeleid.

ESG-integratie

Wij geloven dat bedrijven die verantwoord te werk gaan beter zijn voorbereid op de toekomst. Om dit te bereiken integreert onze vermogensbeheerder ACTIAM duurzaamheidsinformatie structureel in het beleggingsproces. Zij doen dit door voor de landen en bedrijven waarin ze kunnen beleggen een duurzaamheidsscore te maken: de ‘ESG-score’. Deze score geeft niet alleen het beleid van de entiteit weer, maar ook het daadwerkelijke gedrag. Een bedrijf kan namelijk goed beleid hebben, maar als dat niet wordt uitgevoerd zegt het weinig over de werkelijke duurzaamheid.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van ACTIAM.