ASN Duurzaam Aandelen­fonds.

Wilt u beleggen in wereldwijde aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte duurzaamheidscriteria van ASN? Dat kan bij Zwitserleven met het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die in toenemende mate een bijdrage aan de beleggingsdoelstellingen van ASN leveren. De ondernemingen moeten ook voldoen aan de ASN Duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus ASN Beleggingsfondsen UCITS onderaan deze pagina.

Wat is het beleggingsdoel?

Het fonds heeft de volgende duurzame beleggingsdoelstellingen:

  • Het minimaliseren van de uitstoot van CO2 per jaar in lijn met het Parijs-akkoord.
  • Het minimaliseren van de negatieve impact op biodiversiteit per geïnvesteerde euro ten opzichte van basisjaar 2019
  • Het implementeren van alle processen die nodig zijn om leefbaar loon toegankelijk te maken voor fabriekswerknemers in de keten van de kledingindustrie voor 2030.

De financiële beleggingsdoelstelling van het fonds is om op lange termijn een beter rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager probeert om de beste aandelen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Uiteraard moeten alle beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in Hoofdstuk 4 van het Prospectus ASN Beleggingsfondsen UCITS.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

ASN heeft een zeer zorgvuldig beleggingsproces ontwikkeld dat is gericht op het bijdragen aan positieve effecten op de maatschappij en het milieu en het vermijden van negatieve gevolgen van de beleggingen. De Fondsen beleggen in verschillende vermogenscategorieën en hebben mede daardoor ieder afzonderlijk specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen en rendementsdoelstellingen. U leest ze op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 15 van het Prospectus ASN Beleggingsfondsen UCITS. Uitgangspunt voor het beleggingsproces is het duurzaamheidsbeleid van ASN. Dat zorgt ervoor dat de Fondsen alleen beleggen in economische activiteiten die geen ernstige nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. En die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. Dit beleid richt zich op een brede selectie van duurzaamheidsfactoren, en met name de drie pijlers: mensenrechten, klimaat, en biodiversiteit.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is 0,85% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,125% en de afslag 0,05%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.