Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een goed gespreide mix van wereldwijde aandelen? Dat kan met het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds.

Waarin belegt het fonds?

Dit fonds belegt in een aantal door Cardano Asset Management beheerde fondsen:

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het behalen van een rendement dat na aftrek van kosten, over een periode van drie jaar, tenminste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt voor 20% actief via het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds en voor 80% passief via de overige fondsen. Bij de actieve beleggingsstrategie probeert de fondsmanager om naast een rendement tenminste gelijk aan de benchmark ook om niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN). Bij de passieve beleggingsstrategie kiest de fondsmanager niet zelf de beleggingen uit en volgt een index om daarmee de fondskosten zo laag mogelijk te houden. Uiteraard moeten alle beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in Hoofdstuk 4 van het Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.6 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Wereld Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor februari 2024.

ESG-score
ESG-score
17,5%
Fonds
67
Benchmark
57
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
37,3%
Fonds
232.000
Benchmark
370.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
47,5%
Fonds
31.000
Benchmark
59.000

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten die in rekening worden gebracht bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die dagelijks verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is 0,036% per jaar.
  • Beheerkosten die maandelijks verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,06% en de afslag 0,04%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano Asset Management is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.