Zwitserleven Wereld Aandelenfonds.

Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een goed gespreide mix van wereldwijde aandelen? Dat kan met het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds.

Wat is het beleggingsdoel

Wat is het beleggingsdoel

Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het behalen van een rendement dat na aftrek van kosten, over een periode van drie jaar, tenminste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt voor 20% actief via het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds en voor 80% passief via de overige fondsen. Bij de actieve beleggingsstrategie probeert de fondsmanager om naast een rendement tenminste gelijk aan de benchmark ook om niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN). Bij de passieve beleggingsstrategie kiest de fondsmanager niet zelf de beleggingen uit en volgt een index om daarmee de fondskosten zo laag mogelijk te houden. Uiteraard moeten alle beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in Hoofdstuk 4 van het Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De duurzame beleggingen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze leest u op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 11.6 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor juli 2022.

ESG-score
ESG-score
18,2%
Fonds
65
Benchmark
55
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
34,7%
Fonds
215.000
Benchmark
329.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
46%
Fonds
34.000
Benchmark
63.000
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten die in rekening worden gebracht bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die dagelijks verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is 0,036% per jaar.
  • Beheerkosten die maandelijks verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,08% en de afslag 0,06%.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 6

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is ACTIAM. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële beleggersinformatie. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.