Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds.

Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds.

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in obligaties met een zeer lange duration? Dat kan met het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds. De verwachte gemiddelde duration is 37. Het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds is alleen beschikbaar voor institutionele beleggers. Door een technische reden kan de koers niet getoond worden in het fondsoverzicht. U vindt de koers op de website van ACTIAM

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Het fonds belegt in obligaties, rentederivaten en geldmarktinstrumenten.

Beleggingsdoel

Beleggingsdoel

Het fonds heeft als beleggingsdoel om met een beperkt kredietrisico, te streven naar het repliceren van een kasstroomoverzicht zoals opgenomen in het prospectus. De beleggingen in portefeuille kennen gemiddeld genomen een zeer lange looptijd. Het fonds kent geen benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,20%.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 6

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Ultra Durationfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Ultra Durationfonds is ACTIAM. Zwitserleven Ultra Durationfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.