Zwitserleven Selectie Fonds.

Zwitserleven Selectie Fonds.

Zwitserleven bepaalt de selectie van de beleggingscategorieën. Met dit fonds belegt u in onroerend goed, obligaties van bedrijven met een lage kredietwaardigheid en obligaties van landen met opkomende economieën.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de samengestelde benchmark . Deze is opgebouwd uit de benchmarks van de fondsen waarin belegd wordt.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Selectie Fonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u in hoofdstuk 11.6 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor juli 2022.

ESG-score
ESG-score
23,1%
Fonds
64
Benchmark
52
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
62,3%
Fonds
40.000
Benchmark
106.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Selectie Fonds is 0,186% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,175% en de afslag  0,125%.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 5

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Selectie Fonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Selectie Fonds is ACTIAM. Zwitserleven Selectie Fonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.