Zwitserleven Vastgoed­fonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in Europese vastgoedondernemingen? Dat kan met het Zwitserleven Vastgoedfonds.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat het rendement van de index evenaart. De index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt passief. Dit betekent dat de fondsmanager een index volgt en niet zelf beleggingen uitkiest om daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.5 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Vastgoedfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.5 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Vastgoedfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor mei 2024.

ESG-score
ESG-score
0%
Fonds
72
Benchmark
72
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
0%
Fonds
3.000
Benchmark
3.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Vastgoedfonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,18% en de afslag 0,02%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij groot is, namelijk 5 op een schaal van 7.

Zwitserleven Vastgoedfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Vastgoedfonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Vastgoedfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.