Zwitserleven Kortlopend Obligatie­fonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in een fonds dat belegt in obligaties met een relatief korte resterende looptijd? Dat kan met het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in obligaties (in euro’s) met een relatief korte resterende looptijd, een laag liquiditeitsrisico en een laag kredietrisico met een gemiddelde minimale rating van A-.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.2 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,04% en de afslag is 0,02%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.