Zwitserleven Credits Fonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen of instellingen? Dat kan met het Zwitserleven Credits Fonds.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties (in euro’s) van ‘investment grade’ kwaliteit. Het fonds belegt minimaal 90% in obligaties met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% in obligaties met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering van de portefeuille is minimaal BBB+.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Credits Fonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.1 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Credits Fonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor mei 2024.

ESG-score
ESG-score
11,3%
Fonds
69
Benchmark
62
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
60,3%
Fonds
29.000
Benchmark
73.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
88,9%
Fonds
1.000
Benchmark
9.000

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Credits Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,25% en de afslag 0,125%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

Zwitserleven Credits Fonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Credits Fonds is Cardano Asset Management N.V. Zwitserleven Credits Fonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.