Zwitserleven Credits Hypotheken Mix­fonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in een fonds dat deels belegt in obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen of instellingen en voor een ander deel in Nederlandse woninghypotheken? Dat kan met het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds.

Waarin belegt het fonds?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds is gericht op het behalen van een rendement dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de Benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling streeft het Fonds ook lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.8 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u in hoofdstuk 11.8 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor maart 2024.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds is 0,10% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,25% en de afslag 0,125%..

RMB Essentiƫle-informatiedocument

eid-risico-2.svg

Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.