Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds.

Zwitserleven Credits Hypotheken Mix­fonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in een fonds dat deels belegt in obligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen of instellingen en voor een ander deel in Nederlandse woninghypotheken? Dat kan binnenkort met het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds. Dit fonds is in oprichting en zal naar verwachting eind 2022 starten.

Waarin belegt het fonds?

Waarin belegt het fonds?

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds is gericht op het behalen van een rendement dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de Benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling streeft het Fonds, via de belegging in het Zwitserleven Credits Fonds, ook lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Credits Hypotheken Mixfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Omdat het fonds in oprichting is, kunnen we nog geen ESG data van het fonds laten zien.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Credits Fonds is 0,10% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,175%.

Zwitserleven Credit Fonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Credit Fonds is ACTIAM. Zwitserleven Credit Fonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.