Zwitserleven Medium Duration Fonds.

Zwitserleven Medium Duration Fonds.

Het Zwitserleven Medium Duration Fonds belegt in obligaties met een middellange duration. De verwachte gemiddelde duration is 8.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • Obligaties
  • Rentederivaten
  • Geldmarktinstrumenten
Beleggingsdoel

Beleggingsdoel

Het fonds heeft als beleggingsdoel om met een beperkt kredietrisico, te streven naar het repliceren van een kasstroomoverzicht zoals opgenomen in het prospectus. De beleggingen in portefeuille kennen gemiddeld genomen een lange looptijd. Het fonds kent geen benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Medium Duration Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,05%.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 3

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Medium Duration Fonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Medium Duration Fonds  is ACTIAM. Zwitserleven Medium Duration Fonds  en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.