Zwitserleven Mix­fonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in Europese aandelen en in euro staats – en bedrijfsobligaties? Dat kan met het Zwitserleven Mixfonds.

Waarin belegt het fonds?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast streeft het fonds voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in andere Zwitserleven beleggingsfondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Mixfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.5 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Mixfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor februari 2024.

ESG-score
ESG-score
12,3%
Fonds
73
Benchmark
65
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
25%
Fonds
12.000
Benchmark
16.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
75%
Fonds
1.000
Benchmark
4.000

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Mixfonds is 0,05% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,175% en de afslag 0,05%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7.

Zwitserleven Mixfonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Mixfonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Mixfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.