Zwitserleven Mixfonds.

Zwitserleven Mix­fonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in Europese aandelen en in euro staats – en bedrijfsobligaties? Dat kan met het Zwitserleven Mixfonds.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast streeft het fonds voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in andere Zwitserleven beleggingsfondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Mixfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u in hoofdstuk 11.5 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor juli 2022.

ESG-score
ESG-score
14,3%
Fonds
72
Benchmark
63
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
14,3%
Fonds
18.000
Benchmark
21.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
80%
Fonds
1.000
Benchmark
5.000
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Mixfonds is 0,05% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,175% en de afslag  0,075%.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 4

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Mixfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Mixfonds is ACTIAM. Zwitserleven Mixfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.