Zwitserleven Europees Aandelen­fonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in aandelen van Europese ondernemingen? Dat kan met het Zwitserleven Europees Aandelenfonds.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in aandelen van ondernemingen met een beursnotering in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de aandelen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Europees Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.1 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Europees Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor februari 2024.

ESG-score
ESG-score
15,6%
Fonds
74
Benchmark
64
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
13,4%
Fonds
136.000
Benchmark
157.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
79,6%
Fonds
10.000
Benchmark
49.000

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,225% en de afslag 0,025%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

Zwitserleven Europees Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Europees Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Europees Aandelenfonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.