Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Zwitserleven Long Duration Fonds.

Zwitserleven Long Duration Fonds.

Het Zwitserleven Long Duration Fonds belegt in obligaties met een lange duration. De verwachte gemiddelde duration is 22.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • Obligaties
  • Rentederivaten
  • Geldmarktinstrumenten
Beleggingsdoel

Beleggingsdoel

Het fonds heeft als beleggingsdoel om met een beperkt kredietrisico, te streven naar het repliceren van een kasstroomoverzicht zoals opgenomen in het prospectus. De beleggingen in portefeuille kennen gemiddeld genomen een lange looptijd. Het fonds kent geen benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk duurzaam beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Long Duration Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die betaald worden in de polis. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,125%.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Long Duration Fonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Long Duration Fonds is ACTIAM. Zwitserleven Long Duration Fonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.