Zwitserleven Long Duration Fonds.

Het Zwitserleven Long Duration Fonds belegt in vastrentende waarden en heeft een lange duration. De verwachte gemiddelde duration is circa 22 jaar.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt , via de onderliggende beleggingsinstelling Cardano Long Duration Fund, in obligaties, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en in rentederivaten (allen in euro’s), waarbij minimale ratings per beleggingsinstrument zijn vastgelegd. De gemiddelde rating van de portefeuille is minimaal AA-.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is het voeren van een renterisicobeleid dat gebruikt kan worden voor het afdekken van het renterisico op verplichtingen van verzekeringsproducten. Daartoe streeft het fonds het kasstroomoverzicht te repliceren zoals opgenomen in het prospectus. Het fonds kent geen benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds voert een actief beleid op de keuze van de obligaties en de verhouding tussen obligaties en rentederivaten. Er wordt geen actief duration beleid gevoerd.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Long Duration Fonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.3 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Long Duration Fonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Long Duration Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,10% en de afslag is 0,05%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

Zwitserleven Long Duration Fonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Long Duration Fonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Long Duration Fonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.