Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds.

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in staatsleningen met gemiddeld een lange looptijd? Dat kan met het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de debiteuren en de spreiding van de portefeuille. Minimaal 75% van de beleggingen heeft een resterende looptijd van meer dan 10 jaar.

Waarin belegt dit fonds?

  • Staatsleningen van overheden uit de eurozone of leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte service fee van het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die betaald worden in de polis. Informatie over beheerkosten vindt u in uw Pensioen 1-2-3 en uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,10%.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is een subfonds van Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds. De beheerder van Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is ACTIAM. Zwitserleven Geldmarktfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.