Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in een fonds dat belegt in staatsleningen van landen uit de eurozone met gemiddeld een lange looptijd? Dat kan met het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in staatsleningen van landen uit de eurozone met een minimale gemiddelde rating van A-. Minimaal 75% van de portefeuille heeft een resterende looptijd van meer dan 7 jaar.

Wat is het beleggingsdoel?

Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de staatsleningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.3 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor maart 2024.

ESG-score
ESG-score
4,3%
Fonds
73
Benchmark
70
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
21,4%
Fonds
231
Benchmark
294
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,10% en de afslag is 0,05%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.