Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds.

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds.

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in staatsleningen met gemiddeld een lange looptijd? Dat kan met het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de debiteuren en de spreiding van de portefeuille. Minimaal 75% van de beleggingen heeft een resterende looptijd van meer dan 10 jaar.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • Staatsleningen van overheden uit de eurozone of leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd
Beleggingsdoel

Beleggingsdoel

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde environmental, social en governance (ESG) criteria.

Onderstaande data gelden voor september 2021.

ESG-score
ESG-score
1,5%
Fonds
67
Benchmark
66

ESG

De ESG-score meet de duurzaamheid van een fonds.
ESG staat voor milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance). We kijken naar factoren als energieverbruik, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. Dit wordt vergeleken met de benchmark (als aanwezig).

Het is van toepassing op de bedrijven en landen waarin we beleggen. Een goede balans tussen de ESG factoren en de financiële resultaten kan leiden tot betere bedrijfsresultaten. Hoe hoger de ESG-score, hoe lager de risico's.

CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
1,6%
Fonds
308
Benchmark
313

CO2-uitstoot

Hoe lager de CO2-uitstoot hoe lager het klimaat gerelateerde risico.
Klimaatverandering is een financieel risico. Daarom meten we de CO2 uitstoot van onze fondsen in vergelijking met de benchmark (als aanwezig). Deze bestaat uit de directe CO2 uitstoot van beleggingen veroorzaakt door interne bronnen zoals eigen gebouw-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten. En uit de indirecte CO2-uitstoot van beleggingen, veroorzaakt door de opwekking van verbruikte elektriciteit of warmte.

Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
NaN%
Fonds
0
Benchmark
0

Waterverbruik

Waterschaarste is een financieel risico. Daarom meten we het watergebruik van onze fondsen (in liters x 1000). We meten de absolute waterconsumptie van bedrijfsactiviteiten in sectoren en gebieden waar hoge waterschaarste heerst.
Hoe lager de schaarste en het watergebruik, hoe lager het risico op waterschaarste. Dit wordt gewogen op basis van het totale fondsvermogen en vergeleken met de benchmark (als aanwezig).

Het watergebruik kan niet worden berekend voor overheidsobligaties en vastgoed omdat hier geen gegevens van zijn. Daarom wordt het slechts gedeeltelijk berekend voor de fondsen die beleggen in deze categorieën.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,075%.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is een subfonds van Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds. De beheerder van Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is ACTIAM. Zwitserleven Geldmarktfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.