Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds.

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds.

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in staatsleningen met gemiddeld een lange looptijd? Dat kan met het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds. Om de risico’s te beperken worden hoge eisen gesteld aan de kredietwaardigheid van de debiteuren en de spreiding van de portefeuille. Minimaal 75% van de beleggingen heeft een resterende looptijd van meer dan 10 jaar.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • Staatsleningen van overheden uit de eurozone of leningen die door overheden uit de eurozone worden gegarandeerd
Beleggingsdoel

Beleggingsdoel

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde environmental, social en governance (ESG) criteria.

Onderstaande data gelden voor maart 2022.

ESG-score
ESG-score
3%
Fonds
68
Benchmark
66
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
8,6%
Fonds
267
Benchmark
292
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
Waterverbruik is niet van toepassing voor dit fonds
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is 0,04% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,075%.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 4

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is een subfonds van Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds. De beheerder van Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds is ACTIAM. Zwitserleven Geldmarktfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via zwitserleven.nl. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.