Europese regels informatie duurzaamheid voor Zwitserleven PPI.

De levensverzekeringsmaatschappij SRLEV N.V. en Zwitserleven PPI N.V., gebruiken allebei het merk en de handelsnaam Zwitserleven. In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. De informatie over deze Europese regels is voor SRLEV anders dan voor Zwitserleven PPI.

Europese regels voor informatieverstrekking duurzaamheid

In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Deze regels gelden ook voor Zwitserleven PPI.

Actieplan financiering duurzame groei

De Europese Commissie (EC) presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal. Dit is een reeks van beleidsinitiatieven waarmee Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De EC heeft een actieplan voor financiering van duurzame groei (Action Plan for Financing Sustainable Growth) opgesteld.

Regels en voorschriften financiële sector

Dit actieplan bestaat uit een groot aantal regels en voorschriften die gevolgen hebben voor de meeste financiële instellingen. De Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zijn hier een onderdeel van.
Op basis van de nieuwe regels zorgen we ervoor dat u informatie kunt lezen over de volgende onderwerpen:

  • hoe we in onze bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s, en
  • hoe we rekeninghouden met ongunstige effecten als gevolg van ons beleggingsbeleid op duurzaamheid.

Voor de producten die we aanbieden, kunt u informatie lezen over de duurzame kenmerken.
Bekijk ons duurzaam beleggingsbeleid

Beleggingen

Zwitserleven PPI belegt de pensioenpremie van haar klanten. Dit wordt gedaan door professionele beleggers. De risico’s van beleggen zijn voor rekening van de deelnemer.

In onze pensioenregelingen bieden we verschillende beleggingsvormen aan. Voor deze beleggingsvormen selecteren wij de fondsen. We vinden de overgang naar een duurzame economie noodzakelijk. Daarom beoordelen we de duurzaamheidsrisico’s en -kansen van de fondsen die we selecteren. Het beleggen gebeurt binnen de fondsen. De integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces  hangt daarom af van het beleid van een vermogensbeheerder voor een fonds.

Zwitserleven PPI biedt primair een selectie van Zwitserlevenfondsen aan. Deze worden beheerd door ACTIAM, een internationaal erkende vermogensbeheerder op het gebied van verantwoorde, duurzame en impactbeleggingen. Ongeveer 99% van de beleggingen van Zwitserleven PPI zijn ondergebracht in deze Zwitserlevenfondsen. De manier waarop we duurzaamheidsrisico’s integreren in het beleggingsbeleid, komt daardoor nagenoeg overeen met het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid.

Naast ACTIAM-fondsen worden ook ASN-fondsen en iShares van BlackRock aangeboden. Beiden hebben een andere manier van beleggen en gaan anders om met duurzaamheidsrisico’s en -kansen in hun beleggingsproces. Op dit moment heeft Zwitserleven PPI ongeveer 1% van de beleggingen in die fondsen belegd.

Zwitserlevenfondsen van ACTIAM

Duurzaam beleggingsbeleid

ACTIAM hanteert een duurzaam raamwerk (sustainable investment framework) dat onderscheid maakt in verantwoord, duurzaam of impactbeleggen. Voor alle Zwitserlevenfondsen beoordeelt ACTIAM of ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd zich houden aan de ESG-uitgangspunten. Laten zij zien dat ze de belangrijkste duurzaamheidrisico’s kunnen managen en/of duurzaamheidskansen kunnen benutten? Dan bepaalt de mate waarin ze dat laten zien of de verantwoorde, duurzame of impactfondsen in deze ondernemingen, overheden en instellingen mogen beleggen of niet.

We lichten dat toe:
  • Bij fondsen die verantwoord beleggen worden minimumeisen gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd.
  • Bij de duurzame fondsen zijn naast de financiële doelen, strikte duurzaamheidsdoelen geformuleerd.
  • Voor de impactfondsen geldt naast de financiële doelen en strikte duurzaamheidsdoelen een extra doel. Er wordt aantoonbare positieve maatschappelijke toegevoegde waarde gecreëerd, volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

ACTIAM gelooft dat deze aanpak van het integreren van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid leidt tot betere investeringsbeslissingen. En op de lange termijn tot een betere verhouding tussen risico en rendement.

Bekijk een overzicht van duurzaamheidrisico’s en de mogelijke effecten op het rendement

Duurzame en impactfondsen

De Zwitserleven duurzame en impactfondsen van ACTIAM hebben duurzame beleggingen tot doel zoals bedoeld in de Europese regels. Twee van de vijf fondsen in de lifecycles zijn fondsen met duurzame beleggingsdoelstellingen. De Zwitserleven verantwoorde fondsen zijn fondsen die ecologische en sociale (ES-)kenmerken promoten. Drie van de vijf fondsen in de lifecycles zijn fondsen die ES-kenmerken promoten. Om ervoor te zorgen dat het beleggingsbeleid van de Zwitserlevenfondsen voldoet aan ES-kenmerken past ACTIAM een aantal instrumenten toe. Deze instrumenten worden ook gebruikt in fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben.

De instrumenten zijn:

  • Uitsluitingenbeleid en gebruik van ESG-scores;
  • Engagementbeleid; en
  • Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen.

In het beleggingsbeleid vindt u informatie over de instrumenten en hoe ACTIAM deze toepast. Hier vindt u voor de producten die we aanbieden ook de informatie hoe het beleggingsbeleid voldoet aan de ES-kenmerken en de duurzame beleggingsdoelstellingen van de fondsen. Meer weten

ASN fondsen

Beleggingsbeleid ASN

Zwitserleven PPI heeft een relatief klein deel van de pensioenpremies belegd in ASN-fondsen. ASN sluit in haar fondsen zo veel mogelijk duurzaamheidsrisico’s uit. Dit doen zij uitsluitend via positieve selectie. Dit betekent dat ASN alleen goedgekeurde landen en ondernemingen kiest om in te beleggen. Voor het selectieproces heeft ASN een uitgebreid beleid en protocol. Dit sluit aan bij internationale opvattingen over duurzaamheid en verdragen, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. ASN publiceert per fonds welke bedrijven, instellingen en landen zijn toegelaten en waarom.
Meer over het beleggingsbeleid van ASN 

iShares van BlackRock

Beleggingsbeleid BlackRock

BlackRock is de fondsbeheerder van iShares. BlackRock hanteert in alle fondsen die voor VrijBeleggen beschikbaar zijn, geen beleid of processen die rekening houden met duurzaamheidrisico’s. Dit betekent dat dit fondsen zijn die geen duurzaamheidskenmerken promoten en geen duurzame beleggingen tot doel hebben. BlackRock publiceert wel een factsheet met ESG-informatie voor elk fonds. Op de factsheet wordt Morgan Stanley Capital International Index (MSCI) ESG-data gepresenteerd waaronder de MSCI ESG-indeling. Die indeling geeft aan hoe duurzaam de beleggingsfondsen zijn in relatie tot andere beleggingsfondsen.
Meer over het beleggingsbeleid van BlackRock

Beloningsbeleid en de integratie van duurzaamheidsrisico's

Zwitserleven PPI is onderdeel van Athora Netherlands N.V.. Het groepsbeloningsbeleid van Athora Netherlands is ook van toepassing op Zwitserleven PPI. Athora Netherlands heeft in haar groepsbeloningsbeleid opgenomen hoe dit aansluit op de manier waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheidrisico’s. 

Verklaring belangrijkste ongunstige effecten

Behalve duurzaamheidsrisico’s hebben we ook te maken met de ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Meer hierover leest u in onze verklaring belangrijkste ongunstige effecten (PAI statement).