Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds.

Zwitserleven Index Wereld Aandelen­fonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een goed gespreide mix van wereldwijde aandelen met een rendement dicht bij de index en tegen relatief lage kosten? Dat kan met het Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het fonds is een financieel rendement te behalen dat na aftrek van kosten, over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar, het rendement van de benchmark evenaart. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt passief. Dit betekent dat de fondsmanager een index volgt en niet zelf beleggingen uitkiest om daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.7 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Het toepassen van de duurzaamheidscriteria geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds kiest Zwitserleven voor een fonds met duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De duurzame beleggingen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze leest u op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 11.7 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor juli 2022.

ESG-score
ESG-score
14%
Fonds
65
Benchmark
57
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
33,3%
Fonds
4.000
Benchmark
6.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
0%
Fonds
1.000
Benchmark
1.000
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is 0,02% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,10% en de afslag  0,05%.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 5

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds is ACTIAM. Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële beleggersinformatie. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.