Afbouw beleggingsrisico in HorizonBeleggen en ProfielBeleggen.

We beleggen de pensioenpremie voor een deel van onze klanten via HorizonBeleggen of ProfielBeleggen. Bij deze beleggingsvormen beleggen we op basis van het 'lifecycle model'. Hierbij zorgen we er voor dat de risico’s van uw beleggingsportefeuille afnemen naarmate uw pensioenleeftijd dichterbij komt. Uw individuele beleggingsmix wordt jaarlijks aangepast. Hierdoor voorkomen we dat u ineens veel minder pensioeninkomen kunt kopen, wanneer beleggingen vlak voor uw pensioenrichtleeftijd tegenvallen.

Het effect van de marktrente op het pensioen(kapitaal)

Het pensioeninkomen dat u straks krijgt hangt af van de rentestand als u met pensioen gaat. Als de rente laag staat, heeft u meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kopen dan wanneer de rente hoog staat. Het Zwitserleven Medium – en Long Duration fonds verkleinen dit risico door in waarde te stijgen als de rente daalt. Dit werkt ook de andere kant op: als de rente stijgt dalen deze fondsen in waarde. Dit hoeft niet te betekenen dat uw pensioeninkomen ook daalt. Dit is juist beter beschermd tegen renteschommelingen.

Meer over beleggingsvormen

Advies?

Wilt u advies over uw eigen pensioenopbouw? Neem dan contact op met een adviseur.