Nu PensioenRekening.

Regel online de Nu PensioenRekening voor uw werknemers

 • geen contractduur
 • snel en makkelijk online regelen
 • lage kosten

De Nu PensioenRekening.

Heeft u nog geen pensioen geregeld voor uw werknemers? Regel dan online de Nu PensioenRekening. Voor wie het anders wil. Pensioen op een belegrekening. Met vaste kenmerken en een aparte overlijdensrisicoverzekering.

Regel zelf uw pensioen.

Een eenvoudig, verantwoord en innovatief pensioen voor uw medewerkers.

 • u heeft niet meer dan 10 werknemers in dienst
 • uw bedrijf valt niet onder een bpf of cao
 • u heeft nog niets voor een pensioen geregeld

U regelt de Nu PensioenRekening online zónder advies

Dit product is bedoeld voor bedrijven tot 10 werknemers. Wij bekijken niet of de Zwitserleven Nu PensioenRekening het beste past bij uw bedrijf en we onderzoeken niet of de pensioenregeling past bij uw financiële situatie. Ook weten we niet wat uw doel is. U bent verantwoordelijk en beoordeelt zelf of dit product past in uw situatie. Nu en in de toekomst. 

Geldt voor uw bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst? Of valt uw bedrijf onder een bedrijfstakpensioenfonds? Neemt u dan contact op met een adviseur. Een adviseur kan u ook helpen als u andere keuzes wilt maken. Bekijk deze brochure als u wilt weten wat er voor u mogelijk is.

 • Bereken uw pensioenkosten per maand. Vul eerst uw gegevens en die van uw werknemers in.
 • Check uw ervaring en kennis voordat u de Zwitserleven Nu PensioenRekening online aanvraagt. Voor uw aanvraag hebben we extra gegevens van u en uw werknemers nodig.
 • Regelt u uw aanvraag direct online? Dan betaalt u eenmalig € 599 distributiekosten. Daarna sluiten we met u de overeenkomst.

Kenmerken in het kort.

 • Er is geen contractduur. De opzegtermijn is twee maanden.
 • De beschikbare premie belegt uw werknemer op een eigen beleggingsrekening tot hij of zij met pensioen gaat.
 • De beleggingswaarde is bestemd voor pensioen. Uw werknemer kan dit geld nooit vrij opnemen en besteden.
 • De hoogte van de premie hangt af van de leeftijd van uw werknemer. De premie per leeftijd stijgt volgens een staffel.
 • Bij overlijden is de beleggingswaarde bestemd voor partnerpensioen. De partner kan dit geld nooit vrij opnemen.
 • Er is een eenmalig bedrag van 4 maal het jaarsalaris verzekerd als uw werknemer overlijdt. De partner kan dit geld vrij besteden.
 • De administratiekosten zijn € 5 per deelnemer per maand.
 • Werknemers betalen de kosten van de beleggingen.

Lees meer over de productkenmerken bij de meestgestelde vragen onderaan deze pagina. 

Wat kunt u verwachten van Zwitserleven PPI als u de Nu PensioenRekening aanvraagt?

Nadat wij met u de overeenkomst hebben geregeld, ontvangen uw werknemers van Zwitserleven PPI een persoonlijk bericht over de Nu PensioenRekening. U en uw werknemers krijgen toegang tot een persoonlijke website waarop alle berichten en belangrijke informatie over het pensioen te vinden is. Via deze website kunt u of een werknemer zelf belangrijke informatie aan Zwitserleven PPI doorgeven.

Nu PensioenRekening.

close

De kwaliteit van de mensen en de transparantie die Zwitserleven bood, waren voor ons doorslaggevend.

Verantwoord

Zwitserleven meest duurzame verzekeraar

Het beleggingsbeleid van Zwitserleven is wederom als meest duurzame naar voren gekomen in het onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het onderzoek onder 30 Nederlandse verzekeraars werd vandaag door VBDO bekend gemaakt. Het is dit jaar voor de vijfde maal op rij dat Zwitserleven als beste wordt beoordeeld. 

Eenvoudig

Helder over uw pensioen

U betaalt iedere maand een bedrag voor het pensioen van uw werknemers aan Zwitserleven PPI. Meestal betalen uw werknemers hieraan mee. Deze eigen bijdrage wordt dan van hun salaris afgetrokken. Wij beleggen het geld dat u naar ons overmaakt voor uw werknemers. Op de pensioendatum komt het totale bedrag vrij. Daarmee koopt uw werknemer een pensioen. Voor zichzelf en - als er een partner is - voor de partner. Dat kan bij Zwitserleven of bij een andere verzekeraar. De werknemer kiest zelf. Waar het op dat moment het voordeligste is.

Op een persoonlijke website zien iedere werknemer hoeveel zijn beleggingen op dat moment waard zijn. En hoeveel pensioen hij hiervoor later kan krijgen. In onze online pensioenplanner kan hij bovendien zien hoeveel pensioen hij later in totaal krijgt: het pensioen bij Zwitserleven én de AOW en pensioenen die hij bij eerdere werkgevers heeft opgebouwd. Bruto en hoeveel er netto overblijft.

U beheert de pensioenregeling volledig online en heeft helder inzicht in de pensioenregeling. Wijzigingen zoals overlijden, geboorte, huwelijk en adreswijzigingen hoeft u niet door te geven. Deze wijzigingen ontvangen wij automatisch via de GBA.

De doorgegeven wijzigingen liggen direct vast in de administratie en het betalingssysteem. Dit is sneller en minder gevoelig voor fouten. Daarnaast heeft u één persoonlijk aanspreekpunt: uw eigen relatiemanager. Hij of zij is gemakkelijk en snel te bereiken en begeleidt u zo goed mogelijk bij het beheren van uw pensioenregeling.

Anders

Een eenmalig bedrag

De Zwitserleven Nu PensioenRekening is anders dan andere pensioenregelingen. Als een werknemer voor zijn pensioen overlijdt, gaat het belegde geld naar pensioen voor de partner en kinderen. Daar bovenop ontvangt de partner een eenmalig extra bedrag. Dat is een aantal maal het jaarsalaris. De partner kan daarmee doen wat hij wil. Hoeveel keer het jaarsalaris spreken wij af bij het aangaan van de pensioenregeling met u af. En er is nóg een voordeel. Want raakt hij arbeidsongeschikt, dan zorgt Zwitserleven ervoor dat uw werknemer tóch pensioen op blijft bouwen.

Regel direct uw pensioen.

Regel online de Nu PensioenRekening voor uw werknemers.

Hulp nodig van een adviseur?

Een financieel adviseur betaal je voor persoonlijk advies. 
Zij kunnen u onafhankelijk advies geven over pensioenoplossingen van verschillende aanbieders.

Meestgestelde vragen.

Nu PensioenRekening.

 • Waarom kan ik niet meer dan 10 werknemers invoeren?

  De Nu PensioenRekening bieden wij online aan voor bedrijven met maximaal 10 werknemers. Werken er bij uw bedrijf meer dan 10 werknemers? Dan is het verstandig om een adviseur in de hand te nemen.

 • De pensioenregeling van mijn bedrijf valt onder een BPF. Kan Zwitserleven het pensioen voor mijn bedrijf regelen?

  Dit kan alleen een adviseur voor u uitzoeken. Zo moet het BPF bijvoorbeeld eerst toestemming geven als u het pensioen door Zwitserleven wilt laten regelen. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.

 • Voor mijn bedrijf geldt een cao. Kan ik dan online een Nu PensioenRekening voor mijn werknemers sluiten?

  Als u een cao heeft, is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening online te sluiten. Een adviseur kan voor u uitzoeken of de Nu PensioenRekening binnen uw cao past. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.

 • Waarom moeten alle werknemers meedoen als ik de Nu PensioenRekening voor mijn werknemers regel?

  Als u een pensioentoezegging doet, dan geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor al uw werknemers. Het is niet mogelijk om voor één of meer van uw werknemers een uitzondering te maken. Ook als u met één van uw werknemers iets anders wilt afspreken, houden zij toch gelijke rechten op pensioen. En brengt het voor u extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. Een adviseur kan voor u uitzoeken of er werknemers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarde vallen. Het is daarom niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling.

 • Wat kunt u van ons verwachten als u een Nu PensioenRekening aanvraagt?

  Binnen twee werkdagen nemen we contact met u op. We nemen uw aanvraag telefonisch met u door. U kunt dan nog vragen stellen, maar we geven geen advies. Zodra wij met u de overeenkomst hebben geregeld, openen we voor uw medewerkers een Nu PensioenRekening. Hierover krijgen uw werknemers persoonlijk bericht van ons.

 • Wat zijn de productkenmerken?
  • Beschikbare premie. Met de Nu PensioenRekening spreekt u met uw werknemers af hoe hoog de premie is voor hun pensioen. We noemen dit een beschikbare premieregeling.Voor de beschikbare premie gaan we uit van de fiscaal toegestane maximale staffel (staffel 2 met 3% rekenrente). De premies stijgen voor een hogere leeftijdsgroep. Het is verstandig om te bekijken of u onderstaande pensioenpremies de komende vijf tot tien jaar nog steeds kunt betalen voor uw werknemers. Ook als uw werknemersbestand groeit, of de salarissen stijgen.

  Pensioenpremie als percentage van salaris min € 13.785 (franchise 2019)

  Leeftijd van uw werknemerTotale pensioenpremie
  Vanaf 18 t/m 20 jaar 6,90%
  Vanaf 21 t/m 24 jaar 7,70%
  Vanaf 25 t/m 29 jaar 8,90%
  Vanaf 30 t/m 34 jaar 10,40%
  Vanaf 35 t/m 39 jaar 12,00%
  Vanaf 40 t/m 44 jaar 14,00%
  Vanaf 45 t/m 49 jaar 16,30%
  Vanaf 50 t/m 54 jaar 19,00%
  Vanaf 55 t/m 59 jaar 22,30%
  Vanaf 60 t/m 64 jaar 26,50%
  Vanaf 65 jaar 30,60%
  • Hoe werkt de staffel voor de beschikbare premies? Stijgt de gemiddelde leeftijd van uw werknemers de komende jaren? Dan betaalt u hogere premies voor pensioen. Hoeveel precies hangt af van de gemiddelde leeftijd en de hoogte van de salarissen. Het is belangrijk om naar uw financiële situatie te kijken. Kunt u de premies ook in de toekomst blijven betalen?

   De beschikbare premie voor uw werknemer stijgt per leeftijdsgroep. Hiervoor geven we u graag een voorbeeld. We houden in ons voorbeeld geen rekening met de premies die u betaalt voor de aparte verzekering bij overlijden.

   Premies 2019 (leeftijd 24) Pensioengrondslag: € 27.000 (salaris € 40.785 -/- franchise € 13.785) Beschikbare premie: € 2.079 per jaar (7,70% van de pensioengrondslag)

   Premies 2022 (leeftijd 27) Pensioengrondslag: € 27.000 (in dit voorbeeld is het salaris en de franchise hetzelfde gebleven) Beschikbare premie: €  2.403 per jaar (8,90% van de pensioengrondslag)

   Premies 2025 (leeftijd 30) Pensioengrondslag: € 45.000 (salaris 60.000 min franchise € 15.000) Beschikbare premie: € 4.635 (10,30% van de pensioengrondslag)

  • Franchise: Van het salaris van uw werknemer trekken we eerst € 13.785 (2019) af. Dit bedrag noemen we de franchise. Wij trekken dit bedrag af van het salaris omdat uw werknemers ook een AOW-uitkering ontvangen. De franchise hangt af van de AOW-uitkering. Daarom verandert die ieder jaar. Het bedrag dat overblijft als u de franchise heeft afgetrokken van het salaris noemen we de pensioengrondslag.
  • Eigen bijdrage? Als werkgever hoeft u niet alles zelf te betalen. U kunt samen met uw werknemers afspreken dat zij ook een deel van de pensioenpremie betalen. De hoogte van de eigen bijdrage spreekt u af met uw werknemers en legt u vast in de arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een percentage zijn van de pensioengrondslag. Maar de eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de beschikbare pensioenpremie van uw werknemer die hoort bij de Zwitserleven Nu PensioenRekening. Deze premies liggen vast in het pensioenreglement.
  • Beleggingswaarde: De pensioenpremie wordt belegd. Als de werknemer met pensioen gaat, keert Zwitserleven PPI de waarde van de beleggingen uit. Op de persoonlijke website van de (ex-)werknemer ziet hij hoe hoog de beleggingswaarde is. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit bedrag een vast of variabel ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen.
  • Overlijdt uw werknemer voordat zijn pensioen ingaat? Dan is de beleggingswaarde bestemd voor het pensioen voor de partner en eventueel voor de kinderen van uw (ex-)werknemer. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggingswaarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.
  • Pensioenbedragen. Hoe hoog de beleggingswaarde op de pensioendatum is, weet de werknemer niet exact voordat hij met pensioen gaat. Beleggen brengt risico met zich mee. Uw werknemer heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De werknemer weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij met de beleggingswaarde kan kopen. Bijvoorbeeld omdat de prijs van dit pensioenproduct ieder moment kan veranderen, of omdat een andere verzekeraar hier een andere prijs voor vraagt. Tot hij met pensioen gaat, laat Zwitserleven PPI de werknemer op zijn persoonlijke website alleen voorbeeldbedragen van het pensioen zien. Hiermee heeft hij dus geen zekerheid over de hoogte van zijn pensioenuitkering.
  • HorizonBeleggen. Uw werknemer belegt de premie bij HorizonBeleggen in een mix van beleggingen die past bij zijn leeftijd. We noemen dit Lifecycles. Zo’n lifecycle bestaat voor iedere leeftijd uit verschillende fondsen, aandelen en obligaties. De risico’s en verwachte opbrengsten zijn per lifecycle anders. De risico’s van beleggen bouwen we in stapjes af tot uw werknemer met pensioen gaat.
  • Extra verzekering bij overlijden voor uw werknemers. Voor uw werknemer verzekert u een eenmalig bedrag van vier keer het bruto jaarloon. Dit doet u alleen als uw werknemer een partner heeft en zolang uw werknemer bij u in dienst is. Hiervoor betaalt de werkgever iedere maand risicopremies. Zodra uw werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor het eenmalige bedrag bij overlijden. Overlijdt uw werknemer? Dan keren we vier keer het jaarloon aan u uit als uw werknemer overlijdt. Dit bedrag is voor de partner of de kinderen van uw overleden werknemer.
  • Risicopremies. U betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de werknemer iedere maand apart aan Zwitserleven PPI. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen. Deze risicopremie telt u op bij het loon van uw werknemer. Hierop houdt u dus iedere maand of ieder jaar loonheffing in. Dit doet u niet voor de beschikbare pensioenpremie. Hoeveel u precies moet inhouden, leest u bijvoorbeeld op de fiscale pagina De collectieve risicoverzekering en belasting. Als u geen loonheffing inhoudt over de premies, dan moet u over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner.
  • De Pensioenwet. De premieovereenkomst van de Nu PensioenRekening valt onder de Pensioenwet. In de Pensioenwet staat bijvoorbeeld hoe hoog de beschikbare premie maximaal mag zijn. En dat de pensioentoezegging voor uw werknemers is beschermd. De extra verzekering voor het eenmalige bedrag bij overlijden valt niet onder de Pensioenwet. Daarom hoeft de partner met dit bedrag geen pensioen voor zichzelf te kopen. Maar (een deel van) de uitkering valt wel in de erfenis van uw overleden werknemer. Hoeveel erfbelasting de partner of het kind hierover moet betalen, hangt af van de totale erfenis.
  • Raakt een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan blijft hij tóch pensioen opbouwen en hoeft er (gedeeltelijk) geen premie betaald te worden. Dit doen we voor het deel dat hij arbeidsongeschikt wordt volgens het UWV. We volgen het 6-klassensysteem van de WIA. Voor deze dekking betaalt de werkgever een opslag voor Premievrijstelling voor arbeidsongeschiktheid (PVA) op de premie.
  • Administratiekosten. De administratiekosten per 1 januari 2019 bedragen € 60 per deelnemer per jaar (€ 5 per maand). Deze kosten brengen wij in rekening bij de werkgever. U ontvangt hiervoor iedere maand een factuur.
  • Beleggingskosten: Uw werknemers betalen kosten voor het regelen van de beleggingen. Deze kosten verrekenen we met de beleggingswaarde. Bij HorizonBeleggen beleggen wij in deze fondsen:
   1. Zwitserleven Wereld Aandelenfonds 0,52%
   2. Zwitserleven Credits Fonds 0,54%
   3. Zwitserleven Medium Duration Fonds 0,54%
   4. Zwitserleven Long Duration Fonds 0,54%
   5. Zwitserleven Selectie Fonds 0,76%

  • In de tabel staan ook de totale fondskosten. De fondskosten worden berekend over de waarde van de beleggingen. Is de waarde van de beleggingen bijvoorbeeld € 10.000 dan zijn de fondskosten in het Zwitserleven Wereld Aandelen fonds € 52 per jaar.
  • Wilt u de Nu PensioenRekening opzeggen? Dan geldt bij Zwitserleven PPI een opzegtermijn van twee maanden. Hierna bent u Zwitserleven PPI geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.
  • Kunt u de pensioenkosten voor de Nu PensioenRekening niet meer betalen? Dan informeert Zwitserleven PPI uw werknemers als u de factuur na aanmaning niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan. Nadat Zwitserleven PPI uw werknemers heeft geïnformeerd, maken we de verzekeringen premievrij en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voorwaarden en termijnen spreekt Zwitserleven PPI met u af in de overeenkomst voor de Nu PensioenRekening. De pensioentoezegging blijft echter wel een arbeidsvoorwaarde. U kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijft u wel verplicht om pensioen voor uw werknemers te regelen zolang uw werknemers dit van u verwachten.
  • Geen advies. Als u de Nu PensioenRekening online regelt, dan krijgt u geen advies. U bepaalt zelf welk pensioenproduct het beste bij uw bedrijf past. Zonder advies houdt u zelf rekening met uw kennis en ervaring, uw doelen, financiële situatie en uw risicobereidheid.