RendementsCorrectie Nu Pensioen.

RendementsCorrectie Nu Pensioen.

De premie aanpassen aan de marktrente

De marktrente bepaalt de hoogte van de premie die u moet betalen voor het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen voor uw werknemers. De marktrente fluctueert. Wij passen uw premie aan aan de marktrente. Dat noemen wij RendementsCorrectie. Als maatstaf voor de veranderende marktrente hanteren wij 20-jaars Euro Swap bidrente. Hoe dit werkt, ziet u hieronder.

Voorbeeld

Bij een marktrente van 0,68% is de RendementsCorrectie 12.4%. Met dit percentage worden de premies voor het partner-, wezen- en nabestaanden­overbruggingspensioen verhoogd. Als u een voorstel ontvangt voor het Zwitserleven Nu Pensioen, is de correctie al in de tarieftabellen van dit voorstel verwerkt.

De hoogte van de RendementsCorrectie

MaandMarktrenteRendementsCorrectie Nu Pensioen
Mei 20221,77%-4,2%
April 20221,23%3,30%
Maart 20220,93%8,1%
Februari 20220,61%13,7%
Januari 20220,55%14,8%
December 20210,32%19,3%
November 20210,40%17,7%
Oktober 20210,49%15,9%
September 20210,30%19,7%
Augustus 20210,26%20,6%
Juli 20210,47%16,3%
Juni 20210,50%15,7%
Mei 20210,55%14,7%
April 20210,46%16,5%
Maart 20210,36%18,5%
Februari 20210,11%23,8%
Januari 2021-0,02%26,8%
December 20200,02%25,8%
November 2020-0,03%27,00%
Oktober 20200,02%25,8%
September 20200,13%23,4%
Augustus 2020-0,01%26,5%
Juli 20200,06%24,9%
Juni 20200,12%23,6%
Mei 20200,03%25,6%
April 20200,22%21,5%
Maart 20200,12%23,6%
Februari 20200,31%19,5%
Januari 20200,55%14,7%

De hoogte van de RendementsCorrectie is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Het percentage RendementsCorrectie bepalen wij iedere eerste werkdag van de maand. Op het moment dat u akkoord gaat met ons voorstel wordt de definitieve RendementsCorrectie vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de maand dat wij de ondertekende uitvoeringsovereenkomst van u hebben ontvangen. De RendementsCorrectie staat vast voor het betreffende kalenderjaar.
  • In uw offerte vindt u meer informatie over de RendementsCorrectie. En de wijze waarop de RendementsCorrectie voor uw contract wordt vastgesteld.

Rendementscorrectie voor Netto Pensioen

Verzekert u naast het Zwitserleven Nu Pensioen ook een Netto Pensioen voor werknemers die meer dan
€ 112.189 (2021) verdienen? En verzekert u voor die werknemers ook een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen? Hiervoor geldt dezelfde  RendementsCorrectie als voor het Zwitserleven Nu Pensioen.