RendementsCorrectie Nu Pensioen.

RendementsCorrectie Nu Pensioen.

De premie aanpassen aan de marktrente

De marktrente bepaalt de hoogte van de premie die u moet betalen voor het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen voor uw werknemers. De marktrente fluctueert. Wij passen uw premie aan aan de marktrente. Dat noemen wij RendementsCorrectie. Als maatstaf voor de veranderende marktrente hanteren wij 20-jaars Euro Swap bidrente. Hoe dit werkt, ziet u hieronder.

Voorbeeld

Bij een marktrente van 0,68% is de RendementsCorrectie 12.4%. Met dit percentage worden de premies voor het partner-, wezen- en nabestaanden­overbruggingspensioen verhoogd. Als u een voorstel ontvangt voor het Zwitserleven Nu Pensioen, is de correctie al in de tarieftabellen van dit voorstel verwerkt.

De hoogte van de RendementsCorrectie

Maand Marktrente RendementsCorrectie Nu Pensioen
Januari 2023 2,83% -15,6%
December 2022 2,42% -11,6%
November 2022 2,84% -15,7%
Oktober 2022 2,85% -15,8%
September 2022 2,36% -11,0%
Augustus 2022 1,73% -3,7%
Juli 2022 2,26% -10,00%
Juni 2022 1,94% -6,30%
Mei 2022 1,77% -4,2%
April 2022 1,23% 3,30%
Maart 2022 0,93% 8,1%
Februari 2022 0,61% 13,7%
Januari 2022 0,55% 14,8%
December 2021 0,32% 19,3%
November 2021 0,40% 17,7%
Oktober 2021 0,49% 15,9%
September 2021 0,30% 19,7%
Augustus 2021 0,26% 20,6%
Juli 2021 0,47% 16,3%
Juni 2021 0,50% 15,7%
Mei 2021 0,55% 14,7%
April 2021 0,46% 16,5%
Maart 2021 0,36% 18,5%
Februari 2021 0,11% 23,8%
Januari 2021 -0,02% 26,8%
December 2020 0,02% 25,8%
November 2020 -0,03% 27,00%
Oktober 2020 0,02% 25,8%
September 2020 0,13% 23,4%
Augustus 2020 -0,01% 26,5%
Juli 2020 0,06% 24,9%
Juni 2020 0,12% 23,6%
Mei 2020 0,03% 25,6%
April 2020 0,22% 21,5%
Maart 2020 0,12% 23,6%
Februari 2020 0,31% 19,5%
Januari 2020 0,55% 14,7%

De hoogte van de RendementsCorrectie is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Het percentage RendementsCorrectie bepalen wij iedere eerste werkdag van de maand. Op het moment dat u akkoord gaat met ons voorstel wordt de definitieve RendementsCorrectie vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de maand dat wij de ondertekende uitvoeringsovereenkomst van u hebben ontvangen. De RendementsCorrectie staat vast voor het betreffende kalenderjaar.
  • In uw offerte vindt u meer informatie over de RendementsCorrectie. En de wijze waarop de RendementsCorrectie voor uw contract wordt vastgesteld.

Rendementscorrectie voor Netto Pensioen

Verzekert u naast het Zwitserleven Nu Pensioen ook een Netto Pensioen voor werknemers die meer dan € 128.810 (2023) verdienen? En verzekert u voor die werknemers ook een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen? Hiervoor geldt dezelfde  RendementsCorrectie als voor het Zwitserleven Nu Pensioen.