Uw werknemers bouwen met hun pensioenregeling inkomen op voor later. Doen ze dat via een beschikbare premieregeling? Dan beleggen uw werknemers de premie voor hun pensioen. Met de waarde van hun beleggingen kopen uw werknemers op de pensioendatum een vast of variabel pensioeninkomen.

Het is belangrijk dat uw werknemers op tijd stil staan bij deze keuze. We kunnen voor hun pensioendatum namelijk al rekening houden met hun voorlopige keuze. En de mix van de beleggingen hierop aanpassen. Dit geldt voor HorizonBeleggen en ProfielBeleggen en noemen we voorbereiden op een vast of variabel pensioeninkomen. Bij VrijBeleggen bepaalt de werknemer zelf de mix van de beleggingen.

Keuze tussen een vast en variabel pensioen 

Als uw werknemer bijna met pensioen gaat, dan kan deze bij Zwitserleven kiezen tussen een vast of een variabel pensioen. Of een combinatie van die twee. 

  • Bij een vast pensioen krijgt uw werknemer elke maand hetzelfde bedrag aan pensioeninkomen. Dit bedrag stellen we vast op de datum dat uw werknemer met pensioen gaat. 
  • Als uw werknemer kiest voor een variabel pensioen, blijft deze na de pensioendatum beleggen met een deel van het pensioenkapitaal. Het pensioeninkomen van uw werknemer stellen we dan elk jaar opnieuw vast. 

Uw werknemer heeft de beleggingsvorm HorizonBeleggen

Heeft uw werknemer de beleggingsvorm HorizonBeleggen? Dan legt u in de pensioenregeling vast wat het uitgangspunt is: voorbereiden op een vast pensioen of voorbereiden op een variabel pensioen. De werknemer mag hiervan afwijken. Maakt de werknemer geen keuze? Dan gaan we uit van de standaard keuze die in uw pensioenregeling staat. 

Kiest uw werknemer voor voorbereiden op een vast of variabel pensioen? Dan zorgen wij voor een mix van de beleggingen die het beste past bij de wensen in de periode dat uw werknemer pensioeninkomen krijgt. Daarbij houden wij rekening met het risico dat alle deelnemers in HorizonBeleggen kunnen en willen nemen. Het startmoment van voorbereiden op een vast of variabel pensioen is dan 12 jaar voor de pensioendatum.

Uw werknemer heeft de beleggingsvorm ProfielBeleggen

Heeft uw werknemer de beleggingsvorm ProfielBeleggen? Dan kan de werknemer kiezen voor voorbereiden op een vast of variabel pensioen en zelf invloed hebben op de mix van de beleggingen. Het is daarvoor belangrijk dat een werknemer zijn of haar beleggerprofiel bepaalt. Zodat de mix van beleggingen beter past bij hoeveel risico de werknemer zelf wil en kan nemen en beter past bij de persoonlijke situatie en wensen.

De werknemer bepaalt zelf of deze de hele beleggingswaarde wil voorbereiden, of een deel ervan. Uw werknemer geeft dit eenvoudig aan in MijnZwitserleven.. Het startmoment van voorbereiden op een variabel pensioen hangt af het gekozen beleggerprofiel.

Uw werknemer heeft de beleggingsvorm VrijBeleggen

Heeft uw werknemer de beleggingsvorm VrijBeleggen? Dan bepaalt de werknemer zelf de mix van de beleggingen. En bepaalt de werknemer de mate waarin het beleggingsrisico wordt afgebouwd hoe dichter de werknemer bij de pensioenrichtdatum komt. Wil de werknemer op de pensioendatum een vast of variabel pensioeninkomen? Dan moet de werknemer hier zelf rekening mee houden in de mix van de beleggingen.

De keuze op een later moment doorgeven of wijzigen 

Heeft uw werknemer een voorlopige voorkeur voor een vast of variabel pensioeninkomen? Dan vragen wij uw werknemer om dit voor het startmoment van de afbouw van het beleggingsrisico aan ons door te geven. Uw werknemer ontvangt hier ongeveer een half jaar van tevoren bericht over. Uw werknemer mag de voorlopige keuze op een later moment doorgeven of weer wijzigen. Als uw werknemer later start met voorbereiden op een vast of variabel pensioen of voor de pensioendatum de keuze wijzigt, dan is het resultaat van de beleggingen mogelijk niet optimaal. Voor de beleggingen wordt dan meer of minder risico gelopen dan passend. Dat kan nadelige financiële gevolgen hebben. En uw werknemer betaalt wijzigingskosten. 

Meer weten?

Er zitten voordelen en nadelen aan voorbereiden op een vast en variabel pensioen. Meer informatie hierover leest u op de pagina voor werknemers.

Meer informatie over beleggingsvormen