Uw werknemers bouwen met hun pensioenregeling inkomen op voor later. Doen ze dat via een beschikbare premieregeling? Dan krijgen uw werknemers vanaf het moment dat het pensioen ingaat een vast of variabel pensioen. Als hun voorlopige voorkeur uitgaat naar een variabel pensioen, kunnen we hier voor de pensioendatum al rekening mee houden. En de mix van de beleggingen hierop aanpassen. Dit geldt voor HorizonBeleggen en ProfielBeleggen en noemen we voorbereiden op een variabel pensioeninkomen. Bij VrijBeleggen bepaalt de werknemer zelf de mix van de beleggingen.

Hoe werkt voorbereiden op een variabel pensioen?

Uw werknemers maken kans op een hoger pensioen als zij met beleggen vóór de pensioendatum al rekening houden met een variabel pensioen vanaf pensioendatum. En het beleggingsrisico minder afbouwen dan wanneer ze van plan zijn een vast pensioen op de pensioendatum te kopen.

HorizonBeleggen

Heeft uw werknemer de beleggingsvorm HorizonBeleggen? Dan legt u in de pensioenregeling vast wat het uitgangspunt is: voorbereiden op een vast pensioen of voorbereiden op een variabel pensioen. De werknemer mag hiervan afwijken. Maakt de werknemer geen keuze? Dan gaan we uit van de keuze van de werkgever.

Kiest uw werknemer voor voorbereiden op een variabel pensioen? Dan zorgen wij voor een passende mix van de beleggingen. Daarbij houden wij rekening met het risico dat alle deelnemers in HorizonBeleggen kunnen en willen nemen. Het startmoment van voorbereiden op een variabel pensioen is dan 12 jaar voor de pensioendatum.

ProfielBeleggen

Heeft uw werknemer de beleggingsvorm ProfielBeleggen? Dan kan de werknemer kiezen voor voorbereiden op een variabel pensioen en zelf invloed hebben op de mix van de beleggingen. Het is daarvoor belangrijk dat een werknemer zijn of haar beleggerprofiel bepaalt. Zodat de mix van beleggingen beter past bij hoeveel risico de werknemer zelf wil en kan nemen en beter past bij de persoonlijke situatie en wensen. De werknemer kan ook zelf bepalen of deze de hele beleggingswaarde wil voorbereiden, of een deel ervan. Het startmoment van voorbereiden op een variabel pensioen hangt af het gekozen beleggerprofiel.

VrijBeleggen

Heeft uw werknemer de beleggingsvorm VrijBeleggen? Dan bepaalt de werknemer zelf de mix van de beleggingen. En bepaalt de werknemer de mate waarin het beleggingsrisico wordt afgebouwd hoe dichter de werknemer bij de pensioenrichtdatum komt. Wil de werknemer op de pensioendatum een variabel pensioeninkomen? Dan moet de werknemer hier zelf rekening mee houden in de mix van de beleggingen.

Meer informatie over beleggingsvormen