Naar 2023.

U heeft uw pensioen toevertrouwd aan Zwitserleven. Wij hopen dat u ook in 2023 weer voor ons kiest. Op deze pagina's leest u meer over uw pensioenregeling. Ook blijft u op de hoogte van de planning en wat u van ons kunt verwachten.

Bent u adviseur? We hebben alles voor u op een rij gezet, zoals de aankondigingsbrieven. Bekijk alle informatie

Uw huidige pensioen­regeling loopt af

 Nu is een goed moment om uzelf een aantal vragen te stellen:

  • Past uw pensioenregeling nog bij uw organisatie en situatie?
  • Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenregeling van de wetten en regels die veranderd zijn?
  • Hoe hoog worden uw uitgaven voor uw pensioenregeling de komende vijf jaar?
  • Wilt u aanpassingen in uw pensioenregeling?
  • Wilt u een voorstel voor een andere pensioenregeling?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, is een zorgvuldig adviestraject nodig door uw pensioenadviseur. Dan is de kans groter op een passende pensioenregeling.

Tip: Leg een 'overeenkomst van opdracht' tussen u en uw adviseur goed vast. Zo weten u en uw adviseur welke afspraken er zijn gemaakt over werkzaamheden en de kosten van de adviseur.

Bent u in het buitenland gevestigd?
We mogen de overeenkomst met u alleen verlengen als u als werkgever in Nederland bent gevestigd en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Lees meer

Wet toekomst pensioenen en uw pensioen­regeling

In Nederland wordt het huidige pensioenstelsel aangepast. De bedoeling is dat dit per 1 januari 2023 is vastgelegd in nieuwe wet- en regelgeving. Dit betekent niet dat uw pensioenregeling dan al aan de nieuwe wet moet voldoen. U heeft nog tot 1 januari 2027. Maar het is wel goed om hier samen met uw adviseur op tijd bij stil te staan. Want de aanpassingen hebben gevolgen voor u en voor de deelnemers in uw pensioenregeling.

Meer weten? Lees er hier meer over  of vraag het uw adviseur.

Uw voorstel

Tussen juli en oktober sturen we een nieuw voorstel naar uw adviseur. De regeling die u nu heeft, is het uitgangspunt. We laten het u weten wanneer het voorstel beschikbaar is voor uw adviseur. Afhankelijk van uw regeling kunt u kiezen uit verschillende producten. Bekijk hieronder welke mogelijkheden u heeft.

Beschikbare premieregeling

Beschikbare premie­regeling

Heeft u nu een beschikbare premieregeling? Dan ontvangt u een voorstel voor een beschikbare premieregeling. 

Middelloon- of eindloonregeling

Middelloon- of eindloon­regeling

Heeft u nu een middelloonregeling of een eindloonregeling? Dan ontvangt u een voorstel voor het Zwitserleven i-Pensioen Middelloon. 

Waarom Zwitserleven?

Waarom Zwitserleven?

  • Een deskundig- en vast contactpersoon begeleidt u en uw adviseur bij het hele verlengingenproces.
  • Binnen 4 weken een geruisloze overgang naar uw nieuwe regeling. 
  • Persoonlijke online omgeving MijnZwitserleven: efficiënt en u bent zelf aan het stuur.
  • Duurzame partner
Deelnemerscommunicatie

Deelnemerscommunicatie

Voor uw werknemers kunnen we presentaties verzorgen of beantwoorden we persoonlijke vragen over hun pensioensituatie. Ook organiseren we diverse evenementen. 

Planning komende periode

Hieronder ziet u in één oogopslag wanneer u meer informatie krijgt. Zo weet u precies wanneer u wat van ons kunt verwachten.

Juli – oktober Oktober – december 2023

Verlengingsvoorstel naar uw adviseur. 

U krijgt een brief dat uw voorstel klaar staat voor uw adviseur.

Voorstel voor verlenging definitief maken.

Inregelen nieuwe pensioenregeling.

Stopzetten oude pensioenregeling.

Reactie op voorstel. U ontvangt via uw adviseur document(en) om te ondertekenen. Informeren van uw werknemers.

Eventueel ontvangst aangepast voorstel.