Voor­waarden voor verlengen van uw pensioen­regeling.

We mogen de overeenkomst met u alleen verlengen als uw onderneming in Nederland is gevestigd en voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • Uw onderneming heeft een vaste inrichting (bedrijfspand) in Nederland.
  • Uw onderneming is in Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het Nederlandse vestigingsadres.
  • Uw werknemers hebben een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht.
  • Uw werknemers betalen in Nederland loonbelasting.
  • Uw werknemers werken gewoonlijk in Nederland.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Neem dan contact op met uw adviseur. De kans bestaat dat wij onze overeenkomst dan niet kunnen verlengen.